Seznamte se: Skupina ÚJV...

... reprezentuje unikátní spojení pěti společností, půldruhého tisíce zaměstnanců a ročních provozních výnosů přesahujících 2 miliardy korun. Společností, které se komplexně zabývají oblastmi energetiky, průmyslu i zdravotnictví, projekčními a inženýrskými službami, technickým inženýringem, výrobou speciálních produktů i zařízení, výzkumem a vývojem. Jako celek působí od roku 2011 a 100% vlastníkem společností tvořících Skupinu ÚJV, je mateřská ÚJV Řež, a. s.

 

Kdo je kdo

ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), člen Skupiny ČEZ, píše svou historii přes 60 let. Jeho zakládací listina je datována 10. června 1955. V současnosti poskytuje služby aplikovaného výzkumu na poli energetiky a průmyslu a provozuje špičkovou, mnohdy jedinečnou technologickou infrastrukturu.

Ve své činnosti se ÚJV Řež soustřeďuje zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými specifickými odpady. V oblasti zdravotnictví se zabývá výzkumem, vývojem, distribucí a výrobou radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Provozuje tři PET centra: v Praze, Brně a Řeži. Společnost ÚJV Řež tvoří aktuálně pět divizí, zaměstnává na 700 lidí, z nich 68 procent má vysokoškolské vzdělání. Pracoviště společnosti jsou v Řeži, Praze a v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

 

Výzkum, který přesahuje hranice jedné země

S Řeží je pro odbornou i laickou veřejnost neoddělitelně spojena výstavba a od roků 1957 a 1982 také provoz obou výzkumných reaktorů v bývalém Československu. Dnes je provozovatelem reaktorů výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ), dceřiná společnost ÚJV Řež.

CVŘ bylo založeno v roce 2002 a jeho hlavním posláním je, jak ostatně napovídá název, výzkum, vývoj a inovace v energetice, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou infrastrukturou, včetně zmíněných výzkumných reaktorů nesoucích v současnosti označení LVR-15 a LR-0, dále technologickými smyčkami, sondami, laboratořemi a technologickým zázemím.

Díky nim se může účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a podílet se na vývoji nových technologií pro jaderné reaktory IV. generace a na mezinárodním projektu vývoje fúzního reaktoru. CVŘ rovněž, jako provozovatel obou reaktorů, umožňuje jiným výzkumným organizacím a školám provádět na těchto zařízeních jejich vlastní výzkum.

Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury národního i evropského významu přinese v roce 2017 dokončení velkého investičního projektu Udržitelná energetika SUSEN (SUStainable ENergy), řešená v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nezanedbatelné jsou i další mezinárodní aktivity CVŘ, mezi které patří například aktivní zapojení do projektu nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného paliva o výkonu 100 MW Jules Horowitz Reaktor (JHR) ve francouzském Cadarache. Dodávka technologie tzv. horkých komor pro manipulaci s ozářenými materiály zajistila ČR přístup k výzkumné měřící kapacitě 3 % JHR.

 

Služby, které trvají již 110 let

Nepřerušenou historií, kterou se může pochlubit jen málo výzkumných ústavů, má dnešní Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň). Jeho základy byly položeny v roce 1907, kdy vznikem výzkumného ústavu ŠKODA byly vybudovány na tehdejší dobu převratné moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře. VZÚ Plzeň si tak letos připomíná už 110 let od svého založení.

Mezi současné nejdůležitější činnosti společnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení nebo komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel. Například zakázku pro San Francisko získal VZÚ Plzeň díky úspěšné realizaci projektů pro další americká města, např. Detroit či Dayton. Důraz na nejrůznější homologace kolejových vozidel však kladou především předpisy Evropské unie. Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali výrobci dopravních systémů pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Samozřejmostí je testování pro města i výrobce z České republiky.

Z dalších činností nabízí VZÚ Plzeň výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, aerodynamiky a termomechaniky, výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně jejich průmyslových aplikací a v neposlední řadě také kalibrace měřidel.

