Rudolf Jindrák: Vyřešit nedostatek pracovních sil je jedním z hlavních úkolů vlády

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák poděkoval česko-německému hospodářství za „obrovský přínos“ k dobrému sousedství obou zemí. Na výroční členské schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) vyzval na 120 zástupců byznysu, aby i přes enormní nedostatek pracovních sil „Česko neopouštěli“ a plédoval za motivování „pracovníků ze zahraničí, především z EU, k dlouhodobému pobytu v Česku“.
Za „největší problém a brzdu růstu ekonomiky“ označil Rudolf Jindrák nedostatek pracovních sil. Česká společnost a ekonomika má podle něj být otevřená, a to nejen vůči toku kapitálu, ale také pracovníkům ze zahraničí. Šéf hradní diplomacie se distancoval od postoje vlády, která navrhuje pracovní síly ze zahraničí pouze krátkodobě najímat: „Měli bychom dokázat do Česka přilákat lidi, kteří zde budou trvale žít a pracovat“, především ty z členských států Evropské unie, doplnil.
Jindrák na zástupce česko-německého hospodářství směřoval prosbu, aby
i přes nedostatek pracovních sil z Česka neodcházeli a i nadále přispívali k dobrým vztahům mezi oběma zeměmi. „Udržet zahraniční investory v České republice je pro českou vládu velký úkol.“ Podle jeho slov si je problému na pracovním trhu vědom i prezident Zeman a připravují se konkrétní opatření. 
S odkazem na přijetí eura a na rozpory v Evropské unie Jindrák kritizoval „stále větší odtrženost bruselských elit od běžné denní politiky jednotlivých členských států“ a odmítl takzvanou dvourychlostní Evropu. Měli bychom najít správnou cestu, jak Evropu lidem lépe vysvětlit. Tou podle něj není to, že Evropská komise jednotlivým členských státům odnímá stále více pravomocí. „Jak máte chtít po politicích, aby obhajovali Evropu, když jim berete rozhodovací pravomoc a odpovědnost,“ ptal se Jindrák.
Bez dobrých hospodářských vztahů jsou i možnosti na úrovni zahraniční politiky značně omezené, zdůraznil Jindrák. Německo a jeho bilaterální vztahy
s Českem jsou podle slov Jindráka, který mnoho let působil jako český velvyslanec v Berlíně, jeho srdeční záležitostí.(5.6.2018)