„Spotřeba tabáku je nadále pro naše společnosti hrozbou“: prohlášení komisaře Andriukaitise při příležitosti Světového dne bez tabáku

Užívání tabáku je trvale nejzávažnější příčinou chronických onemocnění a odvratitelných úmrtí v EU. Ze statistik úmrtnosti na rakovinu plic, která je nejvíce spojována s kouřením, vyplývá, že v roce 2015 v EU jen na toto onemocnění zemřelo 273 400 osob. Toto příliš vysoké číslo pro mnohé znamenalo ztrátu dětí, rodičů, sourozenců či přátel. Rakovina plic představuje pětinu všech úmrtí způsobených rakovinou. Tabák je navíc také hlavním rizikovým faktorem u řady dalších forem rakoviny a i u jiných závažných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby.
Jsem velmi znepokojen skutečností, že podíl kuřáků od roku 2014 stagnuje na 26 %. Ještě více alarmující je, že u osob ve věku 15 až 24 let se míra zvýšila – z 25 % v roce 2014 na 29 % v roce 2017. I já jsem kvůli tabáku přišel o své blízké, a jsem proto hluboce otřesen statistikami o podílu kuřáků mezi mladými lidmi. Tento trend musíme zvrátit. Jedním z klíčových cílů nové směrnice o tabákových výrobcích, která se v EU stala plně použitelnou před dvěma lety, je snížit atraktivitu tabákových výrobků pro mladé lidi. Velmi mě však znepokojuje vzrůstající obliba nových výrobků, jako jsou elektronické cigarety, zejména u mladé generace.
Proto jsme učinili důležité kroky, abychom zdraví občanů před užíváním tabáku lépe chránili, konkrétně prostřednictvím směrnice o tabákových výrobcích a směrnice o reklamě na tabákové výrobky. Dalšího významného pokroku jsme dosáhli 6. května 2018, kdy se začal používat celounijní systém sledování a vyhledávání, který z EU činí první jurisdikci na světě, která zavedla právní rámec pro potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. V květnu 2020 pak začne platit zákaz mentolových cigaret. A na konci loňského roku jsme zahájili společnou akci v oblasti kontroly tabáku, v rámci které byly vyčleněny téměř 2 miliony EUR, jež mají v nadcházejících třech letech členským státům pomoci při provádění směrnice o tabákových výrobcích. Velkou úlohu zde mohou sehrát i nevládní organizace, a proto jsem letos v dubnu oznámil zahájení dalšího ročníku Ceny EU v oblasti zdraví pro nevládní organizace, jejímž cílem je poukázat na mimořádné iniciativy mezinárodních, evropských, vnitrostátních nebo regionálních nevládních organizací, které se významně zapojily do prevence užívání tabáku v EU. Lhůta pro přihlášení je 15. června 2018 a ceny budou uděleny letos v listopadu.
Jako lékař jsem na vlastní oči viděl, jak devastující účinky může mít užívání tabáku na zdraví a jak je důležité řešit všechny aspekty tohoto problému. Všichni bychom měli intenzivně pracovat na tom, abychom občany informovali a vzdělávali o škodlivých účincích tabáku a abychom je před nimi chránili. (30.5.2018)