Pro Česko znamená 30procentní cíl úspor energie pravděpodobně investice od 500 miliard korun výš

Na otázky CzechIndustry odpověděl Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO
 
Energetika prochází rozsáhlými změnami, které jsou podle Vás ty zásadní?
Je jich vícero. V první řadě bych vypíchl technologický rozvoj. Efektivita výroby i spotřeby se zvyšuje a na trhu se objevují nová řešení. S některými přicházíme my sami, některé pro naše zákazníky zprostředkováváme. Velcí zákazníci – firmy, obce, města začínají chtít individualizovaná řešení podle vlastních potřeb. Pro někoho je možná paradoxem, že dodavatel energií jako ČEZ teď jde za radnicí nebo představenstvem firmy a říká: podívejte, tady v této kancelářské budově nebo průmyslové hale můžete ušetřit jednoduchými opatřeními 30 procent ročních nákladů za energii. Jenže paradox to není – pokud to neuděláme my, přijde za chvilku někdo jiný. I proto jsme založili ČEZ ESCO. Abychom mohli tyhle služby poskytovat od návrhu přes projekt 
a realizaci až po provoz a servis. A to co v největší šíři. Zákazníci chtějí komfort a automatizaci, chtějí úspory a chtějí se i chovat ekologicky.
 
Říkáte ekologické chování. S tím úzce souvisí i ochrana klimatu. Evropské cíle v této oblasti si vyžádají v rámci Unie obrovské prostředky. Můžete je konkretizovat?
Ano, pro Českou republiku, města, průmysl to je obrovská výzva. Pro firmy jako ČEZ ESCO, které se na inteligentní úspory specializují, to je ale obrovská příležitost. Energetika bude hrát v úsilí o ochranu klimatu velkou roli. Jaké budou konečné evropské cíle, budeme s jistotou vědět až příští rok, je ale jasné, že budou ambiciózní. V případě úspor navrhla Evropská komise nejdřív 27 procent a poté 30 procent, Evropský parlament teď prosazuje dokonce 40 procent, což je podle všeho už opravdu moc. Jednalo by se o 40procentní úsporu oproti scénáři business-as-usual, tedy v případě, že by cíle neexistovaly. 
Ať už to dopadne jakkoliv, a ať státy tyto cíle do puntíku splní, nebo ne, budou muset všichni přidat. Pro Českou republiku znamená 30procentní cíl pravděpodobně investice od 500 miliard korun výš. Obce, města, veřejná správa i firmy budou potřebovat silné a odborně zdatné partnery, kteří jim s tím pomohou. Proto se na to teď plnými silami soustředíme.
 
A pokud jde o Českou republiku, jakým směrem se bude ubírat energetické hospodářství, jak konkrétně na to reaguje společnost ČEZ?
I nadále bude tradiční energetika patřit k významným oblastem, ale poroste význam té decentrální. Podíl energií z uhlí se bude postupně zmenšovat a zvyšovat se bude podíl obnovitelných zdrojů, kogeneračních jednotek apod. Ceny technologií klesají 
a decentrální energetika je úspornější a ekologičtější než například ta uhelná. Centrální energetiku rozhodně neopouštíme, bude hrát i v budoucnu zásadní roli, ale je třeba ji postupně – tam, kde to dává smysl – začít doplňovat tou decentrální.
Aby ČEZ tento trend zachytil a i sám určoval, založil ČEZ ESCO, které má dnes 1800 zaměstnanců a jsme významným hráčem v celé střední Evropě. Instalujeme kogenerační jednotky, dodáváme plynové kotle a renovujeme tepelné hospodářství pro průmysl, lázeňství, nemocnice, školy. Stovky podniků mají v Česku zastaralé parovodní rozvody tepla, které je třeba modernizovat.
 
Zmínil jste, že se zaměřujete na energetické úspory pro podniky i veřejný sektor. Jak to funguje?
Máme projekty energetických úspor EPC, kde se investice splácejí přímo z úspor, které jsou garantovány přímo ve smlouvě. Pokud bychom jich nedosáhli, rozdíl zákazníkovi doplatíme. Kongresové centrum v Praze tímto způsobem šetří na energii 
přes 20 milionů korun ročně, Nemocnice v Jihlavě víc než 10 milionů. Tyto projekty teď exportujeme i na Slovensko. Jde vždy o velmi individuální řešení. Stojí vaše budova u řeky, výborně – v létě ji budeme řekou chladit a v zimě zase ohřívat. Chodí do vašeho divadla pravidelně hodně lidí – výborně, využijeme teplo, které z nich sálá. Garantovaných úspor v řádu desítek procent dosáhneme většinou už v prvním roce projektu, jak ale následně objekt poznáváme, většinou pak zjistíme, jak nějaká procenta navíc ještě přidat a o zisk se pak se zákazníkem rozdělíme. Je to velice motivační způsob spolupráce. Celkem máme takto ve správě 300 objektů. Výhodou pro zákazníka je, že jsme zodpovědní za všechno: návrh, projekt, realizace, provoz. Nemáme se tak nač vymlouvat, kdyby něco nefungovalo.
 
