Rád zdolávám nové výzvy a jedna z těch výzev jsou inteligentní elektroinstalace,

řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Jiří Konečný, jednatel společnosti ELKO EP

 

Společnost ELKO EP působí na českém trhu již 20 let. Od počátku je její výrobní program zaměřen na domovní a průmyslové elektroinstalace. Co je charakteristické pro cestu, kterou prošla od svého založení?

Já sám jako zakladatel společnosti jsem působit nejprve jako živnostník. Od dětství mě bavilo rozebírat rádia a televize a už jako devítiletý jsem si sestavit svoji první inteligentní elektroinstalaci s rozvodem po dvoulince. O škole bylo rozhodnuto a po škole také. Své první nápady jsem realizoval v garáži, a to již v roce 1993. O výrobky byl zájem a tak proces zřízení vlastní výroby na sebe nenechal dlouho čekat. Na trh jsem uvedl první výrobek - multifunkční časové relé MFR. Následoval proces přechodu z původně rodinné „manufaktury“ na firmu s vývojovým zázemím a moderní výrobní technologií.

Co vše obsahuje její nabídka dnes?

Dnes nabízíme několik produktových řad. Dominantu obratu stále tvoří časové relé, díky němuž máme 80% postavení na trhu v ČR. V posledních letech se velmi dynamicky rozvíjí naše řada  iNELS – inteligentní elektroinstalace, která má stále rostoucí tendenci a buduje si své povědomí mezi lidmi. Doplňkem naší nabídky je řada LOGUS – což jsou designové kryty vypínačů a zásuvek. Dále jističe ETI, ELKO lighting – svítidla a v neposlední řadě Audio/Video, které doplňuje komplexnost naší nabídky.

Jak jste uvedl, v posledních několika letech zaznamenaly dynamický rozvoj inteligentní elektroinstalace. V čem spočívá jejich hlavní rozdíl oproti „klasickým“?

Inteligentní elektroinstalace, ač je širokou veřejností považována za nadstandard životního stylu, tak především lidem pomáhá. Usnadňuje, šetří a zabezpečuje domácnost. To jsou její hlavní benefity. Našim cílem je především v této oblasti poskytnou kompletní informovanost, vzdělat širokou veřejnost a vyvrátit tak předsudky například o ceně instalace. Protože tak, jak ji nabízí naše společnost, je dostupná pro širokou skupinu potenciálních zákazníků.

Vaše výrobky, jak uvádíte na www stránkách, přispívají nejen ke komfortnímu ovládání, ale jsou šetrné vůči životnímu prostředí a šetří energii. Můžete to konkretizovat?

Naše společnost je držitelem certifikací environmentálního systému dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. A certifikací systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Také máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností ECO-KOM a.s., a jsme zapojeni do sdruženého plnění povinností zajistit zpětný odběr a využití z odpadu z obalu.

Vyvíjíme výrobky šetřící elektrickou energii, a využíváme výrobní procesy, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Právě systém iNELS je nedílnou součástí pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Známé přísloví říká, že dobré zboží se prodává samo. Podle výsledků, kterých dosahujete, platí bezezbytku pro ELKO EP. Nejlepším argumentem pro zájemce o určitý výrobek jsou reference a jejich použití v praxi. Na řadě konferenci jste na toto téma hovořil. Co vše vaše systémy vnášejí do života jejich uživatelů?

Jak jsem již zmínil, naše systémy především lidem pomáhají. Mít doma prostředí, ve kterém se cítím bezpečně, používání veškerých domácích zařízení je komfortní a k tomu všemu můj dům „myslí za mě“ přináší v jistém slova smyslu pohodový styl života. Už se nemusím bát, že moje žena nechá zapnutou žehličku nebo že topím zbytečně, když nejsem doma, ale také, že moje děti spí v bezpečném prostředí… těch konkrétních věcí je mnohem víc. Uživatel si rychle zvykne na možnosti, které náš systém nabízí.

Klasik kdysi napsal, že společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku. Dnes vyvážíte do 60 zemí světa, své pobočky máte v sedmi státech. V čem je podle Vás hlavní tajemství úspěchu, kterého jste dosáhli?

