Stát opět nerozhodl, jak bude financovat nové jaderné zdroje

Pokud Stálý výbor pro jadernou energetiku (SVJE) co nejdříve nerozhodne o způsobu financování výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, může ohrozit energetickou bezpečnost ČR po roce 2035. Na základě zkušeností z jiných evropských zemí Svaz průmyslu a dopravy ČR odhaduje, že výstavba potrvá se současnými zdlouhavými povolovacími procesy přibližně 15 let. Nový čistý zdroj je přitom nutný, protože většina uhelných elektráren bude postupně vyřazována z provozu. Vláda by neměla rozhodnutí odkládat. I přes opakované apely SP ČR dnes SVJE přesto opět nerozhodl, jak bude stát financovat výstavbu nových bloků v Dukovanech.
Váhání dotčených rezortů pouze zhoršuje situaci a zpochybňuje důvěryhodnost Státní energetické koncepce. Ta přitom předpokládá, že stávající dukovanské bloky, které budou kolem roku 2035 dosluhovat, budou plynule nahrazeny novými jadernými bloky s odpovídajícím výkonem.
„Další odsun rozhodnutí o výstavbě nových bloků prohlubuje nejistotu, která se kolem rozvoje jaderné energetiky vytvořila. Liknavost úředníků přitom nerespektuje vypracovanou Státní energetickou koncepci a v dlouhodobém horizontu ohrožuje energetickou bezpečnost země,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Svaz vyzývá vládu, aby rozhodla co nejdříve, v souladu se svým programovým prohlášením, a konkrétními kroky podpořila rozvoj jaderné energetiky v ČR,“ dodává Bohuslav Čížek.
 
Rok 2035 není tak vzdálený, jak by se mohlo zdát
Uhelné elektrárny v ČR budou postupně vyřazovány z provozu a perspektivy rozvoje obnovitelných zdrojů v tuzemsku naráží na přirozené klimatické limity. Proto nemohou být plnohodnotnou náhradou za fosilní zdroje. Stavba nových jaderných bloků je proto neodkladná.
Bez rozhodnutí o financování výstavby nemůže ČEZ uspořádat výběrové řízení a zahájit další nutné kroky před samotnou stavbou. Kvůli neúměrně dlouhým povolovacím procesům, o jejichž zkrácení Svaz dlouhodobě usiluje, je výstavba nového jaderného zdroje od momentu rozhodnutí o financování záležitostí zhruba na 15 let. (17.5.2018)