Projekt CzechStarter přijímá další start-upy. Připraveno je pro ně celkem 27 milionů korun

Až pětadvacet nových start-upů přijímá CzechInvest do projektu CzechStarter, ve kterém jim zkušení mentoři a poradci během sedmi měsíců pomohou nastartovat a dále rozvíjet jejich podnikání. Ty nejúspěšnější se navíc na dva týdny podívají do akcelerátoru BootUP v Silicon Valley. Možnost přihlásit se do projektu a získat podporu ve výši až 1,1 milionu korun mají začínající firmy od 22. března do 26. dubna 2018.
„V programu CzechStarter máme aktuálně 20 start-upů. Devět společností z první výzvy dokončuje sedmiměsíční mentoringovou a poradenskou fázi, v dubnu budou usilovat o účast na dvoutýdenním Silicon Valley Campu. Jedenáct start‑upů z druhé výzvy si momentálně vybírá své mentory a poradce. K dispozici mají na 70 mentorů a 4 poradenské společnosti,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest.
Během sedmiměsíční Basic fáze mohou start-upy čerpat až 150 hodin mentoringu a dále poradenství v oblasti financí, managementu, organizace a výroby, marketingu a PR či práva a ochrany duševního vlastnictví. Za zlomek komerční ceny tak mohou firmy díky podpoře čerpat služby od odborníků na danou problematiku. Z projektu CzechStarter jim CzechInvest uhradí 85 procent nákladů. Náklady spojené s cestou a dvoutýdenním pobytem těch nejlepších z nich v Silicon Valley (Gold fáze) až do výše 100 procent. Celkem tak start-upy mohou dosáhnout na podporu až 1,1 milionu korun.
„Během působení v programu CzechStarter jsme zdárně rozběhli spolupráci s firmou ŠKODA AUTO, se STUDENT AGENCY a jazykovými školami Magic English a Quatro. Díky skvělému mentoringu jsme vylepšili hodně firemních procesů, změnili obchodní strategii, naučili se lépe prezentovat náš produkt a dokonce získali investora,“ hodnotí účast v programu CzechStarter Tomáš Vychodil, obchodní a marketingový ředitel projektu Langino.com, který momentálně dokončuje jeho Basic fázi.
„K potřebám firem přistupujeme individuálně. S potenciálními mentory a partnery mají start-upy možnost se osobně seznámit například během tzv. Speed Datingu. Letos v únoru se na něm v Node 5 potkalo na šest desítek start-upů, mentorů a poradců,“ dodává Havlová.
Přihlášky do projektu CzechStarter lze posílat poštou, na e-mail podporastartupu@czechinvest.org nebo doručit osobně na podatelnu agentury CzechInvest či prostřednictvím datové schránky. Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu naleznete na stránkách www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter. Projekt CzechStarter je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.