V základním principu týmové práce vycházíme prakticky z Baťovy soustavy řízení

řekl CzechIndustry Vítězslav Ernest, generální ředitel BOS Automotive Products CZ

Společnost BOS byla založena v roce 1910, tedy před 105 lety. Představte nám ji prosím v historické retrospektivě.

Rodinnou firmu založil pradědeček dnešních hlavních majitelů, Wilhelm Baumeister v německém Esslingenu v roce 1910. Původní strojírna se postupně specializovala na výrobu součástí dopravních prostředků, mimo jiné je vynálezcem slunečních roletek, nejprve pro kočáry tažené koňmi, později i pro autobusy a osobní automobily. K dalšímu rozvoji firmy došlo po druhé světové válce a zejména v devadesátých letech dvacátého století. Správné strategické rozhodnutí na počátku jednadvacátého století investovat do celosvětového rozvoje, vybudování poboček v Asii i Americe, pomohlo firmě překonat hospodářskou krizi a společnost se stala globální. Dnes má firma i po posledních akvizicích v oblasti výroby plastů

a střešních nosičů celosvětově více než 5000 zaměstnanců a má ambici dosáhnout v dohledné

době obratu přes tři čtvrtě miliardy eur.

Co reprezentuje dnes, jaký je její výrobní program?

Globální rodinná firma BOS je zaměřena na výrobu funkčních interiérových částí zejména osobních automobilů. Mezi její výrobky patří již zmíněná sluneční rola, ale také rolovací kryty zavazadlových prostorů, bezpečnostní sítě, systémy pro ukládání dlouhých předmětů jako jsou lyže. V posledních letech převzala firma do svého portfolia i výrobu loketních opěrek a prosklených střešních systémů. Jednou z divizí firmy je i výroba střešních nosičů a nosičů jízdních kol upevněných na tažné kouli. V každé skupině výrobků má firma jak hightech provedení výrobků pro luxusní automobily, tak i low-cost varianty pro vozy nižších

tříd.

K výrobě se používají nejnovější technologie a systémy. A samozřejmostí je špičkově vybavená laboratoř na náročné testování výrobků.

Zákazníky firmy jsou všichni světoví výrobci automobilů. Výrobky dodáváme přímo do automobilek nebo k dodavatelům tzv. first doors, kteří kompletují naše produkty do celků montovaných přímo do automobilů. Hlavní směry vývoje s námi udávají pak světové špičky jako Daimler, BMW, AUDI, Toyota i luxusní Bentley.

A v České republice? Proč si firma vybrala právě Klášterec nad Ohří?

Česká republika je známa svými zkušenostmi v automobilovém průmyslu. Klášterec byl navíc v roce 2000 podpořen státními dotacemi z důvodu vyšší nezaměstnanosti způsobené restrukturalizací v energetice. V automotive působilo např. i místní ZKL. Velmi pozitivní vývoj a schopnost kvalifikace kláštereckého BOS rozhodly o udělení kompetence na výrobu loketních opěrek a předá vání prvků štíhlé výroby do ostatních poboček BOS v celém světě.

Od počátku se jedná o rodinnou firmu. Jaké je to pracovat v takové společnosti.

Již třetí generace majitelů dbá na rodinnou kulturu otevřeného jednání. Ne každý je takovému otevřenému jednání přístupný, ale každý má možnost se ve společnosti prosadit, myslím tím ve firmě celosvětově. Velká pozornost je věnována sociální oblasti, např. kvalitnímu stravování, mimopracovním aktivitám, dalšímu profesnímu rozvoji apod. Pravidelně se u nás setkáte se studenty škol na praxích či při zpracování diplomových prací.

Podle statistiky 80 % hrubého domácího produktu v Evropě generují rodinné firmy. FAMILY BUSINESS má ve světě dobré jméno a zahrnuje globálně proslulé značky. Proč?

Rodina je základem společnosti. Ve fungující rodině si otevřeně vyříkáte i nepříjemné věci. Rodina vede k zodpovědnosti k lidem a majetku. Rozhodování probíhá velmi flexibilně.

Je podnikání v rodinném podniku výhodou, jaké jsou jeho plusy a mínusy?