 

Od vysokých pecí po jaderku

Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. (EGPI) ve své činnosti navázala na zakladatelský podnik Vítkovické stavby projektové středisko Uherský Brod (zal. 1960). Privatizací nástupnického podniku Energoprojekt závod Ostrava v roce 1991 vzniká společnost EGP INVEST s pracovišti v jaderných elektrárnách Dukovany, Jaslovské Bohunice, Temelín a Mochovce. Za téměř šedesát let existence byly zpracovány tisíce dokumentů v předprojektové a projektové přípravě staveb pro těžký průmysl v Ostravě a v Třinci, průmyslové stavby jako Pivovar Nošovice nebo občanské stavby – Zimní stadion v Uherském Brodě. Významně se EGPI zapsalo do jaderné energetiky v Československu na elektrárnách Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany a Temelín.

Ale nejen doma je společnost EGPI úspěšná. V rámci konsorcia zvítězila v kontraktu na vytvoření projektu strojovny nejvýkonnějšího jaderného výzkumného reaktoru na světě reaktoru (MBIR) ve městě Dimitrovgrad (Uljanovská oblast Ruské federace). Účast na realizaci tohoto prestižního mezinárodního projektu je pro firmu významná reference.

V současnosti EGP INVEST zajišťuje projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb. Specializuje se především na oblast jaderné a klasické energetiky a na energetická díla z obnovitelných zdrojů. Své služby nabízí i v dalších oblastech jako je teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby a energetická díla z obnovitelných zdrojů.

 

Teorie ruku v ruce s praxí

Na vznik Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o (ÚAM Brno) měla zásadní vliv rostoucí spolupráce státního podniku VÍTKOVICE s katedrou Pružnosti, pevnosti a mechaniky Vojenské akademie Brno. Od svého počátku v roce 1959 byla činnost Ústavu zaměřena na řešení praktických problémů, přesahujících běžné znalosti a možnosti projektantů a konstruktérů té doby. Tradicí se stala aplikace vědeckých poznatků do praxe v oblasti pevnostních výpočtů, hodnocení mezních stavů pevnosti, životnosti a spolehlivosti konstrukcí a zařízení. Vznik samotné společnosti Ústav aplikované mechaniky Brno se datuje rokem 1994, tehdy ještě pod křídly VÍTKOVICE, a. s. O deset let později přechází pod ÚJV Řež a následně se stává členem Skupiny ÚJV.

V současné době v jaderné energetice poskytuje široké spektrum služeb od expertních posudků pro české a zahraniční elektrárny, přes konzultační činnost pro provozovatele jaderných elektráren v oblasti pevnostních výpočtů až po úzkou spolupráci s provozovateli při řešení provozních problémů systémů, konstrukcí a komponent. Pro klasické elektrárny mimo jiného nabízí stanovování kořenových příčin poškozování systémů, konstrukcí a komponent během provozu, pravidelné roční hodnocení aktuálního stavu životnosti komponent elektrárny a hodnocení životnosti/stárnutí pomocí vlastního systému DIALIFE. Zajímavá je i spolupráce s ÚAM Brno pro petrochemický průmysl: posuzování kolon, výměníků, potrubních větví, tlakových zásobníků na LPG, atmosférických nádrží na ropné produkty nebo ocelových komínů a stožárů.

 

Partnery pro budoucnost

Těmi bezesporu společnosti Skupiny ÚJV jsou. Aktivně se podílejí na řadě domácích a mezinárodních aktivit zaměřených zejména na zvyšování bezpečnosti a efektivity provozu energetických celků, expertizy pro  průmysl a dodávky služeb v oblasti nukleární medicíny. Zapojením do technologických platforem v rámci struktur EU a účastí ve významných mezinárodních projektech Skupina ÚJV zvyšuje průmyslovou prestiž celé ČR. Odborníky ze společností Skupiny ÚJV potkáte všude tam, kde se píše technologická budoucnost.

(věr)

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_17_30_31_Seznamte se_UJV_CI_SABLONA.pdf