Průmysl 4.0 hýbe světem

 

V Česku s ním pomáhá firmám agentura CzechInvest

 

Vedle získávání zahraničních investic se agentura CzechInvest dlouhodobě věnuje také podpoře českého podnikatelského prostředí, včetně navyšování technologické vyspělosti zdejší ekonomiky. Prostřednictvím Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací se CzechInvest snaží zajistit větší synergii mezi firmami a výzkumnými organizacemi uvnitř České republiky i na mezinárodní úrovni. Dříve výzkumně-vývojové aktivity podporoval CzechInvest i administrací evropských dotací pro podnikatele, tuto agendu však nyní nese na svých bedrech Agentura pro podnikání a inovace, která vznikla v červnu 2016.


 

Fenomén doby

To, že se agentuře CzechInvest daří podporovat progresivní trendy ekonomického rozvoje, lze dokumentovat například na fenoménu posledních dvou let, Průmyslu 4.0, který přerůstá ve Společnost 4.0. Průmysl 4.0 je jeden z nejskloňovanějších termínů dnešní doby. Téměř každý už o něm slyšel, ale srozumitelně jej uchopit a naskočit do rozjíždějícího se vlaku nastupujících technologických změn není snadné. Svými dopady ovlivní celou společnost a změní zavedené vztahy – mezi dodavatelem a výrobcem, zákazníkem a prodejcem, ale i zaměstnancem a zaměstnavatelem. I proto jsou důsledky tohoto konceptu označovány za tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci.


 

Národní iniciativa

CzechInvest se podílel na vytyčení koncepce známé jako Iniciativa Průmysl 4.0. Národní iniciativu Průmysl 4.0 sepsal široký expertní tým pod vedením profesora Vladimíra Maříka z pražské ČVUT na popud Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento dokument, jenž byl v květnu 2016 vydán i knižně, vláda schválila v srpnu 2016. V jedenácti tematických kapitolách reaguje na největší výzvy spojené s nastupující průmyslovou revolucí a navrhuje řešení šitá na míru českému prostředí. Hlavní iniciativa však musí přijít od samotných firem.

Průmysl 4.0 je tedy bezesporu tématem, které vyžaduje systematickou pozornost ze strany veřejného i soukromého sektoru. CzechInvest podpořil povědomí o praktickém uplatnění tohoto trendu, a to zejména řadou konferencí pořádaných již v průběhu roku 2016. Seriál nazvaný Průmysl 4.0 v praxi se odehrál ve Science Centrech Brna a Plzně, dále pak v industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a na půdě Technické univerzity v Liberci. Navštívilo jej bezmála 500 účastníků z 250 různých institucí a firem. Vyslechli si tu zkušenosti s konceptem Průmyslu 4.0 od velkých nadnárodních firem, malých a středních českých podniků a akademiků působících ve výzkumu relevantních technologií.


 

Podpora EU

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vybudovala Česká republika v posledních několika letech díky prostředkům ze Strukturálních fondů Evropské unie rozsáhlou infrastrukturu pro výzkum a vývoj, která přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a jeho orientaci na znalostní ekonomiku. V rámci 48 projektů v 21 městech České republiky bylo investováno celkově zhruba 1,5 miliardy EUR do moderně vybavených center. Tato moderně vybavená Regionální VaV centra a Centra excelence dohromady tvoří unikátní celek s komplementární expertízou v progresivních, technologicky vyspělých oborech.


 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní výzkumná spolupráce je již od počátku zamýšlena jako důležitá součást aktivit vědeckotechnologických center, čemuž agentura CzechInvest napomáhá vyhledáváním mezinárodních partnerů a potenciálních investorů hledajícím zázemí pro své výzkumné aktivity. Hlavním nástrojem pro tyto účely jsou Technologické mise do zahraničních destinací, které CzechInvest pořádá.


 

Technologické mise

Jedná se o úzce oborově zaměřené delegace složené ze zástupců výzkumných organizací a inovativních firem, které představují Českou republiku jako technologicky vyspělou zemi, jež je schopná spolupracovat na vývoji nových technologií s potenciálem průmyslové aplikace. Od tradičních obchodních misí se liší svým důrazem na hledání dlouhodobých partnerství ve VaV, jež jsou výhodná pro všechny zúčastněné strany. Agentura CzechInvest se primárně soustředí na země mimo EU. V Evropě jsou totiž vazby českých institucí poměrně silné a pomoci zde už není tolik zapotřebí. Mezi prioritní země patří USA, Japonsko či Korea, kde existují i podpůrné finanční nástroje ze strany Ministerstva školství a Technologické agentury ČR, ale také Kanada, Kolumbie či Indie. Na podzim tohoto roku chystá CzechInvest misi do Číny zaměřenou na progresivní IT témata jako kybernetická bezpečnost, strojové učení či fintech a do Chile, kde budou hlavním tématem inovativní technologie v důlním průmyslu. Dříve v tomto roce již zástupci českých firem a institucí odcestovali spolu s CzechInvestem na robotickou misi do Japonska a na misi zaměřenou na letectví a aerospace do Kanady.

Díky spojení sil v rámci jedné delegace a zaštítění státní institucí je možno české výzkumníky dostat do míst, kde by se jim to samotným jen stěží podařilo. Například do globálních výzkumných center firem jako LG, Samsung Display a Mitsubishi Electric, či do špičkových vědeckých pracovišť jako Argonne National Laboratory a National Institute of Standards and Technology v USA. Samotná jednání tak zpravidla probíhají přímo na půdě vybraných zahraničních institucí. Mise se soustředí na rozličná témata od robotiky, optoelektroniky či kybernetické bezpečnosti po biomedicínský výzkum a nanotechnologie. Ve všech těchto oborech má Česko co nabídnout a čím v zahraničí zaujmout.


 

Vědecká data

CzechInvest rovněž disponuje databázemi obsahujícími veškerá důležitá data o výzkumu v Česku a systematicky podporuje dialog mezi průmyslovou a akademickou sférou. Například prostřednictvím pořádání oborových seminářů týkajících se výzkumu a jeho budoucího směřování. Agentura má přehled o všech výzkumných projektech podpořených veřejnými penězi a jejich výsledcích, poskytovatelích podpory a jejich programech, mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, výzkumných kapacitách České republiky a dalších oblastech. V roce 2017 se agentura specializuje na oblasti Smart Cities, Průmysl 4.0 a kybernetickou bezpečnost, které se řadí mezi hlavní technologické trendy současnosti.

 

Czech-research.com

Dalším odborným komunikačním kanálem, kterým CzechInvest cílí do zahraničí se záměrem přilákat do České republiky investice s vysokou přidanou hodnotou, jsou webové stránky czech-research.com. Nový webový portál pro český výzkum a vývoj umožňuje lepší propojení s high-tech investicemi, které zvyšují konkurenceschopnost České republiky. Anglické stránky přináší souhrnné informace o českém vědeckotechnickém prostředí, zajímavých pracovištích či možnostech podpory výzkumu a vývoje v Česku. Zahraniční zájemci zde naleznou výběr užitečných faktů a odkazů na další relevantní zdroje.

 

Celý článek ke stažení zde:

CI1703_16_17_Průmysl 4.0_CZECH INVEST_CI_SABLONA.pdf