Platooning = digitálně řízený konvoj

Nejmodernější kamiony v provozu na dálnici, to je první partnerství mezi logistickou společností a výrobcem nákladních vozidel s cílem vývoje a testování konvojových kamionů ve skutečných podmínkách provozu.

Zástupci DB Schenker a MAN podepsali počátkem roku memorandum o spolupráci a stanovení základních podmínek pro projekt a následné praktické zkoušky kamionů, které za sebou jedou v krátkých rozestupech a jsou řízeny automaticky. V roce 2018 plánují provozovat platooning - seskupování kamionů na digitálním simulačním dálničním úseku na dálnici A9 mezi pobočkami DB Schenker v Mnichově a Norimberku. Druhá etapa bude zahrnovat nasazení autonomních kamionů na logistickém terminálu DB Schenker v Norimberku.

Platooning představuje vozidla jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou s využitím automatizovaného řízení pro využití v silničním provozu. Alespoň dvě nákladní vozidla pojedou po dálnici za sebou s velmi malými rozestupy s pomocí technické asistence řidiče a řídicích systémů. Všechna vozidla v seskupení jsou mezi sebou propojena prostřednictvím elektronických „tažných tyčí” v podobě digitální komunikace mezi jednotlivými vozidly. První vozidlo v řadě je vedoucí a určuje rychlost a směr jízdy.

Vzdálenost mezi jednotlivými vozidly je do deseti metrů. Elektronické propojení mezi nimi v seskupení zaručuje bezpečnost provozu. Primárním cílem tohoto postupu je umožnit jízdu ve větrném stínu, který mohou využít další vozidla s nižším aerodynamickým odporem a tím dosáhnout úspor paliva až deset procent pro celé seskupení vozidel. Snížení spotřeby paliva také snižuje emise oxidu uhličitého.

Testování v každodenním provozu

Naším cílem je stát se hnací silou digitálních inovací v odvětví přepravy a logistiky a poskytovat možnost volby zákazníkům, kteří hledají digitální i nedigitální služby,” říká Jochen Thewes, předseda správní rady DB Schenker. „Proto vítáme tuto příležitost spolupracovat se společností MAN a testovat seskupování vozidel v počáteční fázi v každodenním provozu mezi našimi logistickými terminály. DB Schenker a MAN od tohoto partnerství očekávají, že přinese nové poznatky pro optimalizaci logistických procesů.”

Ewald Kaiser, člen správní rady pro pozemní dopravu společnosti DB Schenker, dodává: „Projekt je zaměřen na poptávku zákazníků po zcela transparentních, ale i rychlejších a ekologičtějších procesech. Obecně vzato očekáváme, že to přinese výrazné zvýšení efektivity propojením nových řešení s logistickými procesy našich zákazníků. Jsme přesvědčeni, že vzájemně propojené a automatizované řízení má obrovský potenciál.”

Automat nechybuje

Joachim Drees, předseda výkonné rady společnosti MAN SE a MAN Truck & Bus, zdůrazňuje výhody seskupení kamionů z pohledu výrobce vozidel: „Platooning je skutečným přínosem pro bezpečnost dopravy. Lidská chyba je bohužel jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, zejména nárazů zezadu. Elektronické propojení nákladních vozidel nám poskytuje slibný přístup k tomuto problému. Jízda ve větrném stínu přináší výrazné snížení spotřeby paliva při jízdě. Seskupování vozidel nám zároveň umožní mnohem účinněji využívat dopravní infrastrukturu.” Zároveň však upozorňuje, že musí být ještě vytvořeny důležité předpoklady pro to, aby se seskupování vozidel stalo standardním postupem. „Zda může být koncept realizován ve velkém měřítku a v běžném provozu, bude do značné míry záviset na právním rámci. MAN takový systém nabídne, jakmile pro to bude vytvořena vhodná legislativa.”

Podle Joachima Dreese poskytuje partnerství se společností DB Schenker ideální rámec pro testování platooningu v každodenním dopravním provozu a pro jeho další rozvoj. „Chceme se především seznámit s mnoha rozmanitými požadavky logistické praxe na tento systém a společně s našimi zákazníky vytvořit řešení, která umožní optimální využití seskupování vozidel do konvojů.”

Pilotní projekt určí podmínky pro další fungování

V první etapě projektu vyjasní společnosti DB Schenker a MAN Truck & Bus základní otázky zkušebního provozu, určí vhodné scénáře pro testování operací platooningu a definují technické a logistické požadavky. Další oblast projektu se bude zabývat shromažďováním a poskytováním potřebných informací a jejich využitím.

Partneři se také budou zabývat propojením seskupení vozidel s dalšími digitálními službami, jakož i otázky nákladů a možných úspor.


Projekt bude dále zkoumat požadavky, které musí splňovat řidiči seskupených vozidel, stejně jako obecný dopad této nové technologie na místo výkonu práce řidiče, a to v současnosti i v budoucnu. „Mnohé z těchto věcí jsou stále ještě daleko, ale my chceme testovat a pomáhat utvářet tuto budoucnost a poskytovat podněty a inspiraci. Chceme zapojit autonomní kamiony do našich logistických procesů a ověřit si, jakých výhod, kromě úspor ve spotřebě paliva, lze dosáhnout pro naše zákazníky a provozní procesy,” dodává Jochen Thewes.


 

Celý článek ke stažení zde:

CI1702_66_TIRAZ_CI_SABLONA.pdf