Vstup do kasina mladistvým zakázán

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na zákaz vstupu mladistvých do kasin a zákaz prodeje alkoholu těmto osobám. Ze dvou provedených kontrol byl v jednom případě umožněn vstup do kasina osobě mladší 18 let.  
Inspektoři regionální inspekce ČOI provedli na základě podnětů spotřebitelů 2 kontroly, které se uskutečnily za účasti mladistvých figurantů. Šetřením byl prokázán vstup osobám mladších 18 let do herního prostoru bez jakéhokoliv omezení a registrace. Alkohol figurantům prodán nebyl. Registrováni nebyli rovněž inspektoři ČOI, kteří vstoupili do herního prostoru. Zjištění týkající se porušení zákona o hazardních hrách, který ukládá provozovatelů zákaz vstupu mladistvých a neprovedení registrace (č. 186/2016 Sb.), bylo předáno Celnímu úřadu, v jehož spolupráci byla kontrola provedena. Dále proběhlo šetření v pivnici, kde se prodej alkoholu a cigaret mladistvým nepotvrdil. (21.6.2018)