Přeprodejci energie se vydávají už i za inspektory

S novým trikem přicházejí přeprodejci energií – vydávají se za inspektory. Česká obchodní inspekce zaznamenala v předešlých dnech návštěvy „inspektorů“ s cílem „zkontrolovat spotřebitelům účet za energie“ na Litoměřicku a v okolí, dále také na Mostecku. Nemusí se však jednat jen o tento region.
"Drzost a „vynalézavost takzvaných „energetických šmejdů nezná mezí. Před několika dny jsme společně s ČOI a Energetickým regulačním úřadem vystoupili proti nezákonným praktikám některých přeprodejců energií a informovali jsme spotřebitelskou veřejnost, jak se zprostředkovatelům účinně bránit. Už jenom tím, že si nepustí neznámého člověka do bytu. V našem tažení proti nekalým obchodním praktikám rozhodně nepolevíme. Naopak, připravujeme změnu legislativy, která posílí pravomoci spotřebitelů," říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.    
Dobrý den, my jsme inspekce, ukažte mi váš účet za elektřinu,“ tak popisují spotřebitelé návštěvy tento týden na Litoměřicku. Jedná se zpravidla o dvojici mužů s visačkou „inspektor“ na krku, kteří si vyžádají účet za plyn a elektřinu. Nejedná se o inspektora České obchodní inspekce, avšak spotřebitelé tvrdí, že v rámci představení tito muži skutečně mluví o „České obchodní inspekci“. Žádní inspektoři ČOI kontrolovat účty za energie ke spotřebitelům domů nechodí. Jediným cílem těchto lidí je pouze snaha vyvolat dojem, že se jedná o důvěryhodnou osobu, aby spotřebitel ukázal veškeré faktury za energie a následně mu byla nabídnuta změna dodavatele energií.
Město Litoměřice jménem starosty přislíbilo ředitelce České obchodní inspekce v Ústeckém kraji pomoc a bude o problému informovat všech 39 obcí, které spadají pod Litoměřice. Obyvatelům těchto obcí, kteří mají nastaveno zasílání informačních SMS, zašlou zprávu s varováním. Obyvatelé budou informováni také obecním rozhlasem. Součástí informace bude i to, aby kontaktovali, s ohledem na zákaz podomního prodeje, místní policii na čísle 156. Pokud se někdo bude neoprávněně vydávat za inspektora ČOI, je možné také obratem volat linku 158 a Českou obchodní inspekci v Ústeckém kraji v úředních hodinách na čísle 475 209 493.
Pomoc přislíbilo také město Most jménem své tajemnice, která obratem vydala varování na svém Facebooku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem opakovaně varuje před těmito podomními nabídkami přeprodejců energií, či nabídkami po telefonu. Někdy jsou dokonce uzavírány smlouvy přímo u spotřebitelů doma, součástí smlouvy je zplnomocnění jednat ve jménu spotřebitele a vybrat „lepšího“ dodavatele energie, cílem těchto smluv však bývá hlavně nárokování vysokých smluvních pokut v případně, že se nakonec spotřebitel rozhodne neměnit dodavatele energií. 
Uvedené zprostředkovatelské smlouvy mohou vykazovat znaky nekalých obchodních praktik, což může posoudit příslušný inspektorát České obchodní inspekce na základě Vašeho podání. V případě sporu s podnikatelem, který sliboval „vybrat nového dodavatele“ a následně v případě, že si to rozmyslíte, po Vás žádá sankci, je možné využít služby mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce. V případě sporu s dodavatelem energií je možné se obrátit na Energetický regulační úřad.
Rada ČOI a ERÚ
Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit, je odmítat tyto podomní nabídky „aukcí“ a „dárků zdarma“. Doporučujeme využít oficiální online porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu (https://www.eru.cz/elektrina/zmena-dodavatele-elektriny/porovnani-nabidek-dodavatelu-elektriny) a následně oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou.
Pokud je ve Vašem městě či obci vyhláškou zakázán podomní prodej, je možné se v takovém případě, kdy Vám podobný „překupník“ s energiemi zazvoní u dveří, obrátit rovnou na městskou policii, tedy na linku 156. Dohlížet nad dodržováním vyhlášek měst či obcí je plně v kompetenci konkrétní městské policie. (1.6.2018)