Zákaznická orientace není heslo, ale každodenní poctivá práce pro zákazníka,

řekl CzechIndustry Jan Lustyk, generální ředitel, jednatel Rieter CZ, Ústí nad Orlicí

 

 

Patříte do švýcarské skupiny Rieter, která je předním světovým výrobcem textilních strojů a kompletních textilních systémů. Představte nám ji prosím.

Rieter CZ s.r.o., je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je vedoucím dodavatelem na globálním trhu v oblasti technologických komponentů a strojů pro předení a ve svém odvětví nabízí zákazníkům nejširší škálu výrobků a služeb. Rieter je švýcarskou průmyslovou skupinou se sídlem ve Winterthuru.
Společnost byla založena již v roce 1795 a působí v 10 zemích, ve kterých vlastní 16 výrobních závodů a zaměstnává okolo 5000 zaměstnanců.
Rieter CZ s.r.o., se sídlem v Ústí nad Orlicí, se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisními činnostmi v oblasti textilních strojů pro přádelny, dodávkami náhradních dílů pro textilní stroje a výrobou rozváděčů a řídicích systémů pro textilní a jiné stroje. Rieter CZ má cca 500 zaměstnanců.

 

Kde všude a s jakými jejími výrobky se můžeme setkat?

Firma Rieter vyrábí stroje pro přádelny, takže naše produkty najdete v přádelnách celého světa. Zprostředkovaně ve formě hotového oblečení (příze vyrobená na našich strojích je základem pro další procesy výroby oblečení), které dnes a denně lidé využívají.

 

Historie společnosti Rieter CZ se začala psát v roce 1882. Které momenty v její historii považujete za zásadní pro další vývoj a proč? Co představuje dnes?

Řekněme, že v historii „socialistické“ byla nejdůležitějších milníkem inovace a vznik bezvřetenového rotorového předení, jako nového principu předení. První stroj spatřil po řadě let vývojových fází světlo světa v roce 1967. Vývoj zajišťovat VÚB (Výzkumný ústav bavlnářský) Ústí nad Orlicí, a to ve spolupráci s tehdejším národním podnikem Kovostav Ústí nad Orlicí (dnešní Rieter CZ s.r.o.).

Tím nejdůležitějším rokem v naší porevoluční historii je rok 1994, kdy byl završen privatizační proces se švýcarským koncernem Rieter, který započal novou a úspěšnou historii Rieter CZ.

 

Jak jsem si přečetl na www stránkách, tak váš výrobní program lze rozdělit do tří skupin: stroje, zařízení a součásti – výroba; textilní stroje, technologie – servis, výroba, průmyslová elektrická zařízení – výroba. Můžete je konkretizovat?

Náš byznys a naše podnikání v rámci celého koncernu probíhá ve třech tzv. Business Groups (BG), a to BG Rieter Maschines&Systems, která vyvíjí, vyrábí a prodává stroje a systémová řešení pro přádelny, BG Rieter After Sales, která zajišťuje komplexní poprodejní služby včetně servisu, dodávek náhradních dílů a nových komplexních řešení pro naše zákazníky, a BG Rieter Components, která vyvíjí, vyrábí a prodává klíčové technologické komponenty na trhu výrobců strojů pro přádelny.

 

Patříte mezi společnosti se silným důrazem na inovace. Jak se to projevuje v praxi?

Inovace jsou logicky spojeny s výzkumem a vývojem. Provádíte ho vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Firma Rieter je špičkovou firmou a inovátorem strojů pro přádelny a jejich komponenty. Výstupy inovací jsou samozřejmě produkty a též například patenty. Co se týče vývoje v Rieter CZ, tak počínaje rokem 2000 jsme započali budovat silný konstrukční tým, který vyvíjí stroje vyráběné v lokaci v Ústí nad Orlicí, ale též pro ostatní stroje a jednotky koncernu, včetně základního výzkumu pro celý koncern. V Rieter CZ nyní ve vývoji pracuje přes 100 zaměstnanců. Poslední velká strojní inovace byla uskutečněna v Rieter CZ vývojem stroje pro tryskové předení, za kterou jsme byli oceněni jako Projekt s největším inovačním potenciálem v České republice v roce 2006 a v roce 2013 jsme získali v rámci Czech Top 100 ocenění za inovace velké firmy.

 

V rámci OP Podnikání a inovace jste realizovali projekt TOP Robot. O co konkrétně šlo? V čem je jeho hlavní přínos pro vaši společnost?

Projekt TOP Robot navazoval na stažení jedné s nejdůležitějších výrobních sestav, tzv. Robotů, pro automatické dopřádací stroje do Rieter CZ. Výhodou stažení této technologické sestavy je mít kontrolu nad finální montáží, funkčností a kvalitou sestavy. Samozřejmě to má i výhody nákladové.