Jako smluvní manager v rodinné firmě cítím větší odpovědnost za své rozhodování. Již s druhou generací majitelů se setkávám osobně a určitě se informujeme otevřeně. I v časech zlých probíhala přímá diskuze s majiteli a dá se říci, že rozhodnutí byla společná. Co se nyní učíme společně je komunikace v multikulturální společnosti. Je žádoucí, aby lidé v projektových týmech byli takříkajíc z celého světa. Vyvíjíme a vyrábíme do celosvětových výrobků, musíme tedy celosvětové standardy chápat, dále rozvíjet a přitom zachovávat kouzlo a rozmanitost jednotlivých národních kultur. A v tom vidím také jednu z výhod rodinné firmy.

Většina rodinných firem podle nedávného průzkumu provedeného v České republice vnímá jako svou výhodu flexibilitu, stabilitu, dodržování etiky v podnikání i atmosféru ve společnosti. Na druhou stranu mají rodinné podniky potíže se svou uzavřeností. Ta sice vytváří jistou bariéru a firma je méně zranitelná, členové rodiny ale nemusí vždy vidět možná rizika a umět se jim bránit. Souhlasíte s touto charakteristikou?

Jsme flexibilní a nemyslím, že bychom jako rodinná firma byli uzavření. Např. pro studenty vytváříme informačně otevřené prostředí a mnoho našich diplomových prací je zveřejňováno na stránkách universit. Pro informaci bych chtěl doplnit, že zázemí v prostorách kláštereckého závodu nacházejí vysokoškolští studenti, ale také žáci vyšších odborných škol a učilišť. Studenti zde v rámci diplomové práce pracují na konkrétních projektech, které jsou později využity v praxi. Firma BOS studenty finančně podporuje a zajišťuje jim ubytování a stravu po dobu stáže.

S tím souvisí podnikatelské prostředí v ČR, které je firmami často kritizováno. S jakými problémy se ve své praxi v tomto směru potýkáte?

S žádnými vážnými problémy se nepotýkáme. A běžné problémy jsou od toho, aby se řešily. Práci, tedy zakázky pro naše výrobky v automobilkách nám dodává naše německá centrála. Pro nás bývají poněkud delší jednání při stavebních pracích či při převodu pozemků po privatizaci.

 

Jak vyplývá z letošního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), celých 92 procent firem by si pro své investice opět vybralo Českou republiku. Vyhlídky českého hospodářství hodnotí investoři především z Německa jako stabilní, vývoj vlastní ekonomické situace vidí optimisticky. Firmy plánují zvýšení investic a přijímání nových zaměstnanců. Shodují se s výsledky průzkumu záměry vaší mateřské společnosti v SRN?

Česká republika je pro naše majitele nadále atraktivní. Nemyslím tím levnou pracovní sílu. Za patnáct let výroby v Klášterci jsme ukázali schopnost kvalifikace a produktivity. Majitelé u nás dále investují do nejnovějších technologií a pozemků. Na konci loňského roku jsme zakoupili nejmodernější CNC cutter na vyřezávání přístřihů z kůže a rozšiřujeme tím naše znalosti ve výrobě loketních opěrek potažených kůží. Za posledních čtrnáct měsíců jsme přijali další výrobní projekty a zdvojnásobili počet našich zaměstnanců ve výrobě. V letošním roce jsme uzavřeli cenová jednání a zakoupili dalších 35 000 metrů čtverečních pozemků – to je bezpochyby pěkný dárek k našemu patnáctiletému výročí.

 

BOS Automotive Products CZ letos oslaví své patnácté narozeniny. Co Vy osobně považujete za největší úspěch, kterého bylo dosaženo a naopak co takříkajíc za promarněnou šanci?

Především jsme v Klášterci vybudovali vysoce kvalifikovaný tým lidí, kteří takříkajíc táhnou za jeden provaz bez ohledu na to, v jaké pozici pracují. Řada našich realizovaných výrobních řešení stojí v popředí zájmu celé společnosti BOS. Vybudovaný výrobní systém podporovaný ucelenými intranetovými aplikacemi hned tak někde ve světě neuvidíte. Za dobu existence se k nám vrátila řada našich zaměstnanců, kteří byli zlákáni sliby jiných firem a oni se pak přesvědčili, že naše otevřená firemní kultura je to, kde chtějí skutečně pracovat.

