Střední a východní Evropa potřebuje diverzifikovat zdroje dodávek plynu, nejen trasy

Diverzifikace dodávek plynu do střední a východní Evropy, nejen jejich tras, ale i zdrojů, umožní vznik opravdového plynového trhu, se svobodnou soutěží mezi dodavateli a možností volby pro zákazníky. V tomto světle, jsou rozhodnutí Evropské komise dovolit Gazpromu zvýšený přístup ke kapacitě plynovodu OPAL, jakož také pokračovat v projektu Nord Stream 2 (volně přeloženo jako „Severní proud“), v rozporu se zásadami Energetické unie a škodlivé pro celý region. Toto jsou ústřední poselství, o kterých se diskutovalo během prvního ročníku Central European Day of Energy (Středoevropského dne energie), v Bruselu.

Všechny evropské projekty by měli, dle pravidel Energetické unie, zvýšit energetickou bezpečnost, solidaritu a důvěru. Také musí dodržovat Obecná evropská pravidla, týkající se přístupu třetích stran a soutěže, a tím zamezit narušení na stávajících trasách.

Plynová infrastruktura je stále převážně Východo-Západně orientovaná. Tudíž je, jedním z hlavních priorit regionu, realizace plynového koridoru Sever-Jih, která je klíčovým faktorem pro zrušení závislosti na ruském plynu. Severo-Jižní koridor se skládá ze souboru vzájemně propojených projektů energetické infrastruktury, které by propojily Středoevropské trhy, a to jak vzájemně mezi sebou, tak se západní částí kontinentu. Toto se stane páteří Středo-evropské energetické infrastruktury a dále posílí energetickou bezpečnost regionu.

Více-prezident Evropské komise, který má na starost Energetickou unii, Maroš Šefčovič, připomněl, že „2016 zůstane v našich pamětích jako velice neklidný rok, zlomový bod mezi novými a starými energetickými systémy. S právě vydaným legislativním balíčkem “Clean Energy For All Europeans" („Čistá energie pro všechny Evropany“) zajistíme, že existuje nezbytná legislativa pro zastřešení všech nových důkladných změn. Největších změn od doby, co byl našemu kontinentu představen systém centralizované energie.“

Co se týče zabezpečení dodávky v elektrickém sektoru, Central European Energy Partners (CEEP, Partneři Centrální Evropské Energie) zdůraznili, že bezpečnost dodávek v elektrickém sektoru by měla brát v potaz různé mixy elektřiny z Členských států EU.

Vhodný design trhu pro trhy integrované energie zemí CEE, představuje strategický cíl pro energetickou spolupráci v regionu a nový legislativní balíček, který hluboce pozmění jak je energie generována, směňována a přepravována. Avšak ambice by měli překonat pouze rozvoj fyzické infrastruktury a propojení, a měli by také zahrnout regulační rámec.“ uvedl Rafał Miland, více-předseda Představenstva CEEP.

Událost byla organizována Central European Energy Partners (Partnery Centrální Evropské Energie) ve spolupráci s Evropskou komisí, DG Energy, a podporou International Visegrad Fund (Mezinárodního visegrádského fondu), dne 9. prosince v Bruselu. Tento první ročník byl připraven ve spolupráci s partery z Visegrádských zemí a Ukrajiny: Center for Social and Economic Research (CASE, Centrum pro sociální a ekonomický výzkum), Polsko; Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA, Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku), Slovensko; The Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT, Institut pro zahraniční věci a obchod), Maďarsko; The Institute for Politics and Society (IPS, Institut pro politiku a společnost), Česká republika; Razumkov Centre (Centrum Razumkov), Ukrajina.

CEEP bylo založeno, aby reprezentovalo zájmy energetických a energeticky-náročných společností ze Střední Evropy, za účelem posílení energetické bezpečnosti regionu v rámci EU energie a energetické bezpečnostní politiky. Je to první orgán, který reprezentuje region na úrovni EU. CEEP má statut neziskové organizace, což mu garantuje jak nezávislost tak průhlednost.


 

Kontakt pro média CEEP

Cristina Dascalu

0032 2 880 72 97

cristina.dascalu@ceep.be

 

Více informací

@CEEP_energy

www.ceep.be/cede2016

 

Odkaz:

https://www.ceep.be/cede2016/

 

 

Článek ke stažení zde / Link PDF

PR CEDE EN_08.12.2016.pdf