Změna klimatu by mohla do roku 2100 zabít 150 000 Evropanů ročně

Nová zpráva financovaná Evropskou komisí (EK) uvádí, že v Evropě může do roku 2100 zemřít každý rok více než 150 000 lidí v důsledku extrémního počasí, pokud se nepodaří nalézt řešení změny klimatu.

Původně se předpokládalo se, že většina z těchto smrtelných nehod bude způsobena vlnami tropických veder, i když se vyskytnou i další extrémní povětrnostní události, jako jsou „studené vlny“, záplavy a vichřice.

Očekává se, že růst obyvatel a urbanizace přispějí k masivnímu nárůstu počtu úmrtí, ale hlavním hnacím motorem bude změna klimatu.

Šokující povaha této zprávy vedla k tomu, že vlády v celé Evropě zareagovaly na výzvy od environmentálních skupin, aby začaly brát vážně klimatické změny. Ale to je „příliš málo a příliš pozdě,“ soudí autoři zprávy?

Miliony budou postiženy katastrofami

Pokud se ukáže, že závěry zprávy EK jsou správné, dopad na Evropu bude monumentální. Ze statistik vyplývá, že extrémní počasí doposud způsobilo v letech 1981 až 2010 každoročně 3000 úmrtí a katastrofami bylo postiženo pouze 5 % Evropanů* - očekává se, že mezi 2071 a 2100 se tento počet zvýší 50krát na 152 000. Studie rovněž uvádí, že ke konci století budou dva ze tří lidí žijících na kontinentu postiženi katastrofami - to je 351 milionů lidí.

Vědci ve zprávě EK využili historických záznamů o extrémních povětrnostních událostech a spojili je s projekcemi dopadu změny klimatu a změnami v populaci, aby dokázali, kolik lidí zemře na následky globálního oteplování.

Letošní „luciferova horká vlna“ posílala teploty až na 44 ° C v částech jižní Evropy. Teplotní vlny této povahy by se mohly stát koncem století samozřejmostí. Autoři zprávy EK varují, že v některých částech světa může být tak horko, že bude pro lidi nebezpečné tam žít.

Vedoucí autor zprávy, Dr. Giovanni Forzieri, uvedl: „Pokud se nepodaří omezit globální oteplování a nepřijmeme vhodná opatření, asi 350 milionů Evropanů by mohlo být vystaveno škodlivým klimatickým extrémům každoročně do konce století.“

* Jak vyplývá z dokumentu Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin vypracovaného v roce 2009 pro Evropskou komisi, největší obavy v Evropě vyvolává úmrtnost a nemocnost související se zvyšující se průměrnou roční teplotou. Dokladem pro to mohou být letní vlny veder v roce 2003, které údajně způsobily více než 70 000 úmrtí na našem kontinentě. Očekává se i růst počtu infekčních nemocí citlivých na teplotu, jako jsou infekce z potravin a další negativní dopady.

 

Celý článek ke stažení zde:

EK studie, dopad veder na Evropany.pdf