Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka otevírá brány veřejnosti

Při příležitosti Světového dne životního prostředí se v úterý 5. června koná od 10:00 hod. do 18:00 hod. Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV TGM). Záštitu nad touto akcí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec.
Prohlídky odborných pracovišť VÚV TGM budou začínat vždy v celou hodinu. Návštěvníci uvidí např. hydraulické modely plavebního stupně Děčín nebo vodního díla Hněvkovice a Trojské kotliny, Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, laboratoře VÚV TGM nebo pracoviště odboru aplikované ekologie s živými rybami a úhoři.
K sídlu VÚV TGM je možné dojet MHD: autobusy č. 107 a 147 od stanice metra Dejvická do zastávky Hydrologický ústav a také přívozem P2 z Podhoří do zastávky V Podbabě (poté 5 až 10 minut pěšky proti proudu).
VÚV TGM je veřejná výzkumná instituce, která funguje jako příspěvková organizace MŽP. Zabývá se výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících enviromentálních rizik, dále hospodařením s odpady a obaly, odbornou podporou ochrany vod i protipovodňovou prevencí. (29.5.2018)