Vyrábíme unikátní výztuhy do asfaltových povrchů, které zvyšují jejich životnost až na trojnásobek,

řekl CzechIndustry Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain ADFORS CZ

 

Jsme jedničkou v tom, co vyrábíme,“ řekl jste na nedávné tiskové konferenci v Litomyšli při oficiálním otevření nové výrobní haly. Můžete to konkretizovat?

S našimi výrobky obsazujeme pozici světové jedničky ve všech důležitých výrobkových řadách, které v Česku vyrábíme. Konkrétně jde o sklovláknité mřížky ADFORS Vertex® (tzv. perlinky), které slouží ke zpevnění fasád i vnitřních omítek, pásky FibaTape® určené na spoje sádrokartonových desek, výztuže do asfaltových povrchů GLASGRID® a vysoce odolné sklovláknité tapety Novelio®. Naše prvenství v těchto oblastech neplatí jen z pohledu velikosti tržního podílu, ale především z pohledu atraktivity jako prodejce. Chceme být hlavně vyhledávaným dodavatelem, který vytváří přidanou hodnotu pro své zákazníky.

 

Vaše výrobky jsou určené pro stavební a průmyslové aplikace. Které to jsou především?

Nejvýznamnějším výrobkem jsou sklovláknité mřížky, které prodáváme již více než čtvrt století pod známou značkou Vertex. Někdy se jim říká perlinka. Zde patříme jednoznačně k jedničce na trhu, a to nejen z pohledu objemu výroby, ale zejména co se týká šíře sortimentu, kvality výrobků i servisu, který poskytujeme našim zákazníkům.

Druhým významným výrobkem jsou sklovláknité tapety. Ty nejsou v České republice příliš známé, ale na trzích jako Francie, Benelux nebo Skandinávie patří mezi velmi oblíbené. Jedná se o přetíratelné tapety, které lze po nalepení na zeď natřít libovolnou barvou při zachování vzoru tapety. V tomto roce jsme na trh nově uvedli i sklovláknité tapety, které již mají svůj barevný vzor. Oproti běžným papírovým tapetám poskytují skleněné tapety další vlastnosti jako požární odolnost, prodyšnost, omyvatelnost, ale také velkou mechanickou odolnost. Všechny tapety prodáváme pod obchodní značkou Novelio. Dále se věnujeme výrobě pásek na spojování sádrokartonových desek, výztuh do podlahových krytin z PVC nebo výztuh do desek z přírodního mramoru.

Od roku 2013 pak v Litomyšli vyrábíme také unikátní výztuhy do asfaltových povrchů, které zvyšují jejich životnost až na trojnásobek. Jedná se o unikátní geomříž, která absorbuje napětí, horizontálně jej rozptyluje, a tím zpomaluje vznik reflexních trhlin, a několikanásobně tak prodlužuje životnost vozovek a snižuje náklady na jejich opravu i údržbu. Pokládka probíhá ručně či strojně, instalace je přitom rychlá a snadná. Po svém využití je mřížka recyklovatelná. Jedním z aktuálních projektů v této oblasti je např. plošná instalace z července 2016 na pražském letišti Václava Havla.

Obecně lze říci, že skleněná vlákna jsou vhodná všude tam, kde je třeba dosáhnout vysoké pevnosti výztuhy, požární odolnosti nebo rozměrové stability při kolísání okolní teploty. V řadě aplikací pak naše výrobky zlepšují tepelnou nebo akustickou izolaci, vytváří ochrannou bariéru a přispívají i ke snížení hmotnosti konstrukcí a zkrácení doby instalace.

 

Historie společnosti se začala psát v roce 1950 a od počátku se specializovala na skleněná vlákna. Co je charakteristické pro cestu, kterou prošla a co představuje dnes?

Roku 1950 byla v Litomyšli založena společnost Vertex, která se od počátku specializovala na výrobu skleněného vlákna a odvozených výrobků, zejména technických textilií, které se dodnes používají jako výztuhy v mnoha průmyslových oborech. O čtyřiadvacet let později se společnost rozrostla o druhý závod v jihomoravských Hodonicích. Skleněné vlákno se v počátcích svého vzniku používalo zejména pro výztuhu laminátů. S postupem času se začalo využívat i pro další aplikace, zejména v oblasti stavebnictví. Původně se skleněné vlákno vyrábělo tak zvanou dvoustupňovou technologií. Nejdříve se vyrobily skleněné kuličky, z nichž se posléze na platinových píckách vyrábělo vlákno.

V devadesátých letech jsme přešli na jednostupňovou technologii, kde se přímo ze sklářských surovin taví sklovina, a ta se poté zvlákňuje na nekonečné vlákno. Výrobní proces je tak mnohem efektivnější.

Roku1998 se firma připojila k francouzské skupině Saint-Gobain, což podpořilo její další růst. V roce 2007 jsme opustili trh s kompozity a od té doby se orientujeme zejména na stavební aplikace.

Od roku 2011 nese společnost nový název Adfors CZ, pod který byly sjednoceny všechny světové závody skupiny Saint-Gobain obdobného zaměření. Původní značka Vertex byla zachována jako název produktové řady mřížkových tkanin do stavebnictví.

