Obchodní radové spolu s podnikateli konzultovali v Letňanech

Stalo se již tradicí, že se poslední týden v červnu koná v Praze velice zajímavá akce. Jde o neformální setkání s názvem „Konference ekonomických radů“. Možná přesněji „Konzultace českých exportérů s českými diplomaty ze zastupitelských úřadů a vedoucími zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. V praxi to znamená, že během dvou dnů měli čeští podnikatelé možnost zkonzultovat svoje obchodní a exportní možnosti s ekonomickými rady a zástupci CzechTrade, kteří působí v 85 zemích světa. Zástupci firem tak mohli kontaktovat pracovníky českých obchodních misí v zahraničí přímo v našem hlavním městě. Předem si však museli sjednat termíny na již zmíněná setkání a následně si mohli při dvacetiminutových schůzkách zajistit konzultace s obchodními rady hned z několika zemí najednou. Ušetřili čas i peníze. Setkání se konalo již po patnácté a na nedostatek zájemců si přítomní rozhodně stěžovat nemohli.
Setkání v Letňanech je opravdu výjimečné. Jsou tu opravdu všichni čeští obchodní radové z celého světa, včetně vzdálených destinací, například z Austrálie. Všichni se před prázdninami sletěli do Prahy a zde na jednom místě se osobně setkali s mnoha českými současnými či perspektivními exportéry. Setkání probíhá tím stylem, že v jedné z hal Letňanského výstaviště stojí jednotlivé stoly, řazené abecedně podle zemí a označené vlaječkou konkrétního státu. Zde sedí vedle sebe ekonomičtí diplomaté, zástupci CzechTrade či zemědělští diplomaté. Čeští podnikatelé, kteří navštíví tuto akci v přiděleném konkrétním čase, mají možnost se autenticky bavit se skutečně obeznámenými odborníky v daném teritoriu. Přiznejme, za normálních okolností je to nemyslitelné. Například taková Austrálie. To by museli zástupci firmy letět k protinožcům, aby se mohli setkat s diplomatem, který tam působí. Na to má drtivá většina českých firem málo volných financí. Proto se mohou jednou v roce sejít v Letňanech. Prakticky po dva dny hostila naše metropole kompletní zahraniční sít našich ekonomických diplomatů a zahraničních pracovníků Czech Trade.
Kdo vlastně je obchodní rada?
Obchodních radů máme několik. Jsou to specializovaní pracovníci na pozicích ekonomických diplomatů na českých ambasádách. Dále máme agenturu na podporu našeho exportu CzechTrade. Agentura má po světě přibližně padesát kanceláří. Zde také pracují obchodní radové, ale již to nejsou přímo zaměstnanci ministerstva zahraničí, ale pracovníci, kteří působí v zahraničí pod hlavičkou naší zmíněné proexportní agentury. Oficiálně se jim říká „vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade“ popřípadě „regionální ředitelé“. Agenda obou institucí je velice podobná. To znamená, že jak ti ekonomičtí diplomaté na zastupitelských úřadech, tak vedoucí zahraničních kanceláří agentury, působí v cizině a jejich úkolem je podporovat české firmy při jejich snaze proniknout na trhy do daného teritoria.  Už z tohoto výčtu je jasné, že zmíněných ekonomických diplomatů je více. Ve světě má Česko zhruba sto padesát ambasád, kde obchodní radové působí. Samozřejmě, že máme ambasády i v zemích, kde přítomnost tohoto diplomata není nutná.  I tak je jich však mnohem více než kanceláří CzechTrade. V mnoha zemích působí obě instituce současně. Je to dáno i jejich vymezením.
Opravdu si nepřekáží
V některých zemích působí obchodní zástupci na našich ambasádách i v agentuře. Je to především z toho důvodu, protože tak funguje česká státní správa. Zaměstnanec ambasády nemůže podnikatelům fakturovat náklady, které nebývají malé. Proto se více stará o hledání případných partnerů, propagaci České republiky a českého průmyslu v zahraničí apod.  Zaměstnanec agentury CzechTrade, přestože jde o státní podnik, už tu možnost má. To znamená, že u komplexních služeb, kdy firma potřebuje v cizině, například v Chile, domluvit jednání, musí najít atraktivní lokalitu, zarezervovat jednací salonek, sehnat tlumočníka a především najít odpovídajícího partnera pro onu českou firmu. A to samozřejmě něco stojí. Finančně to zajistí pracovník agentury, který ovšem má tu možnost svoje náklady vyfakturovat. Dokonce máme i třetí kategorii. Tou jsou speciální diplomaté, kteří mají na starosti zemědělskou problematiku a na tuto oblast se soustředí. Ti podporují export firem, které se zabývají například potravinářstvím. Ale je jich výrazně méně. Asi pět. Je to pochopitelné, protože export je výraznou součástí českého hrubého domácího produktu. Proto i Česká republika musí investovat ze svého rozpočtu do systému, kdy naše exportéry podporuje.
Jaká byla účast?
V Letňanech se zastavili zástupci téměř pěti set firem. Takže během oněch dvou dnů byli obchodní radové doslova stoprocentně vytížení, neboť měli jednání jedno za druhým. V podstatě denně prakticky deset hodin seděli, mluvili a naslouchali, což vyžaduje nesmírnou lidskou koncentraci. Pro ilustraci tu za dva dny proběhlo více než dva a půl tisíce jednání. Celá akce je cílená především na malé a střední podniky. Z toho důvodu, že velké formy, jako například Škoda Mladá Boleslav apod., mají svá exportní oddělení a síť vlastních obchodních zástupců. Pomoc institucí potřebují výjimečně, což se o malých a středních společnostech říci nedá. Ti tuto akci velice vítají. Kdy jindy by měli příležitost hovořit s pracovníky ambasád, se kterými by se jinak do kontaktu dostávali těžko. Na druhé straně je pravda, že radu či pomoc na ministerstvu průmyslu, Svazu průmyslu a dopravy, agentuře CzechTrade nebo v Hospodářské komoře tito podnikatelé obdrží po celý rok. Ovšem jistě nikoliv v tak exkluzívní podobě.
Antonín Karoch, foto autor