V každodenní pracovitosti zaměstnanců a všech lidí, kteří jsou se společností spojeny. Není to jen úspěch můj, i když počáteční myšlenka přišla ode mě, ale kdybych kolem sebe neměl lidi, kteří dokáží rozvíjet nové technologie, tak bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Úspěch vychází ze stále nových produktů, inovací tvůrčích projektů či dalších obchodních záležitostí.

Pobočková síť se rozrostla o další země a to o Španělsko a Rakousko. Také v oblasti Středního východu objem poptávek i zakázek neustále stoupá a proto jsem se rozhodl založit ELKO EP Middle East se sídlem Dubaji, které bude obsluhovat celé teritorium zemí GULF.

Výzkum a vývoj zajišťujete vlastními silami a prostředky nebo spolupracujete s dalšími subjekty a využíváte granty?

Kompletní výzkum a vývoj je prováděn našimi silami. Máme vývojové oddělení, které pracuje na stovkách projektů, a snažíme se, i když je to velmi těžké, vždy být o krok před konkurencí.

Konečně, společnost a její výsledky jsou především o lidech, jak to i vyplývá z Vašich předcházejících slov. Nejednou můžeme slyšet, že nových odborníků pro technické obory je, obrazně řečeno, jako šafránu. Podle jakých kritérií si vybíráte spolupracovníky, sázíte na reference nebo osobní dojem?    

Obecně nejde jasně definovat postup při výběru, každá pozice je u nás specifická, ale stále sázíme na selský rozum a snažíme se jít cestou talent managementu. Technické pozice si vychováváme prakticky sami, kdy s kandidáty pracujeme už v období studia formou stáží a projektů.

Práce se zaměstnanci začíná logicky jejich přijetím a končí jejich odchodem. Co vše děláte pro to, aby byli na odpovídající profesní úrovni?

Jsme velice dynamický a kreativní tým, který neustále rozvíjíme ať formou interních tak externích školení. Navyšování kvalifikace probíhá už od dělnických profesí, kdy formou tzv. „branných dní“ interně školíme od novinek v sortimentu až po zásady ergonomie pracoviště. Pro management je pravidelně připravován plán rozvoje v jejich oblastech (legislativa, obchodní dovednosti, teambuildingové aktivity a jiné)

Jakým krédem se řídíte ve své práci?

Světový trend sice stále směřuje k přemisťování výroby za levnější pracovní silou, my však stále vyrábíme a vyvíjíme pod vlastní střechou.

Abychom mohli obstát v konkurenčním boji, zachovat produkci a potřebnou kvalitu našich výrobků, musíme investovat nemalé peníze do modernizace výrobních procesů a také strojů. Díky tomu jsme mohli představit řadu nových výrobků, ať už z řady relé, či iNELS RF Control. Pozadu jsme nezůstali ani s vývojem moderních mobilních aplikací. Chceme totiž „vždy něco navíc“.

Jste spokojen s výsledky, kterých jste dosáhli, jaké máte plány do dalších let?

Rád zdolávám nové výzvy a jedna z těch výzev jsou inteligentní elektroinstalace, kdy jsme se dali do boje s velkými nadnárodními firmami a chceme i v tomto sortimentu dosáhnout takového pokrytí, jaké máme např. v oblasti RELÉ.

Z obchodního hlediska jsme oproti loňskému roku navýšili obrat o 10 %. Posílili jsme pozici značky iNELS nejen doma, ale i ve světě, kde jsme pokračovali v budování sítě systémových integrátorů a ani v ČR jsme nezaháleli. Rozšířili jsme aktivity v oboru vodo-topo a spustili věrnostní program ELFKO. Zaměřili jsme se také na podporu projektantů a uspořádali řadu přednášek na vysokých školách a jiné odborně zaměřené semináře.

V tomto roce uvádíme systém iNELS 3. generace. Osobně mohu potvrdit, že se naši partneři, zákazníci a další zájemci mají na co těšit. Svou interaktivitou, výkonem a provedením posunuje hranici v oboru o stupeň výš.

Celý článek ke stažení v PDF zde:

CzechInustry Rád zdolávám nové