Už nyní můžete začít přemýšlet o chlazení - v létě se bude hodit...

Už nyní můžete začít přemýšlet o chlazení - v létě se bude hodit...

Tropická vedra letošního léta vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace. A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně poslední. V příštích letech lze i v naší geografické poloze očekávat až 50 dnů, kdy teplota přesáhne 25 oC. Jinými slovy: je nejvyšší čas začít vážně přemýšlet o řešení, které i za těchto extrémních situací zajistí bezproblémový provoz firmy a umožní eliminovat rizika spojená s výpadky výroby v důsledku extrémních podmínek.

Pro většinu firem i rezidenčních uživatelů to bude znamenat zvážit instalaci odpovídajících systémů chlazení či klimatizace. Ovšem není chlazení jako chlazení a špatná volba (nevhodného) systému situaci příliš nezlepší, resp. může vést ke zklamání a problémům, kterým je lépe se vyhnout hned zpočátku.

Typy chlazení, chladicích systémů a klimatizací (pozor, není to jedno a to samé, jak přetrvává jeden z častých omylů) je řada, a pro neodborníky může být orientace v nich poměrně komplikovanou záležitostí. První pomoc může poskytnout následující stručný průvodce, který jsme připravili ve spolupráci se společností Veskom (www.veskom.cz).

V segmentu průmyslového chlazení se uplatňují hlavně průmyslové chladiče, chladicí věže a další, které jsou užívány pro vychlazování průmyslových médií ve výrobě, energetice, ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních, v železniční dopravě a v zahraničí i v dopravě lodní.

Běžně užívanými jsou:

Kompresorové chladicí jednotky slouží jako zdroj chladu v sestavných chladicích a klimatizačních jednotkách, fan-coily (moderní designové jednotky vhodné jak pro vytápění, tak i pro chlazení), nebo pro chlazení technologií v průmyslu. Jsou vybaveny kompresorovým chladícím okruhem, který pracuje s ekologickým chladivem.

Kompaktní jednotky s vodou nebo vzduchem chlazeným kondenzátorem (kondenzační teplo se odvádí do chladící vody nebo do okolního vzduchu), nebo s odděleným kondenzátorem. Sem patří tepelná čerpadla systému vzduch/voda nebo systému voda/voda.

Suché chladiče jsou zařízení pracující na principu přestupu tepla z kapalin popř. jiných médii do okolního prostředí. Zpravidla se jedná o samonosný rám s výměníkem (potrubí se žebry) a ventilátor. Médium protéká výměníkem se žebry, které jsou ochlazovány proudem vzduchu nasávaným ventilátorem. Teplo odebrané kapalině je vyfukováno do okolí. Jedná se o velice efektivní a levné řešení, jak ochladit kapaliny. Nevýhodou je min. dosažená teploty výstupní kapaliny, která je o cca 2 K vyšší než teplota okolí.

 

Chladicí věže jsou doplňkovým sortimentem průmyslového chlazení. Jejich provedení je pro venkovní instalace s možností tlakově otevřeného nebo uzavřeného okruhu. Jsou schopny chladit vodu až na 23 °C (léto). Pokud je požadavek na teploty nižší, tak je doporučováno kompresorové chlazení. Výhody chlazení pomocí chladící věže jsou v nižší energetické náročnosti a nižší pořizovací ceně. Je ale nutné dbát na hlídání kvality vody a zabezpečení ochrany proti mrazu.

Řadu chladicích systémů doplňuje ještě tzv. Free-cooling (volné chlazení) - tato technologie využívá nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladicí vody) bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Provoz free-coolingových jednotek je z energetického hlediska velice nenáročný, protože při tomto druhu chlazení rotují pouze ventilátory, které nasávají vzduch skrz lamelový výměník s nemrznoucí kapalinou, která své teplo odevzdává do vzduchu a tím se ochlazuje, přičemž elektrický příkon ventilátorů bývá v porovnání s příkonem kompresorů desetinový.

Samostatnou kapitolou je chlazení průmyslových prostorů, ve kterých se nevyskytují lidé, kde je funkce ochlazování nezbytná pro udržování provozní teploty. Například v potravinářském průmyslu, v nemocnicích, farmaceutickém průmyslu, laboratořích a podobně. Tam se uplatňují např. chladicí místnosti, kde chlazení probíhá v teplotním rozmezí přibližně 2 °C až 10 °C, nebo chladicí (příp. mrazicí) boxy, kde se teplota pohybuje přibližně mezi -2 °C až 4 °C (v mrazicích boxech kolem -18 °C až -20 °C). V převážně míře lze využít kompresorová chladicí zařízení.

Funkci ochlazování pracovních prostor zajišťuje i klimatizace, která je však primárně určena hlavně pro pracoviště kancelářského typu, nikoli pro výrobní prostory a areály, které jsou doménou průmyslového chlazení. Tvoří samostatnou kapitolu, která není předmětem tohoto článku.

V případě, že je potřeba rychlé řešení (tedy vyrovnat se s nepředvídanou situací doslova “ze dne na den”), nabízí Veskom pronájem chladicích jednotek a kompresorů. Konkrétně se jedná o pronájem chladicích strojů od 3,2 do 180 kW a kompresorů od 2 do 132 kW. Pokud zákazník požaduje jiné výkony, je společnost připravena jeho přání vyjít vstříc. Možnost pronájmu chladicích jednotek se uplatní např. v případech, kdy je nutné přechodně navýšit chladící výkon v případě zajištění výroby při získání krátkodobé zakázky, vykrytí sezonních špiček, záloha v případě poruchy stávajícího zdroje chladu nebo stlačeného vzduchu. Umožňuje tak řešení problému, aniž by bylo nutné si drahý systém hned pořizovat…

Zde je třeba zdůraznit, že investice nemusí být enormní ani v případě koupě chladicích jednotek, pokud se zákazník rozhodne využít další službu, kterou Veskom nabízí v podobě bazaru, a pořídí si použité chladící jednotky, odkoupené od uživatelů, kteří měnili

zařízení za výkonnější. Chladiče jsou vždy zkontrolovány, otestovány a plně funkční, takže mohou být nabídnuty dalšímu zákazníkovi za zvýhodněné ceny.

