Zaujalo nás: Oskar Krejčí - Lidská práva

06/17/2014 09:57

Oskar Krejčí

LIDSKÁ PRÁVA

Úvod

Problematika lidských práv patří v posledních desetiletích k nejfrekventovanějším jak v propagandě, tak i v teorii politiky. I když ji po teroristickém útoku na New York a Washington 11. září 2001 do pozadí na čas zatlačila otázka bezpečnosti, zůstává středem pozornosti mnoha jednotlivců i organizací, ať již státních, mezistátních či nevládních.

Problémem většiny emotivních politických témat je skutečnost, že do jejich obsahu příliš mnoho lidí vkládá příliš mnoho odlišných vizí. Výsledkem pak může být, že i to nejhumanističtější heslo se může stát jablkem sváru, příčinou problémů, které se snažilo řešit.

Idea lidských práv v sobě skrývá vizi univerzální, vpravdě kosmopolitní představy spravedlnosti. Stala se praporem všech, kdo se vzpírají panujícímu řádu věcí. Ovšem praporem, který je překvapivě snadno zcizitelný obhájci nejrůznějších privilegií či omylů. Na tyto neduhy existuje jediný lék: neustálá diskuse. Diskuse, která sleduje jak jednotlivé konkrétní události, tak i historii celého problému, ale i právní ukotvení a různé filosofické interpretace lidských práv. V této knize má funkci příspěvku do debat o právech člověka především závěrečná kapitola.

Cílem této knihy není charakteristika dodržování lidských práv v České republice či kritika situace v nějaké jiné zemi. Jejím posláním je poukázat, že nejsou ani vyvolené, ani špatné národy, že na této planetě pouze žije nedokonalý člověk. A že lidská práva jsou v této situaci vznešeným programem humanistů.

Praha, říjen 2011

Kniha ke stažení zde:

oskar krej - lidsk prva Copy.pdf