VÝZVY PRO EVROPU 19.9.2016 PRAHA

  Pozvánka na konferneci:

VÝZVY PRO EVROPU

Institut pro politiku a společnost, Friedrich Naumann Foundation a Evropské liberální fórum si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Četné výzvy pro Evropu.
Konference probíhá pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy a za finanční podpory Evropského parlamentu.

Od roku 2009 Evropa čelila a čelí mnoha krizím. Objevily se i hlasy, že by se na všechny krize a výzvy měla zřídit databáze. Krize eurozóny neodezněla, ale byla jen zastíněna jinými, urgentnějšími záležitostmi. Stále se diskutuje, zda by Řecko mělo či nemělo zůstat v eurozóně. Je zde hluboká dluhová krize jižních členských států. Čelíme ruské agresi na Ukrajině a výzvy související se stabilizací Ukrajiny. Dále proces brexitu, krize na evropském energetickém trhu a energetická závislost na Rusku. V současných dnech jsou všichni znepokojeni migrační krizí, bezpečnostní krizí ano krizí Schengenu. Mezi hlavní výzvy patří jednání s Tureckem a vypořádání se se Sýrií a samozvaným Islámským státem. Následují evropské politické krize jako vzestup politického extremismu, rozdělení Východ-Západ a v neposlední řadě evropská krize vedení EU, ale i základních hodnot, sdílení a solidarity. Konference Výzvy pro Evropu bude směřovat k pochopení těchto problémů a nastíní případná řešení v evropském kontextu.

PROGRAM

8:30 – 9:00             Registrace

9:00 – 9:05            Úvodní slovo Jana Macháčka, předsedy správní rady Institutu pro politiku a společnost (Česká republika)

9:05 – 10:30            Panel A: Evropská vize, hodnoty, vedení, solidarita a federalismus

Bartłomiej E. Nowak, Vedoucí katedry mezinárodních vztahů, Univerzita Vistula (Polsko)

Kai Olaf Lang, seniorní výzkumník a ředitel evropského oddělení ve Stiftung Wissenschaft und Politik (Německo)

Leszek Jazdzewski, šéfredaktor polského sociálně-politického časopisu Liberté! (Polsko)

John Lloyd, přispěvatel do Financial Times (Velká Británie)

Sylke Tempel, novinářka, autorka a šéfredaktorka německého časopisu Internationale Politik (Německo)

Iliya Lingorski, předseda bulharské sekce Evropské ligy pro ekonomickou spolupráci (Bulharsko)

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost (Česká republika)

10:30 – 11:15             Hovory pro Evropu                                     

Václav Bělohradský,  emeritní profesor politiské sociologie na univerzitě Treste (Česká republika)

Jaques Rupnik, profesor na univerzitě Sciences Po v Paříži a čestný hostující profesor na Univerzitě Karlově v Praze (Česká republika)

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost (Česká republika)

11:15 – 11:30              Přestávka na kávu            

11:30 – 13:00            Panel B: Migrace, bezpečnost, budoucnost Schengenu

J. E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice (Itálie)

Grigorij Meseznikov, politický analytik, zakladatel a předseda slovenského Institutu pro veřejné otázky (Slovensko)

Sylke Tempel, novinářka, autorka a šéfredaktorka německého časopisu Internationale Politik (Německo)

Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (Česká republika)

Jaques Rupnik, profesor na univerzitě Sciences Po v Paříži a čestný hostující profesor na Univerzitě Karlově v Praze (Česká republika)

Moderátor: Anna Matušková, politoložka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)

13:00 – 13:45             Oběd                         

13:45 – 15:00             Hovory pro Evropu

Organizuje Evropské liberální fórum s finanční podporou EU

Andrej Babiš, ministr financí České republiky (Česká republika)

Guy Verhofstadt, předseda frakce Evropského parlamentu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (Belgie)

Moderátor: Pavel Telička, europoslanec (Česká republika)   

15:00 – 16:30             Panel C: Eurozóna, Řecko a katastrofické dluhové krize

J.E. Efthymios Efthymiades, velvyslanec Řecka v České republice (Řecko)

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank v Praze (Česká republika)

Iliya Lingorski, předseda bulharské sekce Evropské ligy pro ekonomickou spolupráci (Bulharsko)

Zdeněk Kudrna, výzkumník v Salzburg Centre of European Union Studies na Salzburské univerzitě (Česká republika)

Krisztián Szabados, ředitel maďarského Political Capital Institute (Maďarsko)

Moderátor: Aleš Chmelař, vedoucí Oddělení strategií a trendů EU Vlády ČR (Česká republika)

16:30 – 16:45               Přestávka na kávu  

16:45 – 17:30                Hovory pro Evropu   

Martin Stropnický, ministr obrany České republiky (Česká republika)

Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost (Česká republika)

Moderátor: Anna Matušková, politoložka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika)

17:30 – 19:00                 Panel D: Ukrajina a asertivní Rusko

Bartłomiej E. Nowak, Vedoucí katedry mezinárodních vztahů, Univerzita Vistula (Polsko)

Kai Olaf Lang, seniorní výzkumník a ředitel evropského oddělení ve Stiftung Wissenschaft und Politik (Německo)

Leszek Jazdzewski, šéfredaktor polského sociálně-politického časopisu Liberté!  (Polsko)

John Lloyd, přispěvatel do Financial Times (Velká Británie)

Grigorij Meseznikov, politický analytik, zakladatel a předseda slovenského Institutu pro veřejné otázky (Slovensko)

Moderátor: Petr Kolář, bývalý velvyslanec České republiky v USA a Rusku (Česká republika)

19:00 – 20:00            Networking 

 
ODKAZ NA WWW KONFERENCE
 
Pozvánka ke stažení zde: