Více než polovina spotřeby energie EU je z dovozu

V roce 2016 Evropská unie dovezla více než polovinu (53,6 %) spotřeby energie. Od roku 2004 je energetická závislost v EU nad 50 %, přičemž nejvyšší míra byla zaznamenána v roce 2008 (54,5 %).
V roce 2016 bylo Estonsko (6,8 %) nejméně závislé na dovážené energii před Dánskem (13,9 %), Rumunskem (22,3 %), Polskem (30,3 %), Švédskem (31,9 %). Na opačném konci žebříčku byla na Maltě zaznamenána nejvyšší míra závislosti na energii (o něco více než 100 % kvůli nárůstu zásob), Kypru (96,2 %) a v Lucembursku (96,1 %), následovaném Itálií (77,5 % ), Litvou (77,4%) a Belgií (76,0%).
Z pěti členských států, které spotřebovávají největší množství energie, byly Velká Británie (35,3 %) a Francie (47,1 %) nejméně závislé na dovozu energie, na rozdíl od Německa (63,5 %), Španělska (71,9 %).
Zdroj: Eurostat