Vysokotlaká nádoba pro skladování vodíku je z Vítkovic

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) úspěšně dokončily zavedení nové výroby kované maxi nádoby na stlačený vodík. Firma zvládla unikátní technologii kování vysokotlaké ocelové láhve pro tlak až 1000 bar. „Tyto obří láhve, o délce 12 metrů s vnějším průměrem zhruba 80 centimetrů, budou sloužit jako zásobníky pro plnící stanice vozidel s vodíkovým pohonem či jako zásobníky pro přebytečnou energii z alternativních zdrojů," vysvětlil technický ředitel VHM Miloš Bronček. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou nyní jediným dodavatelem nadrozměrných kovaných vysokotlakých vodíkových nádob na světě.

Proč nádoba na vodík? Vodík je obnovitelnou surovinou a je považován do budoucna za jeden z nejdůležitějších zdrojů energie. Zásoby vodíku ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné. Vodík má vysokou hustotu energie (vztaženo na jednotku hmotnosti) a dá se transportovat i skladovat. Z hlediska ochrany životního prostředí je spalování vodíku čistší než spalování fosilních paliv, vznik vody není provázen toxickými sloučeninami ani skleníkovými plyny. Představuje tedy trvale udržitelný a obnovující se energetický zdroj, schopný pracovat za podmínek čistého životního prostředí.

Výhodou takové vysokotlaké nádoby je především to, že je schopna pojmout obrovské množství plynu a být tak k dispozici pro průmyslové využití daného plynu na daném místě po dlouhou dobu. Běžně vyráběné vysokotlaké nádoby na stlačený plyn mají mnohem menší rozměry a jejich uzavírání a tvorba hrdel probíhá na speciálních tvářecích strojích, které ale v případě nového produktu VHM nutné nejsou. Tyto vysokotlaké nádoby budou využity jako zásobníky pro plnící stanice vozidel s vodíkovým pohonem či jako zásobník energie pro přebytečnou energii z alternativních zdrojů. Výroba těchto lahví určených pro skladování vodíku je inovativní aplikací stávajících poznatků a technologií na vývoj vysokotlakých nádob, vyrobených unikátní technologií kováním.

Standardně zhotovované vysokotlaké nádoby na stlačený plyn mají rozměry (140 mm – 229 mm s maximálními objemy cca 50 l, pracovní tlak 200 bar) a jejich uzavírání a tvorba hrdel/den je uskutečňována na speciálních tvářecích strojích. Pro tyto velké 1000 barové tlakové nádoby však žádné speciální stroje na tvorbu hrdel/den neexistují. Ve společnostech VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, existuje jediné zařízení, na kterém lze zpracovávat trubkový polotovar pro vysokotlakou nádobu na vodík o hmotnosti cca 20 t – hydraulický lis 120 MN vybavený manipulátorem 160 tun. Tento lis je ale především určen pro volné kování velkých výkovků.

Kolektiv pracovníků útvaru Vývoj výrobků a rozvoj technologie VHM a.s. (Ing. Petržela Ph.D., Ing. Bárta Ph.D. a Ing. Cechel a další) během několika měsíců navrhl a poté ověřil jednak pomocí simulačních analýz a také pomocí experimentálního kování zcela novou unikátní technologii využívající stávající hydraulický lis 120MN a to s použitím klasických kovadel.

Řešení výroby tohoto nového produktu bylo realizováno v rámci projektu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“ pod názvem „ Výzkum a vývoj nových vysokotlakých nádob na vodík“.

Úspěšně dokončený vývoj vysokotlaké ocelové láhve byl prezentován na světové vodíkové konferenci, která se konala v Praze. Vzhledem k velkým rozměrům a velké hmotnosti tlakové nádoby byl na této akci vystaven vzorek jednoho konce zahrdlení včetně opracovaného hrdla.


Celý článek zde:

CI1703_23_Vysokotlaká nádoba_VITKOVICE_CI_SABLONA.pdf