Podpora podnikání reaguje na potřeby a aktuální situaci v regionech

Některé oblasti České republiky se potýkají s vylidňováním. Odcházejí z nich mladí a vzdělaní lidé, zpravidla za prací a za lepšími službami. Na venkově tak v současné době ubývají či přímo chybí například obchody. Ministerstvo průmyslu a obchodu si situaci uvědomuje. Ve spolupráci s oborovými sdruženími, mezi něž mimo jiné patří Svaz obchodu a cestovního ruchu a Svaz měst a obcí, se snaží na problémy upozornit a pomáhat je řešit. Podporuje tak podnikání finančně, metodicky i legislativně. Aktuálně se tak zabývá třeba úpravou současné definice malého a středního podnikání.
"Příčiny, proč ubývá obyvatel především v malých obcích, můžeme hledat v nedostatečné občanské vybavenosti, úbytku venkovských prodejen a dalších chybějících službách. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto podílí na podpoře obslužnosti venkova a zaměřilo se především na investice do malých a středních podniků ve velkoobchodě a maloobchodě z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vyhlásili jsme na třicet výzev, ve kterých obchodníci požadují podporu ve výši více než 440 milionů korun," říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Aktuálně se zabýváme také úpravou definice malého a středního podniku. Proto, aby se zachovaly služby na venkově, jednou z možných úvah k diskusi je přiznat spotřebním družstvům, které podnikají v obcích do 400 obyvatel, statut malého a středního podniku.“  
„V loňském roce v České republice ukončilo činnost 1 082 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních, z toho bylo 759 malých do 50 metrů čtverečních. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je připraven podílet se na systémovém řešení. Vedeme intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu i se Svazem měst a obcí ČR,“ říká prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková a dodává: „Malé prodejny musí přizpůsobit své fungování v měnícím se prostředí, kdy se pro spotřebitele stává stále důležitějším parametrem vedle ceny rovněž kvalita zboží a služeb. I proto jsme letos rozšířili náš projekt Diamantová liga kvality také o malo-formátové prodejny. Oceněným prodejnám pomůžeme v propagaci v regionu a poskytneme inspiraci ostatním.“
Zabránit vylidňování některých regionů mohou pomoci už zmiňované finanční prostředky z evropských strukturálních fondů, ale rovněž národní dotace či nastavení rozpočtového určení daní. Dotace přispívají ke snížení nezaměstnanosti v regionu, zvyšují veřejné investice, stimulují soukromé investice a pomáhají tak celkovému ekonomickému růstu.
„Ztotožňujeme se s návrhy představitelů MPO i SOCR ČR, pokud jde o zastavení trendu vylidňování venkova a podpory malých venkovských prodejen. Za nás se domníváme, že je pro celkové zlepšení situace určitě zapotřebí dobudovat dopravní infrastrukturu. Dále pak jednotlivými pobídkami, například snížením administrativní zátěže, přilákat na venkov ve větší míře drobné a střední podnikatele. A v neposlední řadě považujeme za důležité upravit podmínky pro životně důležité služby tak, aby se vyplácely i v řídce osídlených oblastech,“ říká zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.   
Nejen s cílem upozornit na ubývání služeb v některých zejména odlehlých oblastech České republiky došlo k rozšíření Diamantové ligy kvality (DLK), kterou pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s MPO. Jde o soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen, v níž se hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalita a čistota prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochota personálu, nabídka zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji. Právě vyhlášený třetí ročník DLK tak má novou kategorii nazvanou „Prodejny malo-formátového typu“. Přihlásit se do ní mohou venkovské prodejny z obcí do 3 000 obyvatel, a specializované prodejny, tedy obchody zaměřené úzce specializovaný sortiment, jako je třeba pultový prodej elektro, květinářství apod. Více na: https://www.sokcr.cz/diamantova-liga-kvality (6.6.2018)