V roce 2017 dosáhla ČR rekordního přebytku hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 80,6 mld. Kč

Saldo sektoru vládních institucí skončilo v roce 2017 v souladu s očekáváním MF ČR, a to rekordním přebytkem ve výši 
80,6 mld. Kč (1,6 % HDP). Dluh sektoru vládních institucí poklesl na 1 749,1 mld. Kč (34,6 % HDP). Na přebytku se tentokrát podílely všechny subsektory. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Zlepšení hospodaření bylo ovlivněno především příjmovou stranou rozpočtů, která meziročně vzrostla o 6,5 %. Daňové příjmy včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění meziročně vzrostly o 7,7 %, což v absolutním vyjádření představuje nárůst 
o téměř 128 mld. Kč (2,5 % HDP).
Daň z přidané hodnoty předčila 9,5% dynamikou nárůst nominální spotřeby domácností ve výši 6,5 %. Kromě ekonomického růstu se v tomto vývoji promítla i opatření v boji proti daňovým únikům. Značné tempo vykázala také daň z příjmů fyzických osob (11,4 %) a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které i s platbou za státního pojištěnce vzrostly o 8,0 %. V dynamice těchto příjmových daní se projevil jak nárůst průměrné mzdy tažený ekonomickou konjunkturou a zvýšením minimální včetně zaručené mzdy, tak rovněž růst zaměstnanosti. Daň z příjmů právnických osob s výnosem vyšším o 4,3 % odrážela rychlý růst ekonomiky i dopady zavedení elektronické evidence tržeb. Spotřební daně meziročně rostly tempem převyšujícím 3 %, zásluhou zejména 7,2% navýšení výnosu daně z tabákových výrobků.
Celkové výdaje meziročně vzrostly o 4,2 %. Rekordního růstu přes 10 % dosáhly náhrady zaměstnancům, jelikož se zvyšovaly nejenom platy ve státní správě, ale i ve školství a zdravotnictví. Výdaje na sociální dávky se zvýšily o 2,8 %, z toho zhruba o 16 mld. Kč dávky důchodového pojištění. Nárůst investičních výdajů o 8,6 % byl ze 70 % tvořen investicemi financovanými z národních zdrojů, investice spolufinancované fondy Evropské unie meziročně vzrostly o cca 15 %. Naproti tomu běžné výdaje na zboží a služby rostly jen velmimírně (1,3 %). K dalšímu výraznému poklesu došlo u úrokových nákladů, a to o téměř 14 %.
Pro rok 2018 odhaduje MF ČR přebytek ve výši 1,5 % HDP a pokles dluhu sektoru vládních institucí až na 33,0 % HDP. Na příjmové straně očekáváme další růst daňových příjmů o 6,1 %, tažený hlavně daněmi z práce. Na výdajích by měly růst náhrady zaměstnancům o 7,5 %, sociální dávky o 5,9 % a investiční výdaje o 14,9 %.