Přechod k Industry 4.0 vyžaduje strategii

Industry 4.0 patří v současnosti k nejvíce skloňovaným termínům při diskuzích o dalším směřování průmyslu. Přední průmyslové a technologické firmy se předhánějí v nabídce řešení ve stylu Industry 4.0 a vlády desítek zemí problematiku intenzivně diskutují. Máme ale jasno v tom, co vlastně čtvrtá průmyslová revoluce představuje a co ji vytváří? Známe plán a strategii, jak kýženého stavu dosáhnout?

Industry 4.0 je původně vlastně obrannou strategií německé vlády pro určení dalšího rozvoje tamního průmyslu, aby dokázal lépe čelit konkurenci. Iniciativa však velmi rychle překročila hranice a Industry 4.0 se stala globálním fenoménem. Všeobecně se hovoří o technologickém pokroku, který maže hranice mezi digitálním a fyzickým světem a umožňuje zavádění inteligentních propojených systémů, které podporují aktivity napříč celým výrobním řetězcem.

V technickém smyslu slova je tedy obsahem Industry 4.0 využití nejpokročilejších technologií, jako mobilního internetu, cloud computingu, internetu věcí, 3D tisku a mnoha dalších. Špičkové technologie by ovšem samy o sobě byly k ničemu, kdyby zároveň nebyly přímo spojeny s novými obchodními modely s přímou vazbou na koncového zákazníka. Princip je totiž v zásadě velmi jednoduchý – s maximální flexibilitou se přizpůsobovat potřebám zákazníků, vyrábět bez chyb, přesně a efektivně. Technologie by měly umožnit propojení celého řetězce strojů, výrobních linek, skladů, ale i dodavatelských či obchodních firem.

Jak vypadá taková továrna budoucnosti? Nepružné výrobní linky, které dnes chrlí velké množství stejných výrobků, budou postupně nahrazeny vysoce efektivním zpracováním jednotlivých objednávek za cenu stejně nízkou, jako v případě dnešní velkovýroby. Výroba bude flexibilně přizpůsobena datům z internetu. Úpravy a změny produktů budou probíhat dle požadavků zákazníků, reakce bude mnohem rychlejší díky přímému propojení. Na výrobní proces bude úzce navázáno i okolí, tedy nákup materiálu, skladování, logistika, obchod.

 

Zatím bez plánu

Je nepochybné, že řada významných společností již jde tvrdě „za svým“ a Industry 4.0 se stala jejich denním chlebem. Ukazuje se však, že průmyslové firmy postrádají dlouhodobé plány, podle nichž by konvergenci v sektoru a proces digitalizace sledovaly a řídily. Jedná se tak většinou o dílčí řešení, která nevyužívají všech potenciálů digitalizace.

Poradenská společnost ROI Management Consulting, která je zaměřena na optimalizaci produktů, procesů a technologií, sestavila šestistupňový „jízdní řád“, který by se mohl stát vodítkem pro dlouhodobý plán digitalizace a směrování k Industry 4.0. Prvním krokem je monitoring trendů a tvorba možných scénářů vývoje, následuje sledování technologií (jež jsou rozvinuté, ale přestávají být zajímavé?, jiné jsou naopak ještě v plenkách, ale slibují potenciál?). Ekonomické, společenské a technologické trendy implikují tvorbu budoucího obchodního typu. Je přitom důležité zvolit přístup, který umožní kontinuální změny modelu. Budoucí obchodní systém definuje i nezbytné technologie, jež bude firma potřebovat. Obchodní model i technologická vybavenost pak implikuje potřeby v oblasti zaměstnanosti či vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců. A konečně pro budoucí úspěch je, zejména například v automobilovém průmyslu, klíčové zapojení celé dodavatelské i odběratelské sítě do strategických plánů.

Bez tohoto komplexního přístupu pravděpodobně vždy půjde jen o částečná, byť samozřejmě přínosná řešení. Je příznačné, že jakýsi „všeobecný standard“ postrádá Industry 4.0 i na mezistátní, či evropské úrovni.

 

Implikace pro ČR

Industry 4.0 se stala hojně diskutovaným tématem i v ČR. Není divu, Česká republika patří mezi země s největším podílem průmyslu v hospodářství. A zásadní změny, které se očekávají v souvislosti s nástupem nových technologií a obchodních modelů, tak budou mít velký dopad na celou českou ekonomiku.

Ostatně Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) již v březnu 2015 odstartovala společně s více než 30 partnery z oblasti hospodářství, výzkumu či politiky své téma roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ (pozn. redakce: časopis CzechIndustry je mediálním partnerem akce). Podle projektu bude právě digitální propojení hospodářství, od vývoje až po zákaznický management v příštích deseti letech rozhodující pro konkurenceschopnost české ekonomiky.

Český průmysl je specifický vysokým podílem subdodavatelských firem, které jsou součástí nadnárodních korporací. Na ty pochopitelně může mít vláda jen omezený vliv a jejich adaptace na Industry 4.0 bude do značné míry podmíněna „diktátem“ zahraničních centrál.

Jedním ze základních předpokladů pro směrování k Industry 4.0 bude bezpochyby rozvinutá digitální infrastruktura. Je bohužel faktem, že za nejvyspělejšími zeměmi v tomto ohledu stále ještě zaostáváme. Paradoxně ovšem tři čtvrtiny firem označily v průzkumu ČNOPK svoji digitalizaci za plně, dobře nebo dostatečně rozvinutou!

Je třeba zdůraznit, že každá firma, která se pustí na cestu k Industry 4.0, musí nejdříve uspokojivě vyřešit veškeré otázky optimalizace a efektivity výroby na současné úrovni. Řečeno sportovní terminologií, nemá cenu zkoušet maratón, pokud nemáte fyzičku a kouříte dvacítku denně.

 

Robert Beňačka, předseda představenstva ROI Management Consulting a. s.

Celý článek ke stažení zde:

CI02_26_27_Přechod kIndustry.pdf