V letošním roce startujeme několik nových projektů a výzev pro start-upisty,

řekl CzechIndustry Karel Kučera, generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

 

V minulém roce CzechInvest dojednal investice za 64 miliardy korun. Jste spokojen s dosaženým výsledkem?

Určitě je to velice dobrý výsledek, dvakrát vyšší než například před čtyřmi lety a o 50 procent vyšší než minulý rok. Nicméně pořád je co zlepšovat a o jaké projekty bojovat. Na co jsme asi hrdí nejvíce je, že se nám povedlo do Česka přivést mnoho kvalitních investic a zajímavých projektů. Bojujeme zde o budoucnost naší země, a jsem tak třeba rád za to, že se povedlo přes 30 procent z vytvořených cca 12 tisíc nových pracovních míst dostat hlavně do strukturálně zasažených regionů, tedy regionů s vysokou nezaměstnaností.

Jak jste uvedl na nedávné tiskové konferenci, v 84 případech ze sta se jedná o expanzi firem, které již v Česku působí. Které hlavní důvody uvádějí pro jejich další rozvoj v ČR?

Jde o souhru více okolností. Jednou například je, že Česká republika je velmi příjemné místo k žití i podnikání. Dlouhodobě se umisťujeme na předních příčkách v žebříčcích oblíbenosti expatů, tedy cizinců žijících v zahraničí. Jsme země politicky i ekonomicky stabilní, bezpečná, máme kvalitní vzdělávací systém, zdravotnictví i volnočasové, kulturní vyžití. Firmám se u nás daří, mají dobrý přístup na všechny důležité evropské trhy. Ale hlavně máme kvalitní lidi – to je náš kapitál.

Která průmyslová odvětví jsou investory takříkajíc preferována?

V posledních letech se nám daří navyšovat počet investic s přidanou hodnotou. Česká republika si tak postupně buduje jméno například v letectví či v Life Sciences. Populární jsou samozřejmě také odvětví, která u nás mají dlouho tradici, jako je například automobilový průmysl a strojírenství.

Přibližte nám prosím některé zajímavé projekty.

Mezi nejzajímavější projekty roku 2016 patří bezesporu investice společnosti GE Aviation, která k nám umístí centrum pro globální vývoj, testovaní a výrobu turbovrtulových motorů. Celkem zde společnost plánuje vytvořit více než 500 nových pracovních míst. Hlavní zprávou je, že zde inovační firma typu GE rovnou umísťuje globální vývoj a testování. Co se týče výše investice, byla v roce 2016 největší CzechInvestem dojednanou investicí expanze společnosti Karsit, která do rozšíření výroby dílů pro automobilový průmysl v Trutnově investuje 2,7 miliardy korun a plánuje vytvořit 230 nových pracovních míst. Následovala expanze firmy Benteler, která v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří investuje do výroby ocelových a hliníkových částí automobilových karoserií 2,5 miliardy korun, a vytvoří 576 nových pracovních míst. Třetí nejvyšší investicí pak je centrum strategických služeb původně českého start-upu Kiwi.com, která investicí 1,5 miliardy korun vytvoří 700 nových pracovních míst.

V souvislosti s Průmyslem 4.0 nabývají na významu high-tech projekty. Daří se je získat?

Určitě se nám to daří. V roce 2015 bylo 30 procent všech investic dojednaných CzechInvestem do České republiky high-tech, loni bylo těchto investic s vyšší přidanou hodnotou 25 procent.

Důležitým prvkem, který bezpochyby ovlivňuje rozhodnutí investorů, je kvalita pracovní síly. Přitom její nedostatek je skloňován ve všech pádech. Není tím ohroženo úsilí CzechInvestu, získat investory?

Vliv to samozřejmě má. Investoři v současné době pociťují nedostatek kvalifikované pracovní síly, který je důsledkem rekordně nízké nezaměstnanosti u nás. Situaci usilovně řešíme, například projekty podporujícími technické vzdělávání ve školách. Ale spíše to omezuje projekty s nižší přidanou hodnotou, protože společnosti musí počítat s vyššími platy, což je zase dobře pro naše lidi.

Moravskoslezský a Ústecky kraj jsou regiony, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností. Myslíte na ně při sjednávání investic?

Ano samozřejmě. S klidným svědomím můžu říci, že nejvíce CzechInvestem dojednaných investic mířilo v roce 2016 právě do těchto krajů. V obou krajích jsme loni sjednali shodně po 13 investicích. Do Ústeckého kraje přinesou 24,1 miliardy korun a vytvoří 1 949 nových pracovních míst. Do Moravskoslezského kraje pak přinesou 4,6 miliardy korun a vytvoří 1 688 nových pracovních míst.

Vše má své pro a proti, což se týká i investic. Které jsou přednosti České republiky z pohledu investorů a naopak, co považují za slabou stránku?