 

Další vývoj průmyslu je spojován s internetem věcí IoT a novými obchodními modely, které z toho vyplývají. Jak velkou výzvu to představuje pro skupinu Rieter a konkrétně pro Rieter CZ?

Aktivity ať již IoT nebo tzv. Industry 4.0 samozřejmě probíhají úvahami a pracemi ve všech významných společnostech, nejinak ve společnosti Rieter a samozřejmě Rieter CZ. Vzniklo oddělení, které připravuje nové návrhy v této oblasti a jež bude mít i spolupracovníky zde v Rieter CZ.

 

Co považujete na největší úspěch, kterého jste dosáhli a naopak co chcete zlepšit?

Největší úspěchy jsou v první fázi po privatizaci – provedení restrukturalizace, která vrátila českou lokaci do zisku a jež vyvrátila zaručené zprávy mnoha lokálních škarohlídů, že privatizací firmou Rieter dojde k uzavření ústecké společnosti. Opak, tedy další rozvoj, je pravdou. Úspěchem je již zmíněné vybudování vývojového centra. Nyní probíhají další větší či menší projekty, kdy přebíráme ze západoevropských firemních lokací další výrobní, montážní, ale i odborné řídicí činnosti. Pro zlepšení je vždy prostor a práce např. na zvyšování produktivity nikdy nekončí.

 

Jste zákaznicky orientovanou firmou. Co vše to v oblasti vašeho podnikání zahrnuje?

Zákaznická orientace není heslo, ale každodenní poctivá práce pro zákazníka, který nám díky důvěře v naši činnost a produkty, poskytuje další šanci na existenci a život. V našem případě ho chceme podpořit už od fáze projektování jeho nákupu či investice. Řešíme co nejoptimálnější kombinaci strojů a pomáháme s vývojem nových kvalit přízí vyráběných na našich strojích, tak jako pracujeme na tom, aby naše stroje byly méně energeticky náročné, a tím šetřily též náklady zákazníka.

Nesmíme rovněž zapomenout na „interního“ zákazníka. I v rámci firmy je nutné vychovávat k tomu, aby navazující pracoviště mělo včas díly, informace apod. a mohlo dobře vykonávat svou práci.

 

Můžete se vyjádřit k podnikatelskému prostředí v České republice. Jaké je?

Český trh pro naše stroje neexistuje, vlastně 100% produktů vyvážíme. Na českém trhu máme rozvinuty dodavatelské řetězce. Dá se říci, že 21 let po privatizaci pracujeme v zásadě s partnery, kteří vědí co je cena, kvalita, spolehlivost a včasné dodávky.

 

Stále větším problémem je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na všech úrovních. Jak tuto situaci řešíte?

Snažíme se zachovat si ve velmi konkurenčním prostředí atraktivitu. Předně nabízíme zajímavou práci, možnost seberealizace, to vše v mezinárodním prostředí a se silným mateřským podnikem v zádech. Konkrétně se poté snažíme na všech úrovních spolupracovat se vzdělávacími institucemi, podílet se na formování technických oborů a v neposlední řadě nabízet konkurenceschopné mzdy a benefity. Záchrannou brzdou jsou pro nás zahraniční zaměstnanci, jejichž služeb jsme nuceni také využívat.

 

Být součástí velké mezinárodní skupiny, jakou bezpochyby švýcarská společnost Rieter je, přináší řadu efektů, většinou kladných, mohou být ale i záporné. Jak je tomu v případě vaší společnosti?

Samozřejmě sounáležitost s firmou Rieter přináší stabilitu, serióznost, image, sílu velké organizace. Na druhou stranu to, jak funguje u rodinných firem či menších firem rychlé rozhodování, má ve velkých koncernech vždy určitá pravidla a dobu pro rozhodnutí.

 

Ještě jednou bych se vrátil k vašim www stránkám, kde je uvedeno, že s využitím know-how mateřské společnosti s důrazem na stabilní růst máte dobré vyhlídky dalšího rozvoje...

Naše vyhlídky vycházejí ze základní premisy, že dlouhodobě roste náš průmysl o 2 % ročně (lidé se budou chtít stále oblékat a navíc zvětšováním HDP i v chudších zemích, spotřeba přízí roste), tzn., že nás čas od času čeká cyklická krize, kterou musíme a umíme zvládnout. Pro naší lokaci pak platí ještě také zmíněný interní růst (nové výroby, projekty), které jsou způsobeny silným švýcarským frankem a nutností úspor celého koncernu na straně jedné a na straně druhé našimi (Rieter CZ) schopnostmi - inovativnost, kreativita, kvalitně odváděná práce a nákladové výhody naší ceny práce.

 

Popisek k foto

Ing. Jan Lustyk, generální ředitel, jednatel Rieter CZ, Ústí nad Orlicí

 

 

Celý článek ke stažení zde:

CI01_16_06_07_Zákaznická orientace_RIETER_CI_SABLONA.pdf