Operace TRIP – ukončení vyšetřování

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), sekce organizovaného zločinu, odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace, v uplynulých dnech ukončili vyšetřování mezinárodní organizované skupiny převaděčů.
Operace s krycím názvem TRIP se týká 5 osob, které podle závěrů detektivů NCOZ měly nejméně od května do srpna roku 2015 za úplatu cca 500 až 1000 EUR za jednu osobu organizovat převozy nelegálních migrantů z výchozích zemí Sýrie, Íránu a Afghánistánu přes území tranzitních zemí Maďarska, Slovenské, Rakouské a České republiky do cílové země Spolkové republiky Německo.
Prověřování a následné vyšetřování případu probíhalo v úzké policejní a justiční spolupráci s kolegy z Rakouska, Německa, Slovenska a Maďarska, a to zejména prostřednictvím právních pomocí zaslaných českou stranou do těchto zemí. Během provedených procesních úkonů došlo na území ČR k obvinění celkem 5 osob. Hlavním organizátorem trestné činnosti je podle policistů našeho útvaru státní příslušník Egypta. Dalšími obviněnými jsou tři občané České republiky a jeden Ukrajinec. Všichni jsou stíháni pro pokračující zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle ustanovení § 340 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
Vzhledem k nedostatečné české právní úpravě skutkové podstaty § 340 trestního zákoníku, která neumožňuje účinně postihovat všechny pachatele a všechna dílčí jednání spočívající v jednotlivých převozech osob za situace, kdy se pachatelé sice zdržují a organizují trestnou činnost na území ČR, ale trestná činnost probíhá zčásti nebo zcela na území jiných států (mimo území ČR), musela být část jednání této prověřované mezinárodní organizované skupiny z českého trestního řízení vyloučena a předána do Rakouska. Část převozů nelegálních migrantů totiž proběhla přes území Rakouské republiky. Rakouští kolegové následně obvinili další 4 členy mezinárodní organizované skupiny, s nimiž na základě právní pomoci byly prováděny procesní úkony policisty NCOZ na území České republiky.
Během prověřování a vyšetřování celého případu TRIP (včetně věci předané do Rakouské republiky) tak bylo zadokumentováno dohromady 7 převozů celkem 74 nelegálních migrantů ze Sýrie, Íránu a Afghánistánu přes Maďarsko, Slovensko, Rakousko či ČR do SRN.
Z hlediska stávající české právní úpravy tak v případech, kdy převozy nelegálních migrantů nevedou přes území ČR, nemohou české orgány činné v trestním řízení úplně a efektivně postihnout komplexní trestní jednání mezinárodních organizovaných převaděčských skupin, na což jsou příslušné české státní orgány opakovaně upozorňovány. Vhodnějším řešením by byla právní úprava, která by poskytovala nejen ochranu hranic ČR, ale také ochranu vnější hranice/prostoru Evropské unie (Schengenu). Tak je tomu např. v právní úpravě převaděčství v SRN a Rakouské republice, kde je zákonem upraveno a trestněprávně postihováno „… protiprávní přicestování na výsostné území členských států Evropské unie nebo schengenského státu…“. Obdobná situace je i u trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 trestního zákoníku, kdy mohou být v ČR trestně stíhány jen ty osoby, které napomáhají někomu k neoprávněnému pobytu výhradně na území ČR.
Spisový materiál operace TRIP s návrhem na podání obžaloby byl dne 14. června 2018 předán státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Lounech. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody od dvou do osmi let. Dva obvinění cizinci (Egypťan a Ukrajinec) byli stíháni vazebně, nicméně z vazby již byli propuštěni. (21.6.2018)