Průzkum EY: USA a Čína na špici vývoje umělé inteligence, díky zájmu vlád je zbytek světa bude postupně dohánět

Lídrem v uplatňování technologií umělé inteligence (AI) jsou Spojené státy. V průzkumu poradenské společnosti EY to tvrdí 
40 % vedoucích pracovníků z oboru umělé inteligence (AI). Spojeným státům ale roste konkurence i ve zbytku světa. Téměř třetina (32 %) dotázaných přisoudila vedoucí postavení Číně. Vedoucí pozici obou gigantů postupně oslabují celosvětově stále dostupnější soubory dat a technologií, spolu se zvyšujícím se zájmem ostatních vlád o investice do technologií budoucnosti. Jednou ze zemí, která plánuje masivně investovat je Francie. Tamní vláda představila iniciativu AI for Humanity, v rámci níž vynaloží na investice do AI 1,5 miliardy euro.
„Dynamicky se rozvíjející startupový ekosystém v Izraeli a Japonsku i pokroky na akademické půdě ve Velké Británii dokládají, že skutečnými předpoklady úspěchu jsou zdroje kvalitních dat a důraz na inovace ze strany odpovědných představitelů státu. Rozhodující náskok tak nakonec získají země, kterým se podaří získat přístup ke klíčovým datům a naplno využít jejich potenciál,“ říká Vladislav Severa, partner EY odpovědný za rozvoj řešení v oblasti pokročilých analytických nástrojů.
Česká republika, s ohledem na velikost a stupeň vývoje své ekonomiky však nezaostává – v závěsu za technologickými 
a start-upovými inkubátory se v poslední době přidává i inkubátor zaměřený čistě na AI projekty. Také část akademické sféry zaměřená na robotiku, automatizaci a umělou inteligenci je velmi aktivní a řada nadějných nových firem má své kořeny v univerzitním prostředí.
„Francouzský prezident Macron před nedávnem slíbil, že do roku 2022 vynaloží 1,5 miliardy euro z veřejných zdrojů na financování umělé inteligence. Tímto krokem chce zamezit odlivu mozků a dohnat dominantní technologické giganty v USA 
a Číně. Ambiciózní plán může pozitivně ovlivnit ostatní evropské státy. K tomu, aby držely krok s dobou, musí ještě více investovat do umělé inteligence, robotiky, virtuální reality či dalších technologií budoucnosti,“ komentuje francouzskou iniciativu AI for Humanity Vladislav Severa.
 
Umělá inteligence v letošním roce změní podobu stávajících byznys modelů
I přesto, že v současnosti pozorujeme postupný rozmach využití technologie, lze předpokládat, že z hlediska uplatňování průlomových technologií se bude pozornost v rámci podnikové sféry stále více upírat k umělé inteligenci. 39 % respondentů je přesvědčeno, že nejvýraznějšího růstu mezi pokrokovými technologiemi v roce 2018 dosáhne právě AI. Za rozvojem umělé inteligence stojí mimo jiné sílící spolupráce firem s technologickými experty. Snaha vytěžit z dané technologie maximum pro vlastní podnikání, či zkvalitnění zákaznické zkušenosti, se nabízí například u aerolinek či hotelových řetězců.
„Mimořádnou příležitost, jak do provozu prvky umělé inteligence začlenit, představuje nasazování specializovaného softwaru pro robotickou automatizaci procesů (RPA). Díky skloubení umělé inteligence s efektivitou těchto řešení se z daného softwaru může stát doslova fundamentální nástroj zvyšování výkonnosti, který je navíc uplatnitelný napříč řadou podnikových funkcí. 
AI kromě toho uspíší i prosazování dalších moderních technologií na bázi inteligentní automatizace, například chatbotů, kteří nahradí intranety a poskytnou mnohem intuitivnější a efektivnější přístup k informacím v rámci organizací,“ říká Antonín Raizl, Associate Partner pro oblast RPA v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.
 
Různorodost názorů i zkušeností podnikového vedení. Dva základní faktory, které mohou rozhodnout v konkurenčním boji
Za nejvýraznější překážku zavádění umělé inteligence považují oslovení odborníci především nedostatek kvalifikované pracovní síly (57 %) a převzetí firmy jiným subjektem (43 %). Chtějí-li podniky zůstat atraktivní, resp. přilákat schopné pracovníky a udržet si svůj inovační potenciál, musí přistoupit k několika krokům vedoucí k dlouhodobějším dopadům.
Jedná se zejména o různorodé složení řídících orgánů, jež má zásadní vliv na strategické směřování společnosti. Na důležitost obsazení postů v čele podniku poukazuje celých 82 % investorů, jejichž názory zjišťovalo Centrum pro korporátní řízení společnosti EY. Rozličné perspektivy a názory mohou být při identifikaci či řešení konkrétních problémů prospěšné.
 
Globální inovační centrum společnosti EY v kalifornském Palo Alto zahajuje provoz
Společnost EY usnadňuje organizacím implementaci pokrokových technologií. V kolébce největších a nejprestižnějších technologických společností – kalifornském Palo Alto otevřela nové Globální inovační centrum („EY Global Innovation Garage“). Centrum slouží jako zázemí globálního týmu společnosti EY pro inovace.
Cílem centra je propojení technologické a podnikatelské sféry, a to ve vysoce inspirativním pracovním prostředí, které přímo vybízí ke kreativním, experimentálním a inovačním řešením. Světlo světa by zde měly spatřovat nové podniky, služby ale 
i technologie. Vedením centra v Palo Altu byl pověřen Jeff Wong. V řadách jeho spolupracovníků jsou přední odborníci, od matematiků až po astrofyziky. Ti svými nápady a strategickým myšlením podněcují průkopnické projekty a pomáhají firmám 
k jejich cestě k úspěchu.
Otázce inovací a jejich dopadu na transformaci podnikání věnuje společnost EY značnou pozornost. Společnost EY prosazuje inovace prostřednictvím své globální sítě specializovaných pracovišť – inovačních středisek EY wavespace™, laboratoří i nově spuštěného centra. To spojuje snaha o novátorský přístup k řešení problémů, důraz na disruptivní strategie růstu 
a nejmodernější technologie.