Pouze 25 procent kontrolovaných hraček bez závad

Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí roku 2018 kontrolovala dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky, které musí splňovat nejen bezpečností parametry tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte, ale i další důležité informace pro spotřebitele. ČOI provedla 395 kontrol hraček a porušení právních předpisů zaznamenala v 294 případech. „Česká obchodní inspekce zjistila, že se dlouhodobě opakují nedostatky převážně administrativního charakteru. Hračkám chybí přesná identifikace či značka shody CE. Není uveden jejich výrobce, případně dovozce do EU a výrobky postrádají varovná upozornění, případně jsou tyto informace na hračkách uvedeny pouze cizojazyčně,“ uvedl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. V 1. čtvrtletí 2018 uskutečnila celkem 395 kontrol u 2 výrobců, 4 dovozců do EU a 389 distributorů hraček určených pro děti ve věku od 0 do 14 let.
Zjištěné nedostatky
Inspektoři ČOI zkontrolovali 1 486 modelů hraček nabízených v tržní síti a zjistili u nich tyto nedostatky:
• v 711 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky
• v 619 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
• v 597 případech byly nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
• v 341 byly nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)
• v 323 případech byly nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem
• v 267 případech na hračkách nabízených k prodeji chybělo povinné značení hraček značkou shody CE, kterou výrobce prokazuje, že jím vyrobená hračka odpovídá všem právním předpisům, které se na ní vztahují.
U některých hraček se jednalo o nedostatky kumulované a vyskytl se i prodej hraček zcela bez jakýchkoli požadovaných informací.
Pozornost byla věnována i mechanickým a fyzikálním vlastnostem hraček a chemickému složení materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Na základě zjištěného nesouladu mechanických či chemických vlastností kontrolovaných hraček bylo v několika případech prokázáno vážné riziko možného poranění, pokud by tyto výrobky děti používaly ke hraní. V průběhu 1. čtvrtletí 2018 bylo 7 modelů hraček vyhodnoceno jako nebezpečné výrobky, a informace o jejich výskytu na trhu byly zveřejněny v systému pro rychlou výměnu informací o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků „RAPEX“. 
Jedná se o tyto hračky:
 
Název                                                  Číslo notifikace RAPEX
Plyšová opička ječící                           A12/0070/18
Mňoukací pytlík                                   A12/0071/18
Barevné Led Light balónky                  A12/0157/18
Čelenka svítící rohy                             A12/0156/18
Žlutá pískací žába                               A12/0155/18
Královská čelenka svítící                     A12/0382/18
Smějící se panenka - miminko            A12/0383/18
 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila v 1. čtvrtletí tohoto roku za porušení zákona č. 22/1997 Sb., celkem 294 pokut v celkové výši 1 805 000 Kč a zakázala nabídku a prodej 655 modelů hraček. (14.8.2018)