Račí mor se šíří! Prosba o pomoc

Po Beskydech hlásí šíření nákazy Křivoklátsko. Další lokalita velkého úhynu vzácných raků kvůli račímu moru byla potvrzena. Prosíme proto veřejnost o pomoc.
O úhynu raků v Beskydech, způsobeném račím morem, jsme informovali v polovině letošního června zde. Další úhyn raků byl nahlášen v Evropsky významné lokality Stroupínský potok v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Laboratorní analýzy opět potvrdily jako příčinu úmrtí raků račí mor.
Mrtví jedinci raků kamenáčů a raků říčních byli nalezeni na Kublovském a Stroupínském potoce. U všech testovaných jedinců byl potvrzen račí mor. Přeživší stovky raků z Bzovského potoka byly následně přemístěny na novou lokalitu, aby nedošlo k dalším úhynům a šíření nákazy. Zároveň byly v okolí rozmístěny cedule s upozorněním na nákazu račím morem.
Další mrtví jedinci byly hlášení na Svinařském potoce. Tam situaci navíc komplikuje stávající sucho, což může být pro případné přeživší jedince raků fatální.
O stávající situaci naleznete informace na stránkách AOPK ČR zde a aktuální mapu s výskyty račího moru a nepůvodních druhů raků.
Prosba o pomoc
V případě nálezů uhynulých raků, kontaktujte prosím AOPK ČR na invaznidruhy@nature.cz či Výzkumný ústav vodohospodářský TGM na jitka.svobodova@vuv.cz.
Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, dodržujte následující pokyny:
- nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků,
- předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci,
- nepřevážejte vodu na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky,
- nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků (31.7.2018)