Řidičské průkazy nově vyřídíte na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností

Od července začaly platit novinky, které mnoha řidičům usnadní život. Řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu bude možné vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání dokladu nebo při jeho výměně už žadatel nebude předkládat papírovou fotografii, skončí také povinnost měnit doklad při změně bydliště. Zároveň se změní správní poplatky za řidičský průkaz. Výměna dokladu, kterému končí platnost, bude i nadále zdarma.
Od července bude možné vyřídit klíčové záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností. Bude platit zásada: Kde si o vydání či změnu dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností najdete v interaktivní mapě Ministerstva dopravy.
Částečné rozvolnění místní příslušnosti
„Žadatelé si nově na nejbližším úřadě vyřídí vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších rozšíření oprávnění, výměnu starého nebo neplatného průkazu za nový, vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu i mezinárodní řidičský průkaz. Nikdo už nebude muset kvůli těmto změnám cestovat do místa trvalého bydliště jako dosud,“ vysvětluje náměstek ministra dopravy Ladislav Němec a dodává: „Stejně tak vám zde pomůžou třeba při změně příjmení po svatbě, ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení dokladu.“
Systém si fotografie zajistí v jiných registrech, případně pracovník na přepážce žadatele vyfotí sám
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, to už bude také minulostí. „Vybavili jsme všechny obce s rozšířenou působností kamerami, kterými žadatele vyfotí na průkaz přímo na přepážce, a také tablety pro pořízení digitalizovaného podpisu. Papírové žádosti o řidičský průkaz definitivně končí,“ vysvětluje Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.
V některých případech nebude potřeba žadatele fotit vůbec. Systém Ministerstva dopravy se dotáže Ministerstva vnitra, zda žadatel nemá v databázích elektronickou fotografii z pasu nebo občanského průkazu. Pokud ji bude možné použít (bude-li dostupná a žadatel si bude stále podobný), odpadne i focení na přepážce.
Jedinou výjimkou, kdy je zatím stále třeba papírová fotografie, je žádost o mezinárodní řidičský průkaz, jehož podoba je přesně stanovena mezinárodními dohodami.
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv
Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který následně vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost bude minulostí. Od července se budou vydávat doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
Výjimky, kdy je třeba navštívit úřad v místě trvalého bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Mezi ně patří například odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění a další úkony, které přímo souvisí s evidencí, již vede k řidiči obec s rozšířenou působností v místě jeho trvalého bydliště.
ORP se musí na změnu připravit, ve čtvrtek odpoledne a v pátek zavřou
„Obce s rozšířenou působností se musí na přechod na nový systém připravit, proto 29. června po celý den a 28. června odpoledne nebylo možné vyřizovat žádosti o řidičské průkazy ani o průkazy profesní způsobilosti. Od pondělí 2. července už Státní tiskárna cenin žádné žádosti s papírovými fotografiemi nepřijme. Vše bude probíhat elektronicky, obce proto musí do konce měsíce zpracovat všechny papírové žádosti, které přijaly.
Změny správních poplatků
Výměna řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, bude i nadále zdarma.
Poplatek za vydání nového průkazu se zvyšuje z původních 50 na 200 korun. Zvýší se také poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dní z 500 Kč na 700 Kč. „Poplatek za vydání řidičského průkazu je už dlouhá léta stejný. Za růžové knížky vydávané před rokem 1989 se platilo 20 korun, na začátku roku 1993 se zvedla jeho cena na dnešních 50 korun. Už více než 25 let se tak poplatek za řidičský průkaz nezvyšoval. Vydání nového řidičského průkazu od července sice zdraží, zvýšení poplatku bude však kompenzováno větším komfortem pro řidiče. Před návštěvou úřadu si nebudou muset pořizovat průkazové fotografie ani nebudou muset pro nový řidičský průkaz cestovat do místa trvalého bydliště jako dnes, což pro některé lidi znamená vzít si den dovolené,“ zmiňuje Stanislav Dvořák. (MD,30.6.2018)