Změna klimatu: Jaký je váš podíl?

Eurostat vytvořil na svých webových stránkách novou sekci věnovanou změnám klimatu. Slouží ke shromáždění údajů z různých oblastí, jako jsou environmentální, sociální a hospodářské statistiky, snadno a strukturovaným způsobem, které pomohou nalézt data pro lepší pochopení, analýzu a sledování změny klimatu, která se týká nás všech. Abychom byli dostatečně seznámeni s danou problematikou, potřebujeme přehledy, které nám pomohou analyzovat hnací síly, dopady 
a přizpůsobení. Tyto statistiky poskytují spoustu zajímavých informací:
 
Víte například, kolik vaše a všechny ostatní domácnosti v EU přispívají k emisím CO2 , které jsou jednou z hlavních hnacích sil klimatických změn?
V roce 2016 vytvořily domácnosti v EU přibližně čtvrtinu celkových přímých emisí oxidu uhličitého CO2  produkovaných v EU, což činí 1,7 tuny na osobu. Nejnižší hodnota byla zaznamenána v Bulharsku (0,3 t / osoba) a nejvyšší v Lucembursku (2,9 t / osoba).
 
Jak vyrábíme tyto emise CO2?
Více než polovina (55 %) CO2 emisí domácností v EU v roce 2016 vznikla při dopravních činnostech, jako je jízda osobním automobilem do práce nebo let letadlem na dovolenou. Dalších 44 % pocházelo z domácností při vytápění. Zbývající 1 % bylo generováno dalšími aktivitami, jako jsou emise z postřikovačů a elektrických sekaček na trávu.
 
Nyní jste se dozvěděli více o tom, jak přímo - což znamená prostřednictvím své vlastní činnosti - přispíváte k emisím CO2...
... ale víte, že také nepřímo se na nich podílíte? Jak?
Vše, co kupujete - ať už je to litr mléka, nový pár bot, pohovka - musí být vyrobeno a během tohoto procesu se generují emise CO2 .
 
Jak vysoké jsou tyto nepřímé emise a co je způsobuje?
Nepřímé emise CO2 domácností v EU dosáhly v roce 2016 dalších 3,6 tuny na osobu. Téměř jedna čtvrtina (22 % nebo 0,8 t / osoba) z nich pocházela z používání elektřiny. Dalšími významnými zdroji byly "potraviny, nápoje a tabákové výrobky" (11 % nebo 0,4 t / osoba) a "ubytování a stravovací služby" (6 % nebo 0,2 t / osoba). Zbývajících 61 % nebo 2,2 t / osoba tvoří další zboží a služby.
 
Chcete zjistit více?
Pak se podívejte na specializovanou sekci na https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/overview