Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významnému navýšení financí pro výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL. Peníze byly přesunuty z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak na základní školy nakonec uvolní více jak 4,5 miliardy korun.
„Přesunu financí z oblasti zateplování do oblasti vzdělávání mě potěšil, protože tak můžeme podpořit ještě více úspěšných projektů a uspokojit tak zájem měst, obcí a jejich škol. Díky našim výzvám tak dojde k vybudování a modernizaci několika stovek odborných učeben, laboratoří, dílen a dalších vzdělávacích prostor zaměřených na rozvoj jazykových dovedností žáků, práce s digitálními technologiemi, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. A konečná částka 4,5 miliardy už je číslo, za které se dá realizovat opravdu hodně zajímavých projektů na základních školách. A my se v případě těchto výzev dostali až k celkovému číslu 325 projektů,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Realizované projekty budou mít dopad na několik tisícovek žáků. Veškerá modernizovaná infrastruktura musí být bezbariérová, zároveň musí všem žákům zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání a zvýšit tak jejich šance k budoucímu uplatnění v dalším vzdělávání a k následnému přechodu na trh práce.
Díky navýšení peněz výzvy Infrastruktura základních škol o 408 milionů korun bylo možné oslovit dalších čtyřicet projektů zařazených na seznam náhradních projektů. Největším nově osloveným projektem Výzvy je „Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun“, kde město Beroun žádá o dotaci ve výši 72 115 954,34 korun. Ve stávajícím areálu 2. Základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335 dojde k výstavbě nového pavilonu se sedmi odbornými učebnami včetně řešení venkovního vstupu a vybavení didaktickými pomůckami a ICT technologií. Nový pavilon je díky výtahu bezbariérový. Stávající škola bude propojena s novým pavilonem.    
Došlo též ke kompletnímu dohodnocení výzvy Infrastruktura základních škol SVL, kde bude podpořeno 220 úspěšných projektů za přibližně 3,2 miliardy korun. Díky navýšení alokace o 950 milionů korun bylo možno podpořit o 85 projektů více, než byl původní předpoklad. (MMR,27.6.2018)