 

Základní fakta související s problematiky chlazení vysvětluje Ing. Jan Půlpytel, obchodní manažer V-S KOM, s.r.o., člen skupiny VESKOM GROUP, specialista firmy, která je jednou z uznávaných špiček v tomto oboru na českém trhu.

 

Lze obecně říci, jaké řešení z různých možností, které se nabízejí, je vhodné pro určitou situaci, či typ firmy podle její velikosti nebo zaměření?

Souhrnně lze konstatovat, že každá instalace je jiná a vše je hlavně o individuálním přístupu k zákazníkovi. Pro průmyslové aplikace je obvykle standardně nejlepším řešením kompaktní průmyslová chladicí jednotka s integrovanou tlakovou akumulační nádobou a čerpadlem s co možno nejmenší zastavěnou plochou, což splňuje naše řada TAEevo TECH. Nejvíce jsou tyto chladicí systémy využívány společnostmi zabývající se výrobou a zpracováním plastu, nicméně její univerzálnost, umožňuje nasadit jí do jakéhokoliv oboru, kde je potřeba chladit. V plastikářském průmyslu, se obecně většinou navrhuje technologie free-coolingu (volné chlazení) pro snížení energetické náročnosti díky deskovým výměníkům a vzduchovým chladičům AlfaLaval. Další nutností je korektně a technicky správně navržené vodní hospodářství jako jsou čerpadla, dimenze potrubí, uzavírací a servisní armatury, velikosti akumulačních nádob až po parotěsné tepelné izolace.

V tepelném zpracování se mohou použít pro chlazení atmosférické chladiče AlfaLaval, nebo chladicí věže. Kompresorové chlazení se zde používá jen zřídka, podle druhu tepelného zpracování.

 

Jakých chyb se firmy v souvislosti s chlazením, například při volbě chladicího systému obvykle dopouštějí?

Primárním problémem všech zákazníků je jejich nevšímavý přístup k chladicímu systému, jakožto nutné součásti výrobních linek. Obecně chladicí technologie samy o sobě nepřinášejí žádný zisk a tak je také na ně pohlíženo. Ovšem položme si otázku: „Co se stane když chlazení nebude fungovat? Zastaví se stroje a tím i výroba“. Úsudek si může udělat každý sám. Bohužel, řada firem začne tento problém řešit až nastane, což je z hlediska času velmi náročné. Pro nás naštěstí ani toto není zásadní problém, jelikož disponujeme půjčovnou chladicích jednotek, takže dokážeme zákazníkovi pomoci i v urgentních případech a zároveň do budoucna vyřešit jejich problém s chlazením.

Další chybyou je, že zákazníci často nerozlišují mezi jednotkami pro klimatizace a pro průmyslové chlazení a s tím související pořizovací ceny. Obecně řečeno, klimatizace je používána v průběhu roku jen na pár měsíců a s tím také počítají výrobci. Zařízení je tedy levnější, jelikož konstrukce je jednoduchá a interní komponenty jsou voleny s ohledem na provoz “klimatizace“ např. 5 měsíců v roce. Pro takovouto klimatizační jednotku, která se používá v průmyslové výrobě 24 hodin/365 dní v roce, znamená pak kontinuální provoz extrémní, a často neúnosné zatížení, zatímco chladicí jednotky pro průmyslové aplikace jsou právě na toto navrženy. Úměrně k tomu je pořizovací cena průmyslových chladičů mnohem vyšší, což se ovšem brzo vrátí. Samotný návrh chladicího zařízení má svá určitá pravidla, tak aby výrobní linky byly v provozu trvale a s patřičnou přesností. Bohužel pro někoho představuje jediné kritérium pořizovací cena, která je srovnávána na úkor technického vybavení a konstrukce zařízení. Proč by se to mělo řešit, je to přeci pořád chladič, dokonce je často označováno i jako lednička“...

 

Jak projektanti řeší různé případy a požadavky na chlazení?

Většinou se zákazník obrátí přímo s poptávkou, požadavkem či s technickým dotazem. Ne každý ale rozumí chlazení a proto informace pro zadání mohou být ve smyslu potřebných hodnot, jako je chladicí výkon, teplotní spád, venkovní či vnitřní instalace a jaké médium je použito (většinou voda nebo nemrznoucí kapalina). V horším případě je to informace ve smyslu,“mám stroj a ten potřebuji chladit, co mi navrhnete“. A tady již začíná mravenčí práce a zjišťování údajů od zákazníka, jak telefonicky, tak osobní návštěvou. Jelikož zkušenosti s chlazením pro různé obory a odvětví máme velké, není problém vytvořit přesné zadání. Pokud by ale i zde byla určitá nejistota, můžeme nasadit vlastní měřicí a diagnostické zařízení a potřebné parametry zjistit. Následně tak už nic nebrání k vytvoření návrhu odpovídající technologie chlazení, kde se většinou již použijí nové poznatky či inovace z předešlých projektů. A protože nám není lhostejný ani vztah k životnímu prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti, vždy přidáváme k základnímu návrhu i řešení energetických úspor.

                                                                                                                                 Celý článek ke stažení zde:

                                                                                      CI1504_58_59_Už nyní můžete začít_CI_SABLONA.pdf (504935)