Kdo patří mezi zákazníky ČEZ ESCO? Jsou to i běžné domácnosti?
Ne, jedná se o velké firmy, malé a střední podniky, obce, města, příspěvkové organizace apod. V souhrnu tedy o větší zákazníky. Naším cílem je komplexní služba: dodáváme tedy elektřinu, plyn, teplo a pak služby, o kterých jsem mluvil. Naším cílem je, aby u nás zákazník mohl objednat vše, co se týká energetiky. Proto také naše portfolio služeb neustále doplňujeme 
o nové položky. Někdy organicky, jindy akvizicí nějaké zdravé úspěšné menší firmy.
 
Oznámil jste nedávno několik nových akvizic a dostali se na počet 1600 zaměstnanců a 14 dcer. Jak vlastně akvizice vybíráte?
Snažíme se růst především organicky, ale máme vytipované i sektory, kde chceme růst akvizičně, protože organický růst by nám tam třeba trval příliš dlouho. Nejsou to ale v žádném případě nákupy za každou cenu. V našich valuacích jsme naopak poměrně konzervativní. Akvizicí musíme získat nějakou novou kompetenci či významně posílit naši pozici na trhu. Nekupujeme bezhlavě.
 
Nyní k nim přibyly, jak jste uvedl na tiskové konferenci v minulých dnech, čtyři další. Je to konečný stav nebo máte zájem i o další, které by doplnily portfolio nabídky?
Vzhledem k technologickému pokroku i výše uvedeným cílům EU v oblasti ochrany klimatu bude poptávka a zájem o naše služby růst. Naše dceřiné společnosti aktivně vytvářejí potenciál pro vzájemnou synergii mezi jednotlivými produkty 
a službami. U dalších akvizic, které musejí zapadat do naší celkové strategie, bychom se rádi zaměřili zejména na získání obtížně přístupných částí trhu, kde ještě nejsme. Půjde ale zejména o zahraniční trhy.
 
Co vaše dcery vlastně dělají?
Vyrostli jsme na dvou dceřiných společnostech, kde jsme si otestovali, že je o energetické služby v Česku velký zájem. Tou první byla naše dcera ČEZ Energo, kterou máme společně s výrobcem kogeneračních jednotek TEDOM, působí na trhu už sedm let a instalovala a provozuje přes sto kogeneračních jednotek. Další byla ČEZ Energetické služby, které revitalizuje tepelná hospodářství, instaluje a provozuje trafostanice, renovuje a provozuje osvětlení v průmyslu i v obcích. Pak přibyly další. EVČ a ENESA jsou specialisté na energetické úspory formou EPC. ČEZ Solární na střešní fotovoltaiky a bateriové systémy. AZ Klima je jedničkou na českém trhu instalace vzduchotechniky a klimatizací. ČEZ LDS provozuje a staví lokální distribuční soustavy. ČEZ Bytové domy dodává fotovoltaiky, tepelná čerpadla a další služby bytovým domům. KART je zas specialistou na technickou správu budov. Z posledních akvizic: Hormen vyrábí a dodává skvělé designové osvětlení, AirPlus malé klimatizace, Easy Power rozšiřuje rodinu našich lokálních distribučních soustav.
 
Cílovou skupinu v ČR tvoří tři segmenty trhu - průmyslová energetika, veřejná správa
a komerční objekty a firmy a obce. Jak velký tržní potenciál představují?
Jen v České republice jde celkem přibližně o 70 miliard korun ročně. Zhruba 30 miliard je průmysl, zhruba 30 miliard budovy ve veřejném i soukromém vlastnictví.
 