Mateřská společnost nám nabízí převzetí dalších činností s vyšší přidanou hodnotou, aktivit v oblasti projektového managementu a vývoje. V této oblasti pokulháváme. Sami si musíme vychovávat své odborníky, region Chomutovska nemá dobrou pověst a přilákat hotové odborníky je opravdu tvrdý oříšek. O neexistující koncepci vzdělávání a zejména zájmu o technické obory u nás v Čechách, ale i v celé Evropě je zbytečné hovořit. S tím se musíme poprat sami stejně jako další strojírenské firmy a společnosti, od státu zatím podporu očekávat nemůžeme, i když situace už začíná být kritická.

 

Jakou filozofií se řídíte ve vztahu k zákazníkům?

Zákazník je sice pán a měl by být partnerem. Dodavatele v celém řetězci automotive dnes vybere automobilka a ti by pak měli spolupracovat a skutečně myslet na win to win principy. A také jako v každé fungující rodině, slušná otevřená komunikace musí být jazykem mezi zákazníkem a dodavatelem. Není důležité, zda při obchodním jednání, nebo mezi kvalitáři či vývojáři. Světová konkurence nespí a Evropa a firmy mající své matky v starém kontinentě musí být ve slušnosti v popředí.

 

V Česku jsme dnes v paradoxní situaci. Na jedné straně máme zhruba půl milionu lidí bez práce a přitom firmy marně hledají přes 100 000 zaměstnanců v technických a dalších profesích. Lidé si dnes už zaměstnání nevybírají jen podle výše platu, ale také podle prostředí, v němž budou pracovat. Jakou strategií se řídíte v politice zaměstnanosti? Můžete nám přiblížit výhody, které zaměstnancům poskytujete?

Zaměstnanci, u nás ve firmě více používáme termín spolupracovníci, u nás pracují v týmech. V týmu dosažené bonusy za výkon, kvalitu a dosahování standardů v bezpečnosti práce a pořádku jsou pak rozdělovány jednotlivým členům. Dbáme na zdravý životní styl včetně oblasti stravování a spolupracovníkům poskytujeme kvalitní jídla v naší jídelně a kavárně, z větší části náklady na stravování dotujeme. Máme rozsáhlý motivační program zahrnující i masáže, podporu mateřských škol, každý měsíc vyhodnocujeme a odměňujeme nejúspěšnější tým měsíce, vyhodnocujeme i tým roku. Společně slavíme Den dětí, mládež zveme do naší firmy, aby si vyzkoušela práci svých rodičů. Tradičním se stal náš každoroční vánoční ples v závěru roku. Studentům poskytujeme stravu, ubytování a hradíme jim náklady za vypracované diplomové práce s konkrétními přínosy pro firmu. Samozřejmě podle dosažených celoročních výsledků vyplácíme spolupracovníkům třinácté a čtrnácté platy. Povinností našich spolupracovníků je dále se vzdělávat. Ani v době hospodářské krize jsme nezastavili jazykové kurzy pro operátory výroby a další pozice.

 

Kvalitní práce a zaměstnanecké benefity jsou spojené nádoby. Měl jsem možnost si prohlédnout vaše výrobní prostory – čistota, pořádek, každý zaměstnanec přesně ví, co má dělat a zda plní to, co od něj zaměstnavatel očekává. Přibližte nám prosím princip řízení, který aplikujete?

Jak jsem již uvedl, naši spolupracovníci pracují v týmech a výsledky týmu přepočítané do bonusů, si pak tým rozdělí. Důležité pro tým je znát priority v práci a jejím zefektivnění.

Základem je měsíční týmová schůzka, kterou pravidelně svolává mluvčí týmu a zve na ní i potřebné specialisty, kteří se účastní i závěrečné konzultace při stanovení cílů na příští měsíc. Práce týmů je u nás v Klášterci podpořena vlastním intranetovým MES systémem, kdy výrobní týmy plánují detailně výrobu a shromažďují potřebná data pro další řízení výroby online přímo z výrobních buněk. V základním principu týmové práce vycházíme prakticky z Baťovy soustavy řízení. Jak často slýcháme na konferencích a univerzitách po našich přednáškách o týmové společnosti, jsme taková mezinárodní česká firma s japonskými štíhlými výrobními linkami a pragmatickým americkým řízením výroby z čísel podporovaná německým kapitálem a obchodem.