 

Sklářská pec a vedle tkalcovský stav – na první pohled to nejde příliš dohromady. Přibližte nám prosím výrobní proces, kdy se obrazně řečeno mění písek v perlinku nebo tapetu...

Ano, naše firma je opravdu kombinací sklářského a textilního průmyslu.

Na začátku procesu je výroba sklovláknitých přízí ve sklářské peci. Sklářský kmen se taví za vysokých teplot a následně zvlákňuje v tryskových pecích. Výsledkem je pramínek stovek nekonečných vláken, z nichž každé má jen 10 mikrometrů v průměru. Jednotlivá vlákna jsou spojena chemickou lubrikací, která dá pramínku požadované vlastnosti.

Vytvořený pramínek se pak dále zpracovává obdobným způsobem jako v běžném textilním průmyslu. Tkaním nebo pletením lze vytvořit plošné textilní výrobky. Pomocí speciální technologie podobné té, při níž se vyrábí papír, lze vyrobit i netkané materiály.

Možná to takto zní poměrně jednoduše, ale jedná se o technologicky velmi náročné procesy, které vyžadují vysoké nároky na všechny zaměstnance ve výrobě.

 

V čem jsou hlavní přednosti výrobků ze sklovláknitých mřížek? Jsou dostatečně využívány?

Zjednodušeně řečeno, mřížky zabraňují vzniku prasklin všude tam, kde se používají. Z toho důvodu je u nich nejdůležitější právě poskytovaná pevnost. Nejčastěji jsou využívány pro výztuhu zateplovacího systému, čím dál tím více se používají také pro vyztužení nezateplených omítek v exteriéru a interiéru. Tím, že mřížky dokáží při vysychání stavby zabránit i mikrotrhlinám, mohou významně přispět k urychlení celkového stavebního procesu.

 

Když byste je měl obhájit ve srovnání s konkurencí, jaké argumenty byste uvedl?

Především jsme dodavatelem s nejširším sortimentem na trhu, výrazně nad konkurencí jsme také vynikajícím dodavatelským servisem a kvalitou. Našimi konkurenty jsou zejména jen zpracovatelé skleněných přízí a ne jejich výrobci. Tím, že si sami vyrábíme vlastní příze, získáváme obrovskou konkurenční výhodu. Nejsme tak závislí na dodávkách našich dodavatelů, čímž můžeme zajistit lepší prodejní servis a jistotu dodávek.

 

Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Naší výhodou je, že máme vlastní vývojové oddělení, které sídlí v Litomyšli, a téměř veškerý vývoj nových výrobků probíhá tedy přímo ve firmě. Stejně tak to platí i pro vývoj nových strojních zařízení. Jsme vybaveni vlastním konstrukčním oddělením, které je schopné navrhovat nová technologická zařízení, což je obrovská výhoda oproti konkurenci. Nepřetržité inovace u našich výrobků, ale i u strojního vybavení, jsou hlavní součástí naší strategie v udržení vedoucí pozice na trhu.

 

Většina vaší produkce je určena na export, do kterých zemí především?

Mohu říct, že neexistuje stát v Evropě, kam bychom nevyváželi naše výrobky, a každý trh je pro nás velmi důležitý. Stavební aktivita v jednotlivých zemích pravidelně prochází různými výkyvy, a proto je pro nás podstatné nebýt závislí pouze na jednom trhu. Lehce pak takové výkyvy prodeje kompenzujeme někde jinde.

Mimo Evropu pak exportujeme zejména do Asie, Jižní Ameriky, ale třeba i na Blízký Východ.

 

Jste největším zaměstnavatelem na Svitavsku, v případě investic a údržby upřednostňujete místní firmy. Je to čistě z patriotismu nebo to přináší i konkrétní výhody?

Nejedná se pouze o snahu podpořit místní firmy. Ten nejlepší musí pracovat s nejlepšími, a pokud bychom to dělali z čistého patriotismu, mohlo by to být velmi krátkozraké. Blízkost dodavatele je samozřejmě důležitá pro vzájemnou komunikaci a rychlost spolupráce, stěžejní je ale také to, aby i naši dodavatelé byli vždy krok před světem. Abychom si udrželi svou pozici na trhu, musíme být nejlepší v tom, co děláme, a to platí i pro naše dodavatele.

 

A pokud se týká vybavení závodu, je také české provience?

Ano, velká část technologických celků pochází od českých dodavatelů. Naší výhodou je vlastní konstrukční oddělení, které vyvíjí nové technologie. Jejich výrobu pak většinou zadáváme právě u českých dodavatelů. Jen za poslední dva roky jsme do technologického zázemí investovali více než 1,3 miliardy korun. Z toho velká část byla realizována místními firmami. To je určitě nezanedbatelný přínos i pro region, ve kterém podnikáme.

 

Nová hala, kterou jste uvedli do provozu v rekordně krátkém čase, je poslední, nebo počítáte s dalším rozšiřováním výroby?