Rozhodnutí investorů o umístění investičního projektu do Česka negativně ovlivňuje zejména nedostatek připravených lokalit, kde by mohli v krátkém čase zahájit své aktivity. Zrychluje se totiž samotný investiční proces, od záměru po realizaci. I v tomto ohledu nadále zůstávají velkou nevýhodou českého investičního prostředí neúměrně dlouhé povolovací procesy. Pokud by se zrychlily o polovinu, tak určitě bude i ekonomika rychleji růst! A výhod, proč v Česku investovat, je spousta, například výhodná geografická poloha, infrastruktura, přístup na trhy, politická podpora, kvalitní lidi aj.

Lze hovořit o tom, že jsme „jen“ montovnou, jak uvádějí někteří analytici?

To už dávno neplatí. Jasným důkazem jsou počty investic s přidanou hodnotou, které se nám daří do České republiky umisťovat. Symbolickou hodnotu má třeba právě rozhodnutí GE Aviation o umístění vývoje a testování leteckých motorů.


 

Přibližte nám prosím, jak probíhá proces jednání se zájemci investovat u nás. Stávají se i případy, kdy jsou z nějakého důvodu odmítnuti?

Co se týče jednání s investory, tak je to složitý a živý proces. V prvé řadě máme zahraniční zástupce, kteří působí přímo na místě, například v USA, Velké Británii, Číně, Japonsku, Koreji a Německu. Pak máme řadu sektorových specialistů, kteří se věnují firmám z daných oborů, oddělení, které se specializuje na investice s přidanou hodnotou, výzkumná centra a high-tech, či specialisty na start-upové prostředí, kteří řeší rozvoj nových nadějných firem. Obecně je to práce na několika frontách, spousta času, schůzek a cestování. Investoři, kteří se nakonec rozhodnou investici umístit někde jinde než u nás tak činí proto, že nejsme schopni nabídnout například odpovídající pozemek nebo nejsou schopni zajistit v daném čase potřebná povolení. Investory rozhodně neodmítáme, jen někdy bohužel nejsme schopni vyhovět všem jejich požadavkům.

Co očekáváte od tohoto roku, podaří se udržet nasazenou laťku, jaké zajímavé investice jsou v jednání?

Probíhající jednání nemůžu komentovat, ale samozřejmě děláme všechno pro to, aby byla naše země i v budoucnu maximálně konkurenceschopná a naši lidé měli dobré platy a příležitosti pro práci a naše firmy zajímavé zákazníky pro své výrobky či služby.

CzechInvest je často spojován se získáváním investic, rozsah jeho činnosti je však podstatně širší. Když byste ho měl charakterizovat, co byste o něm řekl?

Kromě dojednávání investic z různých odvětví se zaměřujeme zejména na podporu malých a středních podniků v jednotlivých regionech. Již několik let máme také specializované oddělení start-upů, které se zabývá podporou začínajících podnikatelů včetně těch technologických.

K prestiži každé firmy přispívá kvalita služeb, které poskytuje. Je to svým způsobem nepřetržitý proces, neboť stále je možné něco zlepšovat, přicházet s novými nápady, řešením. Zajímalo by nás, co považujete za hlavní změnu, k níž došlo pod Vaším vedením?

Za největší změnu považuji právě fakt, že Česká republika již není mezi zahraničními investory brána jako levná montovna, naopak je vnímána jako zajímavé místo pro umístění high-tech investic. Ztělesněním tohoto úspěchu je již zmíněná investice společnosti GE Aviation.

Chystáte nějaké novinky pro podnikatele v tomto roce?

V letošním roce startujeme několik nových projektů a výzev pro start-upisty. Nabídneme jim finanční i poradenskou podporu formou „čtyřboje“, kde se zaměřujeme vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu od „kolébky“ po vstup investora: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem máme pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun.

V první fázi rozvoje pomůže start-upům projekt CzechStarter. Vybrané start-upy v něm absolvují několikaměsíční tréninkový program v Česku zaměřený na rozvoj jejich podnikatelské aktivity a komercionalizaci produktu. Poté jim bude umožněno vycestovat na dvoutýdenní program do Silicon Valley, kde načerpají zkušenosti a nahlédnou do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu. Projekt CzechDemo podporuje vstup firem na zahraniční trh účastí na zahraničních akcích, v tomto roce připravujeme účast českých firem na TechCrunch Disrupt v New Yorku a v San Francisku. Projekt CzechAccelerator zase podporuje rozjezd podnikání v zahraničí. Nabídne účastníkům kancelářské prostory, mentoring a poradenství v zahraničních podnikatelských inkubátorech – Silicon Valley, New Yorku, Singapuru a Londýně. Setkávání start-upů s možnými investory pak podpoříme v rámci aktivity CzechMatch. Vyspělejší start-upy zde budou prezentovat své projekty a sjednávat si schůzky s partnery, dodavateli či zákazníky.

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_17_18_19_V letošním roce_CZECHINVEST_CI_SABLONA.pdf