Firma BOS svým sponzoringem podporuje nejrůznější sportovce z regionu a není lhostejná ani k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům. Finančně přispívá na zlepšení kvality jejich života. Když shrneme předcházející odpovědi, které jsou hlavní důvody, proč se rozhodnout pracovat právě v BOS Automotive Products CZ?

Otevřená rodinná firemní kultura je, myslím, hlavní devizou naší firmy, což dokládají navrátilci do našeho podniku. Dále je to možnost prosadit se ve firmě celosvětově a být v kontaktu se světovou špičkou v automobilkách, ale i v akademickém zázemí. Pro operátory výroby pak rozmanitá škála motivace včetně podpory volnočasových aktivit.

Nejen prací živ je člověk... Zapojujete se i do volnočasových aktivit v Klášterci nad Ohří, ale i v kraji.

Podporujeme např. aktivity v mateřských školách, olympiády MŠ Bruslička jsou toho příkladem. Máme svůj fotbalový tým, florbalisté se setkávají v pronajaté tělocvičně, skupina nadšenců běhá půlmaratony. Podporujeme finančně i prací našich mechaniků a naše spoluobčany se zdravotním omezením. Jsme jedním ze zakladatelů tradičního Květinového plesu v Chomutově. Učíme naše spolupracovníky nerozdělovat čas na práci a volný čas, učíme je prostě žít a plně je v tom podporujeme.

Jak hodnotíte spolupráci s městským úřadem v Klášterci a okrese, ale i zástupci státních institucí?

Chápeme omezené finanční možnosti obcí ve stávajících pravidlech. Snažíme se pomoci v dopravní obslužnosti, opravili jsme alespoň provizorně z vlastních nákladů příjezdovou komunikaci a zajišťujeme její osvětlení. Podařilo se nám společně se stavebním odborem dotáhnout privatizaci vjezdové komunikace. Výborné bylo načasování aktualizace územního plánu a z něho vyplývající typ na nákup dalších pozemků, díky tomu jsme zakoupili již zmíněných 35 000 m2 dalších pozemků.

Dluh státních institucí vidím na Chomutovsku v již zmíněné slabé pověsti regionu. Potřebujeme příliv mladých kvalifikovaných odborníků a k tomu musí být vytvořeny podmínky, zejména k bydlení, a také potřebné zázemí pro volnočasové aktivity po práci.

Otázka na závěr. Můžete nám přiblížit plány na nejbližší období, obrazně řečeno od okamžiku, kdy obdržíte občanský průkaz do dosažení plnoletosti?

Zdvojnásobili jsme počet spolupracovníků ve výrobě a přijali nové projekty. Nyní musíme převzít řízení projektů a být více samostatní v naší práci se zákazníky a naším vývojem v Německu. Naší rolí ve skupině je kompetence ve výrobě loketních opěrek a zpracování kůže, další rozvoj operativního systému řízení výroby (MES – manufacturing executive system) pro celý BOS. Další kapitolou bude prohloubit úroveň výroby a nové technologie. Projekt BMW loketní opěry se již rozjíždí a další plochy jsou k dispozici. Takže nás čeká spousta práce.

Pozn. redakce. Předtím, než se uskutečnil rozhovor s panem generálním ředitelem, jsme byli pozváni, abychom navštívili závod v Klášterci nad Ohří a blíže se seznámili s tím, jak funguje

rodinná firma. Čisté pracovní prostředí, výborně zorganizovaná výroba včetně odpovídajících informačních systémů, stravovací a další zázemí, za které by se nemusely stydět špičkové firmy na západ od našich hranic. Pozitivní vliv německé matky je tady znát na každém kroku. Známé přísloví říká, že je lépe jednou vidět než stokrát slyšet. V každém případě to byla pro nás zajímavá a poučná cesta. Kromě návštěvy závodu jsme totiž měli možnost poznat blíže město a zdejší krajinu. Punc, který měl kraj v době reálného socialismu, je dávnou minulostí. Bohužel, zakořeněná představa Chomutovska jako kraje prachu a šedi, stále přetrvává v myslích zejména našich starších spoluobčanů. Proto je dobré přijet a vidět a nenaslouchat zaručeným zprávám v duchu jedna paní povídala...

 

Celý článek ke stažení zde:CI03_15_13_15_V základním principu_BOS_CI_SABLONA.pdf