Riziko přenosu spalniček v Evropě

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí vydalo zprávu o riziku přenosu spalniček v zemích EU/EHP.
V období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 bylo v členských státech v EU/EHP evidováno 14 600 případů spalniček, z toho 37 úmrtí. Celkový počet případů byl více než trojnásobně vyšší než počet hlášených případů v roce 2016 a 2015. Přes polovinu všech hlášených případů v roce 2017 bylo zaznamenáno v první polovině roku s nejvyšším počtem v jarních měsících. Po prudkém poklesu počtu případů v průběhu léta byl ke konci roku pozorován opět zvýšený nárůst.
V roce 2017 bylo hlášeno nejvíce případů v Rumunsku (5 608), Itálii (5 098), Řecku (967), Německu (929) a Francii (518). 
Od konce roku 2017 eviduje Řecko a Francie značné zvýšení počtu případů onemocnění spalničkami. Kromě endemických výskytů jsou hlášeny i importované případy. 
Z celkového počtu případů 14 600 bylo ve věku mladších pěti let 37 % a ve věku 15 let a starší 45 %. Nejvyšší výskyt onemocnění byl zaznamenán u dětí mladších jednoho roku věku, jelikož většina vakcinačních programů je zaměřena na očkování od jednoho roku věku dítěte.
Případy spalniček se v Evropě vyskytují hlavně u neočkovaných dětí a dospělých nebo očkovaných jen jednou dávkou. Podíl případů s neznámým stavem očkování byl nejvyšší u dospělých ve věku 25-29 let.
V současné době i mezi 15 zemí EU/EHP, které obdržely statut země, v níž byly spalničky eliminovány (36 a více měsíců bez endemického přenosu viru spalniček), probíhají rozsáhlé epidemie. Vakcinační pokrytí a distribuce ohnisek vykazují silnou prostorovou heterogenitu napříč zemí, nicméně stále existuje potenciál vypuknutí epidemie u komunit s nízkou proočkovaností, které mohou být vymezeny geograficky nebo socio-demograficky.
V této souvislosti jsou členské státy vyzývány, aby identifikovaly vnímanou populaci a zahájily imunizační kampaně. Příkladem může být i častý výskyt spalniček mezi zdravotnickými pracovníky, kteří byli s nemocnými v kontaktu. Vzhledem k současné míře cirkulace viru spalniček v EU/EHP existuje vysoké riziko šíření přenosu spalniček s vzájemným importem a exportem mezi členskými státy EU/EHP a třetími zeměmi.
Spalničky patří mezi nejzávažnější virová onemocnění, jsou vysoce nakažlivé akutní onemocnění, charakterizované zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, zánětem oka a následně vzniku šedobělavých skvrn s červenými okraji na vnitřní sliznici tváří. V dalším období nemoci dosahuje teplota svého vrcholu a v této fázi se na kůži těla, nejprve za ušima, pak na tváři, trupu a posléze i na končetinách, objevuje typická splývavá vyrážka červené až červenohnědé barvy. Nemoc je přenášena vzduchem (kapénky). Období přenosu začíná před vznikem vyrážky a přetrvává po celou akutní fáze nemoci. Zdrojem nákazy je vždy nakažený člověk. Po překonání spalniček je člověk vůči této nákaze celoživotně chráněn. Očkování proti spalničkám je v České republice součástí očkovacího kalendáře a je pro děti povinné na základě příslušného ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a na základě prováděcího předpisu k tomuto zákonu, kterým je pro oblast očkování vyhláška č. 537/2006 Sb. v platném znění. Od začátku roku 2018 je nově zavedeno zvláštní očkování proti spalničkám, které se provádí u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na infekční nebo dermatovenerologické pracoviště. 
Doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí
  • Očkování je jediným účinným preventivním opatřením proti spalničkám 
  • Přijetí mimořádných opatření pro jednotlivce bez protilátek proti spalničkám
  • Zvýšení informovanosti o riziku vzniku onemocnění u osob s neznámým stavem o očkování proti spalničkám
  • Aktivní identifikace zeměpisných oblastí se sníženou proočkovaností dětí
  • Zajištění včasného epidemiologického šetření a zajištění kontaktů s nemocnou osobou
  • Zajištění adekvátního laboratorního vyšetření o virovém genotypu
  • Zvážit doporučování očkování pro všechny způsobilé osoby, které nejsou vůbec nebo nejsou zcela imunizovány
  • I cestování může být důvodem pro očkování proti spalničkám
Zdroj: ECDC, www.szu.cz, 3.4.2018, foto info.cz