Spolu s rostoucí poptávkou po našich produktech rosteme i my. Náš plán je aktuálně růst minimálně o 6 % ročně, což bude vyžadovat další investice do rozšiřování výroby. Již dnes je nová hala zcela zaplněná technologií, a tak vznikají plány na další rozšíření našich závodů.

Velké investice plánujeme zejména v našem druhém závodě v jihomoravských Hodonicích, kde jsme nyní rozšířili výrobu tkaných textilií a technických přízí.

 

Silný díky lidem, tak zní motto společnosti. Zaměstnanci jsou, jak jste také uvedl na již zmiňované tiskové konferenci, až na prvním místě. Jakými zásadami se řídíte v politice zaměstnanosti?

Lidé pro nás představují tu největší hodnotu firmy. Adfors CZ je silnou, úspěšnou a rostoucí značkou s pevnými hodnotami a společnost si je plně vědoma toho, že taková může být především díky lidem, kteří pro ni pracují. Tomu se snažíme přizpůsobit celou firemní kulturu. Práce u nás není sice vždy jednoduchá, ale kdo chce pracovat a zároveň se i osobně rozvíjet, je za to náležitě oceněn. Záleží nám na dlouhodobých jistotách a zájmech našich zaměstnanců, proto se jim snažíme vyjít maximálně vstříc. Třeba rodinám s malými dětmi u nás nabízíme pružnou pracovní dobu a takzvaná sdílená pracovní místa. Obecně klademe velký důraz na zdraví našich zaměstnanců, jejich bezpečnost a další vzdělávání.

 

A pokud jde o společensky odpovědnou firmu, kterou bezpochyby jste, jak se to projevuje ve vašem přístupu k městu, regionu, ale i kraji?

Adfors CZ v rámci obou regionů pořádá řadu aktivit napříč různými oblastmi, což bereme jako samozřejmost a součást firemní kultury. Na prvním místě je bezpečnost práce a vztah k životnímu prostředí, kdy se snažíme zlepšovat naše technologie nad rámec legislativy tak, aby byl dopad naší činnosti na životní prostředí co nejmenší. Máme vlastní recyklační zařízení pro skleněný odpad, který se tak znovu dostane do výroby a neskončí na skládce. Disponujeme i vlastní čistírnou odpadních vod, díky které můžeme vyčištěnou vodu znovu použít ve výrobním procesu. Každoročně také snižujeme spotřebu energie pro výrobu našich výrobků.

Pravidelně během roku pak podporujeme desítky projektů a organizací z oblastí, kde jsou peníze nejvíce potřeba. Každoročně prostřednictvím našeho Adfors grantu přerozdělíme nemalé prostředky zejména do sociální oblasti, kultury či mládežnického sportu. Celá skupina Saint-Gobain má také svoji nadaci, díky které jsme podpořili konkrétní projekty v regionu v oblasti sociálního bydlení. Také sami zaměstnanci Adfors CZ pomáhají tam, kde je potřeba, a zapojují se do dobrovolnických dní.

Všechny tyto aktivity upevňují naše vztahy s regionem, jeho obyvateli i zastupiteli.

 

Jste součástí silné francouzské skupiny Saint-Gobain, jež píše svou historii od roku 1665. Co vám vstup do skupiny dal nebo naopak vzal?

Saint-Gobain je společnost se silnou pozicí na trhu stavebních materiálů a s jasnou vizí v oblasti komfortního bydlení. Adfors CZ do této vize se svým výrobkovým složením plně zapadá, a proto se nám dostává velké podpory dalšího rozvoje.

Tím, že se jedná o strategického vlastníka, čerpáme velkých výhod ze zázemí, které skupina poskytuje, a to například v oblasti výzkumu a vývoje, ale i celosvětového pokrytí. Největší výhodu vnímám právě při expanzi na, pro nás, nové trhy. Skupina nám v takové případě poskytuje dostatečné zázemí a cenné rady.

 

Ve společnosti pracujete více než dvě desetiletí, polovinu z toho v pozici generálního ředitele. Co považujete za hlavní úspěch, kterého firma pod Vaším vedením dosáhla, a čeho byste ještě chtěl dosáhnout?

Firma trvale roste, a to hlavně díky tomu, že nás trh bere jako spolehlivého partnera s kvalitními službami a inovativními výrobky. Úspěšně jsme překonali velkou tržní krizi v roce 2009, ale i mnoho dalších nástrah v podobě levných výrobků z Asie nebo rozhodnutí vlastníka o prodeji velké části firmy v roce 2007. I přes dlouhodobou stagnaci ve stavebnictví dosahuje Adfors CZ historicky nejlepších finančních výsledků, to vše zásluhou skvělého obrovského týmu, který mám tu čest vést.

Jediné, co se za celou dobu nezměnilo, je práce s lidmi, která je na mém zaměstnání tím nejzajímavějším. Přeji si, abychom i nadále byli atraktivním a stabilním zaměstnavatelem, který svým zaměstnancům dává prostor k osobnímu rozvoji a pocit životní jistoty.

 

 

Celý článek ke stažení zde:

CI0416_06_08_Vyrábíme unikátní_ADFORDS_CI_SABLONA.pdf