Pokud nám v naší snaze nabízet zákazníkům jen to nejlepší a výjimečné pomůže internet věcí, tak proč ne,

řekl CzechIndustry Aleš Havlásek, ředitel společnosti NOSRETI

 

Dobrý den pane Havlásku. Rádi bychom Vám, jako zástupci jednoho z největších českých dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů, položili pár otázek. Ve vašich materiálech uvádíte, že uvezete až 800 tun, jaká je ale skutečná největší hmotnost Vámi přepravovaného nákladu?

Oněch 800 tun uváděných na našich webových stránkách je určitý technický limit, který lze naší technikou transportovat. Omezením však jsou přepravní trasy, které těmto hmotnostem neodpovídají, zejména nosností mostů. Nesmíme také zapomenout na vlastní hmotnost přepravní techniky, která se u extrémně těžkých nákladů pohybuje i v řádu stovek tun. Naše přepravní limity jsou pak na veřejných komunikacích okolo 300 tun. Historicky nejtěžším nákladem byla válcovací stolice KVARTO o váze 350 tun, přepravovaná v roce 1980, novodobě byl nejtěžším nákladem, který jsme v posledních letech transportovali 360tunový generátor v Ledvicích v roce 2010. Běžně však vozíme náklady do 300 tun. Jedná se především o přepravy transformátorů a generátorů.

 

Dá se tedy říct, že přepravu těchto těžkých kusů lze považovat ve vaší činnosti za nejkomplikovanější?

Zde není jednoduché odpovědět. Většinou každá větší přeprava má svá specifika a někdy transport rozměrově menšího a lehčího nákladu může být daleko komplikovanější než transport obřího kolosu. Důležité ale je, že naše technika umožňuje obrovskou variabilitu, vždy co nejlépe vyhovující danému požadavku konkrétní přepravy.

 

Ano, toho jsem si všiml na vašich webových stránkách, kde se objevuje slogan “Technika posouvá naše hranice”. Kam tedy u Vás byla schopná tuto hranici konkrétně posunout. Můžete to pro naše čtenáře konkretizovat?

Samozřejmě je toto prohlášení třeba chápat jako určité marketingové heslo, slogan apod. Je pravdou, že přepravit se dá téměř cokoli a kamkoli, otázkou potom ale zůstává, kolik by tato přeprava stála. A cena je dnes hlavním kritériem všech přeprav. Našim sloganem dáváme zákazníkům na vědomí, že jsme schopni zajistit tu nejlepší a cenově nejvýhodnější variantu pro jejich přepravu a to nejenom po silnici, ale v kombinované přepravě i po vodě nebo ve vzduchu. Cílovými destinacemi pak bývají převážně velké světové přístavy, ale třeba také elektrárna na daleké Sibiři, nebo nejvyšší vrchol Beskyd. Náš záběr je opravdu široký.

 

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?

Naší specializací jsou technologické, strojírenské a energetické celky. U těchto přeprav dokážeme nejlépe zúročit naše znalosti a schopnosti. Jsme firma s šedesátiletou přepravní tradicí právě v těchto oborech. Jedná se o náročné projekty připravované dlouho dopředu, které musí být přepraveny přesně načas a bezpečně. Jedná se většinou také o velmi cenné náklady, na které se vztahují další požadavky, ať už v oblasti pojištění, nebo dalších přepravních potřeb. Bez vytvoření dlouhodobých vazeb a vlastního zázemí v podobě trasovacího oddělení a dalších specialistů je nemožné takovéto přepravy realizovat.

 

Trasovací oddělení? Co si pod tímto pojmem máme představit?

Při realizaci těžké a nadrozměrné dopravy jsme delší, širší a vyšší než běžná nákladní doprava, naše transportní trasy vedou v drtivé většině po silnicích nižších tříd, protože dálnice nevyhovují svým průjezdným profilem (zejména podjezdnou výškou pouhých 4,7 m). Překáží nám veškeré vedení, semafory, mýtné brány, kruhové objezdy, ostrůvky na přechodech, osvětlovací sloupy, poloměry zatáček, podjezdné výšky, nízká nosnost mostů a spousta dalších někdy až nepředstavitelných komplikací. Všechny tyto překážky je potřeba zmapovat, odstranit a po projetí přepravy uvést do původního stavu. K tomu všemu je nutné splnit řadu podmínek určených jednak Policií ČR, MD ČR, nebo majetkovými správci ŘSD, SÚS, mostaři atd. A toto všechno je každodenní práce pro trasovací oddělení, tedy tým špičkových specialistů s potřebnými znalostmi, zkušenostmi, vybavením a zázemím.

 

To zní až neuvěřitelně, kolik času pak trvá příprava takové přepravy?

Kdysi v začátcích mého působení ve společnosti Nosreti se transporty připravovaly i několik měsíců. Dnes díky zrychlení celé společnosti i běžného života a především díky tvrdé konkurenci, musíme být schopni reagovat mnohem rychleji a tak jsme dnes schopni shodný náklad připravit během týdnů. Pro ty nejnáročnější projekty musíme ale dělat dlouho dopředu studie přepravitelnosti, které zaberou až půl roku práce. Na základě detailního prověření trasy a provedení přepočtů její únosnosti jsme teprve schopni říci zákazníkovi, zda je konkrétní náklad přepravitelný a za jakou cenu.

 

Takže klíčová je tedy logistika?

 

Ano, u těchto transportů musí vše klapnout na minuty a hlavně na milimetry. Potřebujeme koordinovat vlastní transport s doprovody Policie ČR, vypínáním rozvodů energie, demontážemi kabelových vedení, s výlukami na tratích ČD a MHD, ale i najít nejvhodnější denní a roční dobu a trefit se i do přízně počasí a přijet včas na místo. Zdržení zaoceánské lodi, nebo velké stavby je “docela” drahé.

