POZVÁNKA: Na konferenci o malých jaderných reaktorech 15.2.2018

Konference o malých jaderných reaktorech pořádaná společností EventEra ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Skupinou ÚJV pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Čtvrtý ročník konference shrne vývoj malých reaktorů za poslední rok, vystoupí na něm představitelé řady zahraničních firem, které již mají konkrétní zkušenosti z probíhajících projektů.

Konference je určena technickým odborníkům, vývojovým, výrobním a inženýringovým společnostem, potenciálním investorům a studentům relevantních oborů.

Formát konference nabízí zajímavá profesní setkání a prostor k odborným diskuzím.

Odkaz na www:

https://www.malereaktory.cz/