Tepelná čerpadla přinášejí na Šumavu čisté teplo

Projekt "Využití zemního tepla pro vytápění obecních objektů v obci Borová Lada" je jedním z největších a nejkomplexnějších příkladů využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. S tepelnými čerpadly se obci začalo v roce 2000. Novinka nebyla zprvu přijímána nijak s nadšením. Konzervativní obyvatelé v obecních bytových jednotkách se jí bránili. Problém byl především ve vnímání tepla z topení kamny a z nových radiátorů.

Poprvé se tehdejší starostka obce Stanislava Barantálová dozvěděla o možnosti zavedení tepelných čerpadel do Borová Lada v roce 1996. Tehdy se nechala inspirovat na komerční prezentaci, kde byl i Veskom, firma zabývající se montáží tepelných čerpadel IVT. Tím byl položen základ spolupráce, který trvá dodnes.

Vytápění pomocí tepelných čerpadel od Veskomu bylo v obci Borová Lada zahájeno v roce 2000 do budovy obecního úřadu, mateřské školy a čtyř bytových domů v majetku obce. Na obecním úřadu si tenkrát oddechli, protože moderní vytápění završilo mnohaletého hledání úsporného a ekologického topení. Majitelé bytových domů, kteří se k němu stavěli skepticky, přes komfort, který jim poskytovalo, byli po první topné sezóně příjemně překvapeni. Dostali od obce zpátky přeplatek peněz. Úspory ve vytápění byly totiž ještě vyšší, než se předpokládalo.

Obr. 1. Penzion Borůvka

O dva roky později vytápěly teplená čerpadla i obecní penzion Borůvka. To inspirovalo některé soukromníky, takže v roce 2004 byla čerpadla zavedena do dvou řadových rodinných domků. Ve stejném roce pokračovaly instalace ‚na obecním‘. Tepelná čerpadla dostala obecní knihovna, ale také další obecní byty, které vznikly v nástavbě nad mateřskou školkou.

V další fázi přišla na řadu základní škola a další rodinné domky. Obec má asi 270 obyvatel. Vytápění tepelnými čerpadly dnes používá více než polovina z nich. Borová Lada získala cenu za vytápění tepelnými čerpadly rámci projektu Čisté teplo pro srdce Národního parku Šumava, který podporuje přechod na ekologicky čistší způsoby vytápění – bronzovou sošku ENERGY GLOBE 2006. Dnes je v obci Borová Lada v provozu již 20 tepelných čerpadel o celkovém výkonu 330 kW, které zde instalovala společnost Veskom. Jak říká současná starostka obce Jana Hrazánková, sázka na tepelná čerpadla, byla správná volba. Má s nimi vlastní zkušenost, neboť i do jejího domova přichází tepelné pohoda jeho prostřednictvím. 

Obr. 3. Tepelné čerpadlo v rodinném domě v Borová Lada

Za příkladnou spolupráci veřejné správy v oblasti životního se soukromým sektorem získala firma Veskom v roce 2001 ocenění společnosti Business Leaders Forum (pod záštitou prince z Walesu) za instalaci vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel v Borová Lada.

„Environmentální přístup pro nás není frází, ale každodenní realitou, která ovlivňuje každý proces. Podle něj vybíráme nové zaměstnance, dodavatele i obchodní partnery, řídíme administrativní chod společnosti, stejně jako montážní práce v terénu. Svůj komplexní ekologický přístup můžeme prokázat certifikátem ISO 14001, na což jsme právem pyšní,“ řekl Ing. Petr Bureš, ředitel společnosti.

Pro přesnost bychom chtěli doplnit, že v současné době společnost Veskom instaluje v obci další tepelná čerpadla do rodinných domů.

Foto: archiv společnosti Veskom

Celý článek ke stažení zde:

Tepelná čerpadla přinášejí na Šumavu čisté teplo pro www stránky Copy.pdf (372138)
Tepelná čerpadla přinášejí na Šumavu čisté teplo pro www stránky.doc (1056256)