Pražská záchranka se dohodla s armádou na možném posílení provozu při zvýšeném výskytu spalniček

Přes zvýšený výskyt spalniček není na území hlavního města nijak omezeno poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pro případ zhoršení současného stavu nebo jiné mimořádné události se Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy dohodla na možné spolupráci s Armádou České republiky.
Vybraní příslušníci 6. a 7. polní nemocnice s odbornou erudicí zdravotnický záchranář nyní absolvují proškolení u pražské záchranky. První skupina deseti vojáků se zúčastní školení už 25. 4. Do provozu zatím nenastoupí, v případě potřeby je bude možné zapojit během 24 hodin.
„Velmi si vážíme rychlé reakce Armády České republiky, kterou jsme oslovili spolu s Magistrátem hl. m. Prahy z preventivních důvodů. Potvrzuje se, že i do budoucna dokážeme ve značně krátkém čase při mimořádných událostech zajistit posílení provozu záchranné služby a poskytování přednemocniční neodkladné péče v nezměněném rozsahu,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.
Vojenští zdravotničtí záchranáři absolvují školení bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO), při kterém se seznámí s provozem zdravotnické záchranné služby v pražských podmínkách. V případě nasazení budou začleněni do záchranářských posádek. Tito vojenští záchranáři budou v takzvaném „stand-by“ režimu připraveni zapojit se dle aktuálního vývoje situace do činnosti ZZS HMP s aktivací do 24 hodin.
Vojáci byli kvůli spalničkám přeočkováni vakcínou
„Při výběru příslušníků pro tuto mimořádnou akci jsme volili zejména ty, kteří svou odbornou praxi vykonávají v oblasti urgentní medicíny, ať už v rámci výjezdových skupin ZZS ČR, nebo urgentního příjmu nemocnic,“ uvedla majorka Hana Koďousková, hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví.
„Vzhledem k vývoji epidemie spalniček jsme přistoupili k přeočkování vakcínou všech příslušníků AČR, kteří jsou pro tuto akci vyčleněni,“ potvrdil brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví.
Spalničky jsou vysoce nakažlivé, a to ještě dříve, než se u pacientů objeví jejich první projevy. Onemocnění se projevuje horečkou, rýmou, kašlem, slzícíma očima, bělavými tečkami se zarudlým okolím na sliznici tváří a vyrážkou. Kvůli zvýšenému výskytu spalniček na území hlavního města pražská záchranka žádá všechny pacienty či jejich příbuzné volající na tísňovou linku, kteří jsou kvůli tomuto onemocnění v izolaci, aby tuto skutečnost hlásili již při hovoru s dispečerkou nebo nejpozději posádkám po příjezdu. (25.4.2018)