Zájem o „otisky prstů“ dokumentů roste

Společnost OPTAGLIO oznámila získání dalších zakázek na průlomový produkt OVImage, který nejen, že zcela zamezuje vytváření falešných dokumentů, ale umožňuje identifikovat konkrétní exemplář dokumentu, a to i v případě, že jej pachatel pozmění.

 

Bezpečnostní hologramy jsou všeobecně pokládány za nejsilnější ochranu proti padělání. Pokud jsou vytvářeny pokročilými metodami – je nesmírně obtížné nebo nemožné je napodobit.

Hologramy ale neumožňují rozlišení jednotlivých kusů dokumentů. To vychází ze samotného principu výroby hologramů, kdy raznice (master hologram) je otiskována do materiálu podobně jako při tisku. Vědci ve společnosti Optaglio ale řešení našli.

Jeho základem jsou mikrohologramy, což jsou mikroskopické kovové částice pravidelného tvaru s holografickým povrchem. Při pohledu pouhým okem působí jako kovový prach, ale pomocí mikroskopu lze na každém „zrníčku“ najít kompletní hologram. Společnost OPTAGLIO s mikrohologramy přišla a má je patentovány.

V rámci produktu OPTAGLIO OVImage jsou mikrohologramy „rozsypány“ do vymezené

části chráněného dokumentu, kterým může být identifikační průkaz, cestovní pas, bankovka, kolek apod. Mikrohologramy jsou zality do plastu nebo připojeny k papíru metodou horké ražby. V dalším kroku je snímek rozložení mikrohologramů uložen do databáze. Kdykoliv později pak může být dokument znovu načten a v databázi vyhledán.

Ani my sami nedokážeme podruhé vytvořit naprosto stejné rozložení mikrohologramů,“

vysvětluje manažer výzkumu ve společnosti OPTAGLIO Igor Jermolajev. „Protipadělatelská ochrana zpravidla funguje tak, že uživatelé rozpoznají nějaký ochranný znak. Ale s produktem OVImage můžete jít ještě dál. Bude možné např. jednoznačně určit, ze kterého pasu byl vyříznut ochranný prvek použitý při pokusu o falšování. Kdy byl ten konkrétní pas vystaven, komu byl předán nebo třeba, zda byla řádně nahlášena krádež.“

Osobní dokumenty i bankovky mají svá sériová čísla, ale padělatelé jsou schopni je přepsat. Možnost identifikovat konkrétní exemplář dokument podle prvku, který nemůže být změněn, tak přináší skokové zlepšení v jejich ochraně i při vyšetřování pokusů o podvody. OPTAGLIO s touto inovací přichází v době, kdy prudce vzrůstá zájem o ochranu dokumentů proti padělatelům. Na slabá místa totiž cílí teroristické a zločinecké skupiny a nedůvěra vůči určitým dokumentům může ovlivnit i postup vůči jejich bezúhonným držitelům.

Jsme rádi, že reakce trhu potvrzuje zájem o nejvyspělejší technologie ochrany proti padělání. Vzhledem k bezpečnostním aspektům celé věci nemůžeme uvádět jednotlivé zákazníky, nicméně podstatné je, že v dohledné době bude na světě několik zemí, které budou schopny identifikovat jednotlivé kusy dokladů,“ doplnil technolog společnosti OPTAGLIO Libor Šustr. 

 

 

Celý článek zde:

CI1702_13_Zájem_CI_SABLONA.pdf