 

Nakolik ovlivní další vývoj logistiky a přepravu vůbec internet věcí známý pod zkratkou IoT?

Myslet si, že se naši branži vyhne, by bylo chybou. Samozřejmě nástup u nás bude určitě pozvolnější a delší než třeba v běžném životě nebo v oborech vysoce spjatých s výpočetní technikou apod. Ale už dnes je moderní technika plná vymožeností, o kterých se nám ještě před pár lety ani nezdálo. Tahače emisních tříd Euro 6 jsou plné elektroniky, řídicích jednotek, počítačových okruhů, nejrůznějších asistentů a spolupracujících systémů. Již dnes jsou odborné časopisy plné článků o “autonomních tahačích”, ve kterých si řidič dělá své a stroj za něj řídí chytrá výpočetní technika. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom se v nejbližších letech dočkali tahačů bez řidičů. Stále je minimálně v naší branži zapotřebí lidského rozumu, dovednosti, ale i postřehu a okamžitého rozhodování v krizových či nestandardních okamžicích.

 

Sledujete trendy v tomto směru, co především považujete za inspirativní pro vaši společnost?

Chceme-li si udržet postavení jedničky na českém trhu, musíme sledovat trendy a vývoj techniky velice odpovědně. To nás pak opravňuje používat náš slogan “Technika posouvá naše hranice”. Týká se to například tahačů, kdy náš super těžký tahač Mercedes Benz Arocs, zakoupený v loňském roce, je první svého druhu v ČR a druhý v Evropě, ale i speciálních podvozků. Někdy i jeden cm ložné výšky rozhodne o možnosti splnění požadavku zákazníka.

V současné době v souvislosti se špatnou splavností řek se ukazuje tato cesta jako velice důležitá. Snažíme se tak nejmodernějšími nízkoložnými mechanismy eliminovat negativní dopad špatné splavnosti řek na zakázky našich zákazníků. Jsme schopni nabídnout dva v Evropě unikátní nízkoložné mechanismy s vlastní výškou hlubiny pouhých 225 mm a technickou nosností 100 a 200 tun. Pro ty nejtěžší přepravy o váze nákladu až 330 tun pak transformátorové věže, nebo boční nosníky.

A pokud nám v naší snaze nabízet zákazníkům jen to nejlepší a výjimečné pomůže IoT, tak proč ne. Mít v kabině tahače špičkové navigační zařízení, rychlou komunikační jednotku pro spojení s dispečerem, mít údaje například o nápravových tlacích, sledovat otřesy nákladu, hlídat podjezdnou výšku, dodržovat bezpečnou vzdálenost… to vše jsou reálné věci, kde již dnes IoT funguje či nastupuje.

 

Říkal jste, že společnost NOSRETI se touto činností zabývá již 60 let. Můžete nám trochu přiblížit tuto cestu?

Naše společnost NOSRETI a.s., je nástupnickou organizací ČSAD Těžká doprava Ostrava, což byl jeden ze dvou podniků zajišťujících služby v oblasti přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů v bývalém Československu. Pod jménem NOSRETI (majitel pan Jaroslav Nosräti) působíme na trhu již úctyhodných 25 let. Díky profesionálnímu a zodpovědnému přístupu k realizaci přeprav a vykonávání našich služeb dnes zaujímá naše společnost čelní postavení v “nadměrné” branži nejen v ČR, ale i v celé Evropě.

 

Jsou nějaké profese, které jsou klíčové pro tuto vaši činnost?

Téměř vždy se jedná o spojité nádoby a jedna profese bez druhé se neobejde. Bez koho tuto práci ale určitě nelze dělat, jsou lidé se zapálením pro techniku, pro které je každý problém pouze výzvou k jeho řešení. Za všechny profese musím ale zmínit řidiče super těžkých tahačů a trasovací techniky. Zapomenout bych ale neměl i na externí profesi mostního inženýra a autorizovaného soudního znalce pana Ing. Lewczyszyna, díky jehož špičkovým znalostem a zapálení překonáváme veškeré mosty. Všeobecně však musím zopakovat, že se jedná o velice provázanou týmovou práci.

 

Kdyby se někdo chtěl seznámit podrobněji s touto vaší zajímavou prací. Co byste mu doporučil.

Ideální je navštívit naše webové stránky s řadou informací, fotografií a videí. Jak jsem již zmínil dříve, nakupujeme techniku, která je něčím výjimečná a pro lidi, kteří berou techniku jako koníček, je to příležitost jak se s ní seznámit. Jinak lze naši firmu pravidelně nalézt v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně nebo dopravního veletrhu Transport a Logistika v Mnichově.

 

Dovolte mi na závěr se Vás zeptat, jakým směrem si myslíte, že se bude ubírat přeprava nadrozměrných nákladů a nakolik ji případně ovlivní obchodní model Průmysl 4.0, který je součástí IoT?

Tohle je na závěr hodně složitá otázka. Průmysl 4.0 je jakási vize automatizovaných a robotických provozů, kde veškerou možnou práci vykonává místo člověka stroj, chcete-li robot. Musím zodpovědně říci, že představa kyberneticky řízené továrny, kde hotový výrobek nakládá robotický jeřáb na speciální vozidlo řízené robotem je v současné době ještě pro nás sci-fi, ale při tak rychlém vývoji technologií, jako jsme tomu svědky v posledních obdobích, je možné, že za pár desítiletí můžeme tuto věc brát jako realitu všedních dnů.

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_16_06_07_Zákaznická orientace_RIETER_CI_SABLONA.pdf