VZÚ Plzeň: Od kanónů po jaderné elektrárny

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) si letos připomíná 110 let od svého založení. Za tu dobu urazil cestu od kanónů, přes dopravní techniku až po jadernou energetiku. Tradice spojená s moderními technologiemi pro výzkum a zkušebnictví dělá z VZÚ Plzeň firmu 21. století.

 

V této zemi najdete jen málo výzkumných ústavů, které byly založeny ještě za Rakouska-Uherska, rozvíjely se v samostatném Československu a fungují bez přerušení kontinuity dodnes. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., se takovou nepřerušenou historií pochlubit může. Jeho základy byly položeny v roce 1907, kdy vznikem výzkumného ústavu ŠKODA se začaly budovat, na tehdejší dobu převratné, moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře. Na počátku byly spojeny převážně s hutní a zbrojní výrobou, ale postupně rozšiřovaly svoji působnost, jak se měnil program plzeňské Škodovky, i na dopravní techniku a speciální materiálové projekty.

 

Dnešek navazuje na tradici

Společnost VZÚ Plzeň se v současnosti věnuje především výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti patří: výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení, komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel, výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, únavového poškození, aerodynamiky a termomechaniky. V neposlední řadě je to výzkum a vývoj žárových nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně jejich průmyslových aplikací a také kalibraci měřidel.

 

VZÚ Plzeň vlastní řadu certifikátů a osvědčení v oblasti managementu kvality. Již od roku 1993 jsou vybrané laboratoře společnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Společnost je také držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. Osvědčení dokladují vysokou a stálou kvalitu poskytovaných služeb a představují důležitou konkurenční výhodu na technologických trzích.

 

Projekty na třech kontinentech

Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení. Podílela se tak na zajišťování výměny rotorů v Jaderné elektrárně Temelín, kde VZÚ Plzeň zodpovídal za vyvážení stroje. Důležité bylo získání patentu č. 305 615 na metodiku sledování a vyhodnocování bezpečného provozování turbínových lopatek a opakované zadání zpracovat životnostní zkoušky turbín pro firmu Babcock Borsig Services Arabia v Saúdské Arábii.

 

Komplexní řešení problémů spojených s testováním silničních a kolejových vozidel otevřelo firmě nové trhy i na americkém kontinentu. Významnou zakázku pro San Francisko například získal VZÚ Plzeň díky úspěšné realizaci projektů pro další americká města Detroit či Dayton. Důraz na nejrůznější homologace kolejových vozidel však kladou především předpisy Evropské unie. Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali výrobci dopravních systémů pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Samozřejmostí je testování pro města i výrobce z České republiky.

 

Víc než jenom firma

Pro VZÚ Plzeň je důležité i jeho úspěšné zapojení do projektů Technologické Agentury ČR (TAČR) nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Například centrum kompetence „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“, kde je VZÚ Plzeň hlavním řešitelem, bylo klasifikováno s výsledkem „excelentní“. Podle zástupců TAČR i mezinárodních posuzovatelů patří tento projekt mezi ty nejlépe hodnocené. Společnost se věnuje také edukativní činnosti. Její jádro tvoří hlavně spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a pravidelné pořádání konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ v Srní na Šumavě. Na tomto fóru se scházejí největší kapacity v oboru. V roce 2017 se uskuteční již 12. ročník.

 

Pevný článek Skupiny ÚJV

Skupina ÚJV působí na trhu od roku 2011. Její mateřskou společností a 100% vlastníkem je ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu v Řeži).

Jedná se o unikátní spojení pěti společností, vedle VZÚ Plzeň je to ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., EGP INVEST, spol. s r.o., z Uherského Brodu a Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Dohromady představují půldruhého tisíce zaměstnanců a roční provozní výnosy přesahujících dvě miliardy korun. Jde o společnosti, které se komplexně zabývají oblastmi energetiky, průmyslu i zdravotnictví, projekčními a inženýrskými službami, technickým inženýringem, výrobou speciálních produktů i zařízení, výzkumem a vývojem. Patří do Skupiny ČEZ.

ÚJV Řež, a. s., se ve své činnosti soustřeďuje zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými specifickými odpady. V oblasti zdravotnictví se zabývá výzkumem, vývojem, distribucí a výrobou radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Pracoviště společnosti jsou v Řeži, Praze a v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Provozuje i tři PET centra: v Praze, Brně a Řeži.

Na výzkum, vývoj a inovace v energetice, zejména jaderné se zaměřuje Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ). K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou vycházející z výzkumných jaderných reaktorů LVR-15 a LR-0. Dále technologických smyček a podstatně rozšířenou v posledních letech v rámci projektu Udržitelná energetika (SUSEN - SUStainable ENergy) financovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Výzkum, vývoj vzdělávání Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na zakladatelský podnik Vítkovické stavby projektové středisko Uherský Brod (1960) ve své činnosti navázala EGP INVEST, spol. s r.o. (EGPI). Za téměř šedesát let existence zpracovala na tisíce dokumentů v předprojektové a projektové přípravě staveb pro těžký průmysl, průmyslové nebo občanské stavby. V současnosti se společnost specializuje především na oblast jaderné a klasické energetiky, energetická díla z obnovitelných zdrojů, teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby.

Zásadní vliv na vznik Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (ÚAM Brno) měla rostoucí spolupráce tehdejšího státního podniku VÍTKOVICE s katedrou Pružnosti, pevnosti a mechaniky Vojenské akademie Brno. Od svého počátku v roce 1959 byla činnost ÚAM Brno zaměřena na aplikace vědeckých poznatků do praxe v oblasti pevnostních výpočtů, hodnocení mezních stavů pevnosti, životnosti a spolehlivosti konstrukcí a zařízení.

VZÚ Plzeň, jako významný člen Skupiny ÚJV se aktivně podílí na řadě domácích a mezinárodních aktivit zaměřených zejména na zvyšování bezpečnosti a efektivity provozu energetických celků. Zapojením do technologických platforem v rámci struktur EU a účastí ve významných mezinárodních projektech a přispívá tak ke zvyšování průmyslové prestiže České republiky.

 

Celý článek zde:

CI1702_36_37_VZÚ Plzeň_UJV_CI_SABLONA.pdf