Řekněme, že jsem majitel firmy s vysokými účty za elektřinu. Co byste mi poradil?
Doporučil bych vám zavolat si do ČEZ ESCO, protože právě snižování firemních výdajů za elektřinu je naší specialitou.  Funguje to tak, že se nejdřív seznámíme s tím, jak zákazník s energií nakládá. V každé firmě je to individuální. Pak předložíme návrh úsporných opatření.  Už samotný monitoring energetického hospodářství většinou vede k velkým úsporám. Sledováním spotřeby energie zjistíme například odchylky od ideální situace, porovnáme spotřebu s očekávanými a historickými hodnotami apod. Je to jako se vším – půlka řešení spočívá v tom, že si člověk vůbec uvědomí, že prostor pro úsporu existuje. V případě, že v provozu zákazníka potenciál úspor objevíme, předkládáme návrh řešení a pak se pouštíme do realizace. Každý dnes ví 
o zateplování, ale to bývá většinou investičně poměrně nákladná věc. Obvykle lze úspor efektivněji dosáhnout modernizací zařízení, snížením ztrát v rozvodech a lepší organizací nakládání s energií.
 
Věnujete se také konceptu Smart City, jak podle Vás vypadá takové chytré město v praxi?
Logicky se tady zaměřujeme především na energetiku. Do této kategorie spadá kromě již zmiňovaných EPC projektů například chytré veřejné osvětlení, inteligentní odpadové hospodářství, ale třeba také elektromobilita.
Důležité je, aby si pod tím představili i něco lidé. Data z reálného provozu jsme tak začali například v Písku umisťovat na internet a občané mohou sledovat, kolik dnes spotřebovávají různé městské objekty, porovnávat a zjišťovat úspory.  
V České republice už dnes máme tři taková referenční „chytrá města“ - Vrchlabí, Písek a Třinec. Posledně jmenované město je přitom majitelem největší flotily elektrobusů v České republice a po Vídni druhým největším provozovatelem elektrobusů ve střední Evropě.
 
Zmínil jste elektromobilitu, leží v ní podle Vás budoucnost dopravy?
Bezesporu, a to jak v soukromé, tak v první řadě ve veřejné dopravě. Stačí se podívat na plány jednotlivých automobilek. Ve veřejné dopravě směr ukazuje kupříkladu již zmiňovaný Třinec. Ekologický a tichý provoz elektrobusů je ve městech velkou výhodou. Osobně jsem však přesvědčený, že se bude stále více prosazovat i v osobní dopravě. Na našem území jsme doposud nainstalovali už více jak 90 dobíjecích stanic, z toho 40 rychlodobíjecích. Hlavní rozvoj ovšem očekáváme po roce 2020.
Elektromobilita už dnes začíná zajímat i naše firemní zákazníky, například proto, že chtějí být ekologičtější nebo z toho důvodů, že do budoucna počítají s nižšími provozními náklady elektromobilů. Těmto průkopníkům jsme schopní zajistit řešení v podobě dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci firemních flotil, pronájmy i prodeje elektromobilů.
 
Realizovali jste řadu projektů, které z nich jsou takříkajíc referenční?
Referenčních projektů máme stovky. Zmínit mohu např. komplexní modernizaci technologického zázemí Kongresového centra v Praze či modernizaci energetického hospodářství v budově Rudolfina. V prvním případě se nám podařilo zajistit roční úsporu ve výši zhruba 21 milionů korun. Ve druhém případě jsme podobně jako v Národním divadle dokázali, že i v historické 
a památkově chráněné stavbě z devatenáctého století lze vhodnými zásahy dosáhnout celkové 30% roční úspory energie.
Z nejnovějších projektů bych rád upozornil na velkou 200milionovou zakázku naší dceřiné společnosti AZ Klima na instalaci vzduchotechniky pro kilometrovou výrobní halu Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře. Modernizovaná vzduchotechnika 
v montážní hale automobilky zajišťuje vzduchovou výměnu v hodnotě 1,4 milionu kubických metrů za hodinu, to znamená, že vzduch v hale za šedesát minut vymění průměrně 1,5krát. To je důležité mj. z hlediska zvýšení produktivity práce, neboť vysoká koncentrace CO2 z vydýchaného vzduchu způsobuje při práci zbytečnou únavu.
 
Další rozvoj společnosti není zaměřen jen na Česko a Slovensko, ale i další země, proto vzniklo ESCO INTERNATIONAL. Konkrétně na Německo, Polsko a Rumunsko. Které jsou hlavní argumenty pro jejich volbu?
Trhy ve střední Evropě jsou pro nás určitě zajímavé a poohlížíme se po dalších příležitostech k růstu. Slovensko je samozřejmou a přirozenou volbou.  V Německu je trh obrovský a rozvinutý, se silnou konkurencí. I tak je  - vzhledem ke stále velkému potenciálu růstu – velice perspektivní. V Polsku je trh poměrně velký a málo rozvinutý a pro nás atraktivní z důvodu vyšší marže u produktů ESCO a velkého potenciálu růstu trhu v budoucnu.  V Rumunsku je trh sice menší, zato velmi dynamický, konkurence je omezená a předpokládáme velké příležitosti zejména v oblastech rekonstrukce a provozu elektrických zařízení, revitalizace budov, osvětlení a projektování a instalace HVAC.
 
Česká a slovenská energetika i přes vznik samostatných republik jsou v energetice na jedné vlně, takže orientace na Slovensko je logická. Přesto existují určitá specifika, která především a jaká je přijímán vstup ČEZ ESCO na tamní trh?
Příležitostí na Slovensku je řada. Z našeho pohledu jde především o oblast malého teplárenství,  HVAC, solární energii 
a projektů EPC. Slovensko se začíná otevírat projektům EPC v oblasti veřejné správy, nemocnic a podobně. Historicky jsme na tamní trh dodávali především komodity, to však hodláme změnit. V praxi to znamená, že se všechny naše operace na Slovensku stanou součástí ČEZ ESCO. Vzniká tedy „ČESCOslovensko“, které dostane na starost československý trh.
Vidíme tam i příležitosti pro lokální distribuční soustavy. Z tohoto pohledu je Slovensko nepolíbené a zahrnuje průmyslové energetiky, které LDS mají a chtějí je nechat provozovat třetí stranou. V této oblasti se nám, zdá se, skýtají výrazné příležitosti, protože značka ČEZ je i na Slovensku synonymem jistoty.  Tím jsem odpověděl zároveň i na druhou část otázky – ČEZ je na Slovensku respektován podobně jako u nás, vstup ČEZ ESCO na tamní trh je proto vnímán pozitivně, neboť pomůže rozvoji tamní energetiky.
 
Dveře k německým zákazníkům Vám má, obrazně řečeno, otvírat skupina ELEVION. Jaké hlavní důvody vás vedli k její akvizici?
Skupina Elevion patří k největším hráčům na německém trhu. Průmyslovým podnikům a obcím společnost nabízí snížení nákladů v budovách pomocí modernizace a instalace moderních technologií. To je v souladu s filozofií ČEZ ESCO. Tato akvizice nám pomůže zajistit si výraznější postavení nejen na německém, ale i celoevropském trhu energetických služeb. 
Jde tak o přirozený přeshraniční rozvoj našeho podnikání.
 
V Polsku jste oznámili koupi společnosti OEM Energy. V čem je pro Vás její hlavní přidaná hodnota?
Skutečnost je taková, že Polsko se řadí k vůbec nejperspektivnějším evropským trhům energetických služeb. Podle aktuálních odhadů v současnosti dosahuje objemu okolo 5 mld. eur, přičemž láká i výrazné tempo růstu - v segmentu energetických úspor poroste o více než 10 % ročně. To je důvod, proč jsme se rozhodli nejen pro akvizici majoritního podílu ve společnosti OEM Energy, která je jedním z lídrů na polském trhu se solárními panely a tepelnými čerpadly, ale nově také pro koupi polské firmy Metrolog. Ta se věnuje službám souvisejícím s tepelným hospodářstvím, od projekčních služeb přes výrobu, realizaci 
a dohled až po servis, a je největším konstruktérem tepelných předávacích a výměníkových stanic v Polsku.
 
Ambicí a plánů máte hodně, na závěr bych se proto chtěl zeptat, jakou podobu by měla mít společnost, až budete slavit páté nebo ještě lépe její desáté narozeniny?
Od vzniku ČEZ ESCO v roce 2014 jsme prošli významným rozvojem, což dokládají stovky úspěšných projektů i nepřetržitý růst. Rosteme i díky cíleným akvizicím, které nám pomohly zajistit know-how a odbornost v řadě důležitých oblastí spjatých 
se sektorem energetiky. Díky tomu jsme dnes víc, než jen poskytovatel parciálních služeb a produktů. Jsme systémovým integrátorem pro oblast energetiky. Zákazníkům již dnes umíme nabídnout řešení veškerých energetických potřeb. Přál bych si, aby když někdo řekne: „energetické úspory“ nebo „komplexní energetické služby“, aby ho okamžitě napadlo i ČEZ ESCO. (prosinec 2017)