Zaujalo nás: Oskar Krejčí - Válka

17.07.2014 10:08

Oskar Krejčí

VÁLKA

Úvod

Několik dní poté, kdy se Česká republika stala členem NATO, zapojila se do války Aliance proti Jugoslávii a Libyi. Od té doby se vojáci Armády ČR zúčastnili a účastní dalších vojenských misí – a to i v zemích, s nimiž Česko nikdy nemělo žádné vážné spory či je s nimi dokonce vázalo mnohaleté přátelství.

Česko nemá imperiální či koloniální minulost. Může se chlubit i tím, že součástí její politické kultury je výrazný antimilitarismus. Tyto přednosti se na počátku 21. Století snadno mohou změnit v nevýhodu: jelikož Česko nemá dobyvačnou minulost, postrádá i tradici intelektuálních sporů o válce. Je tudíž nutné udělat vše pro to, aby diskuse na toto téma byla zahájena.

Nevědomost v politice totiž hříchu činí. Navíc v dobách oslabování pozic Západu a na začátku působení Mezinárodního trestního tribunálu se může vbrzku objevit i právní odpovědnost konkrétních českých politiků za zatažení země do války. A svádět pak vinu za nespravedlivé či prohrávané války na válkychtivé spojence – to rozhodně není cesta k nevinnosti.

Druhé vydání této knihy bylo nejen aktualizováno, ale také v závěru doplněno o některé úvahy o hrozbě budoucí velké války.

Praha, září 20