Safina byla zařazena do světového programu certifikace zodpovědných zpracovatelů zlata

Společnost Safina vstoupila do programu certifikace zodpovědného zpracovatele vzácných kovů. Během kvalifikačního řízení bude muset prokázat, že kupuje suroviny od organizací, které dodržují lidská práva zaměstnanců a jež nepodporují povstalecké skupiny ve válečných konfliktech. Na seznam žadatelů byla zařazena začátkem května 2017.

V oblasti dodávek vzácných kovů působí řada mezinárodních iniciativ, které si kladou za cíl přidávat k rozhodování o dodavatelích také morální a etické hledisko. Konkrétně jde o Seznam zodpovědných společností působících v oblasti zpracování zlata, cínu, wolframu a tantalu, který spravuje organizace Conflict-Free Smelter Initiative (CFSI). Tato organizace sdružuje přes 350 předních světových podniků na zpracování vzácných kovů, asociací a poskytovatelů služeb.

Organizace CFSI realizuje program Conflict-Free Smelter Program (CFSP), který formou auditů prověřuje slévárny a rafinerie vzácných kovů, zda nákupem surovin nepodporují válečné konflikty. Jde o dobrovolnou inciativu zpracovatelů, během níž nezávislí auditoři kontrolují, jak je do procesů a systémů používaných pro řízení dodavatelského řetězce zahrnuta náležitá péče o to, aby nebyly odebírány konfliktní suroviny.

Kontrola se soustředí jednak na řídicí procesy jako takové, ale probíhají také namátkové kontroly toho, jak je náležitá péče o bezkonfliktnost surovin dodržována v praxi. Pokud zpracovatel prokáže, že odebírá minerály, aniž by podporoval militantní organizace, bude zařazen na Seznam zodpovědných firem organizace CFSP.

Jsem rád, že naše společnost byla přijata do programu Conflict-Free Smelter Program a že máme možnost prokázat bezkonfliktnost zlata, které zpracováváme. V rámci sociální odpovědnosti naší firmy získáváme základní suroviny způsobem, který neohrožuje obyvatelstvo v oblastech těžby a snažíme se tak omezit utrpení a porušování lidských práv, které je bohužel i v dnešní době pro některé oblasti typické. Nyní nás čeká velmi náročný audit, během nějž musíme prokázat, že splňujeme všechny požadavky. Věřím, že je splníme a zařadíme se do seznamu zodpovědných zpracovatelů zlata,“ uvádí generální ředitel společnosti Safina Petr Koutský.

V současnosti je program CFSP zaměřen na ozbrojené skupiny v Demokratické republice Kongo, kterou sužuje nekončící občanská válka z velké části financovaná právě prodejem nerostů, a na sousední země, ale tato zájmová oblast se může v budoucnu změnit v závislosti na vývoji geopolitické situace.

 

Zodpovědnost v EU

 

To, co bylo dosud dobrovolné, bude za několik let v Evropské unii závazné pro všechny zpracovatele vzácných kovů. Evropská rada totiž 3. dubna přijala nová pravidla, která zamezí obchodu s nerostnými surovinami využívanými k financování válečných konfliktů. Platit začnou v roce 2021 a mají se vztahovat až na 95 % dovozu zlata, cínu, wolframu a tantalu, které se používají při výrobě spotřebního zboží, jako jsou počítače, mobilní telefony a automobily.

 

Podle nového předpisu budou muset evropští zpracovatelé uvedených kovů dodržovat pravidla náležité péče, stanovená Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro dovoz minerálů z oblastí postižených konflikty a z rizikových oblastí. Kromě omezení finanční podpory povstaleckých skupin je cílem také dodržování lidských práv, která jsou ve zmíněných oblastech často porušována. Díky tomu by rozvojové země měly více profitovat ze svého nerostného bohatství a to by nemělo sloužit k prodlužování vleklých občanských válek.

 

  •  

 

Na přelomu dubna a května se v americkém městě Providence ve státě Rhode Island konala konference SVC TechCon, věnovaná nanášení tenkých vrstev kovů metodou vakuového naprašování. Program byl zaměřen především na inovace v této oblasti a česká společnost Safina na konferenci představila své nové technologie.

Vakuové pokovování využívá vysokého vakua k nanášení velmi tenkých vrstviček kovů na podkladový materiál. Tato technologie se používá například při nanášení reflexní vrstvy na paraboly reflektorů pro automobily, elektrovodivé vrstvy na různé elektrotechnické komponenty nebo dekorativní kovové vrstvy na sanitární výrobky a ozdobné předměty. Široké uplatnění našla také při nanášení drahých a vzácných kovů na architektonické sklo float, které tím získává nové vlastnosti, například tepelněizolační.

Konference SVC TechCon, pořádaná mezinárodním sdružením Society of Vacuum Coaters (SVC), se věnuje novým technologiím pro vakuové pokovování. Schází se zde zástupci výrobců, dodavatelů, odběratelů, výzkumníků, studentů a vrcholových manažerů ve společnostech a organizacích z tohoto oboru. Expozice se letos účastnilo přes 150 společností, které dodávají zařízení a targety pro pokovování různých materiálů.

Společnost Safina letos na konference představila své inovativní naprašovací targety z drahých kovů. Odborná veřejnost projevila největší zájem o otočné targety pro naprašování kovů na ploché sklo. Tyto targety vyrábí Safina v České republice pomocí patentované technologie cold-spray, která umožňuje používat k výrobě targetů prášky ze stříbra a dalších drahých kovů. Tímto postupem je možné dosáhnout stejnorodé a velmi jemné struktury materiálu s velmi nízkým obsahem kyslíku. Použité targety je možné pomocí této technologie doplňovat, což odběratelům přináší značné úspory,“ uvádí Petr Koutský, generální ředitel společnosti Safina.

Na konferenci v USA společnost Safina dále předvedla podobné targety z platiny, zlata a paladia, které jsou používány v optických, lékařských a dalších aplikacích. Jednou z nich je například výroba optických datových nosičů jako CD a DVD. Ještě vyšší požadavky na čistotu a kvalitu naprašovaného kovu klade výroba polovodičů, která je dnes odvětvím s největší spotřebou naprašovacích materiálů.

 

 

Do rámečku

Safina a.s. patří ve střední a východní Evropě k lídrům v oblasti zpracování ušlechtilých kovů. Klíčovým oborem společnosti je nákup materiálů a různých typů surovin obsahujících vzácné a barevné kovy, jejich zpracování a výroba širokého sortimentu produkce obsahující zlato, stříbro a kovy platinové skupiny. V současnosti společnost rozšiřuje svou přítomnost na evropském trhu, ale svou obchodní činnost rozvíjí také v Rusku, Severní Americe a Asii. Od roku 2016 patří Safina do globální skupiny Plaurum.

 

Celý článek zde:

CI1702_39_Safina byla_CI_SABLONA.pdf (74413)