Atom pro mírové účely spojuje Rusko a EU

Mezinárodní ministerská konference Jaderná energie 21. století se konala ve dnech 27. – 29. června
v Petrohradě. Organizovala ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) spolu s vládou Ruské
federace s podporou státního podniku Rosatom. Podobné konference se konají jednou za čtyři roky;
dříve se pořádaly pouze v Číně a ve Francii.

Francie se pyšnila největším podílem
jaderné energetiky ve svém energetickém
mixu (85 %) a Čína je v současnosti
nejaktivnější zemí, která rozvíjí jadernou
energii v jihovýchodní Asii. Rozhodnutí
pořádat konferenci takového významu
v Ruské federaci je důkazem toho,
že ruská jaderná věda, a to jak základní, tak
aplikovaná, významně přispívá do globální
banky mírových jaderných znalostí. Je to
uznání důležitosti a významu Ruské federace
na mezinárodní aréně jaderné energetiky.
Časy, kdy byl ruský jaderný průmysl
subjektem uzavřeným do sebe za dveřmi
zavřenými před nezasvěcenci, jsou dávno
pryč. Dnes jsou jaderní vědci uznávanými
odborníky na poli nukleárních technologií.
Mezi Ruskem a Evropou se vyvíjí nejužší
mezinárodní spolupráce. Dnes má tato
spolupráce svůj jasný formát jako součást
rozsáhlého energetického dialogu mezi
Ruskou federací a EU.
30. října 2012 se v Bruselu konalo první
setkání Tematické skupiny pro jadernou
energetiku (Nuclear Power Engineering
Topic Group), založené v rámci Energetického
dialogu mezi Ruskou federací a Evropskou
unií. Při prvním setkání si zástupci
Ruska a Evropské unie vyměnili své názory
na výhledy vývoje jaderné energetiky
v Rusku a v Evropě a navrhli hlavní témata
diskuse. Druhé setkání této skupiny se konalo
26. června v St. Petersburgu v předvečer
Konference IAEA.
Letos v dubnu se v Bruselu uskutečnil
dialog u kulatého stolu o jaderné energii
mezi EU a Ruskem, kterého se účastnili klíčoví
hráči evropské energetiky: Peter Faross,
náměstek ředitele Generálního ředitelství
pro energetiku Evropské komise;
Christophe Behar, ředitel divize jaderné
energie francouzské Komise pro jadernou
energii; představitelé Evropského parlamentu,
politici, podnikatelé a odborníci.
Ruskou stranu zastupoval Kirill Komarov,
zástupce generálního ředitele státního
podniku pro jadernou energii Rosatom.
Bezpečnost jaderných elektráren
je naším společným zájmem
Hlavními tématy, která se v současnosti
probírají v rámci dialogu mezi Ruskem
a EU na poli jaderné energetiky, zahrnují
bezpečnost jaderných elektráren a realizaci
společných obchodních projektů.
„Normy jaderné bezpečnosti v Rusku
dnes stanoví, že pro výstavbu každé nové
jaderné elektrárny je nutné vzít v úvahu
veš kerá rizika, která představují hrozbu pro
konkrétní region s pravděpodobností vyšší
než 1:1 000 000. Naším cílem je vytvořit
podobnou normu, jež bude obecně přijata
ve všech zemích, které využívají jaderné
elektrárny jako primární zdroj energie,“
uvedl Kirill Komarov ve své řeči u kulatého
stolu.
V roce 1988 byl v tehdejším Sovětském
svazu založen Institut pro řešení problémů
při vývoji bezpečné jaderné energetiky.
Jeho hlavním úkolem je komplexní analýza
zařízení pro bezpečnou jadernou energetiku
včetně jaderného palivového cyklu
s využitím moderních počítačových technologií.
Institut aktivně spolupracuje s Komisí
pro atomovou energii a s Institutem
pro jadernou a radiační bezpečnost ve
Francii a účastní se projektů EU, EBRD
a OECD.
Rosatom významně spolupracuje s evropskými
provozovateli jaderných elektráren
na řešení jejich bezpečnosti, například
s EdF. Ruský jaderný průmysl realizuje
společné projekty již po dobu zhruba dvaceti
let.
„Hlavními položkami programu spolupráce
je řízení stavby nové jaderné elek -
trárny, vývoj zabezpečovacích systémů,
prevence rizik nebo monitorování kvality
výrobků,“ říká Michel Debes, ředitel Oddělení
pro mezinárodní vztahy, EdF Corporation,
Francie. Podle něj jsou klíčovými
prvky společného provozu rozvoj mezinárodní
metodiky auditů, nezávislé monitorování
bezpečnosti jaderných elektráren,
hodnocení připravenosti na stav nouze
a další otázky.
Obchodní projekty
– cesta společného vývoje
Realizace společných obchodních projektů
je nezávislou aktivitou při spolupráci mezi
Ruskem a Evropskou unií. „Obrat mezi
Ruskem a EU na poli jaderné energie vloni
dosáhl výše 2 miliard EUR. V současnosti
se na území EU provozuje osmnáct energetických
bloků ruské VVER technologie.
Jsou umístěny v pěti členských státech,"
uvádí Kirill Komarov.
Rosatom plánuje účast na výstavbě
nových jaderných elektráren v Evropě;
místním společnostem také zaručuje
maximální zaměstnanost. Například
návrh česko-ruského Konsorcia v tendru
na dokončení české Jaderné elektrárny
Temelín zaručuje, že minimálně 70 procent
celkového rozsahu smlouvy bude
zadáno českým firmám. „Když hovoříme
o 70 procentech, máme na mysli pouze
české firmy. Ostatní společnosti z EU (Alstom,
Areva, Rolls-Royse atd.) mohou
být také do tohoto projektu zapojeny,
takže podíl evropské účasti může podstatně
překročit 70 procent,“ říká Kirill
Komarov.
Modelový projekt spolupráce Ruska
a EU na poli jaderné energetiky může být
projektem Baltské jaderné elektrárny v regionu
Kaliningrad. Jedná se o unikátní výstavbu
jaderné elektrárny v Ruské federaci,
která zahrnuje účast zahraničních investorů
(až 49 procent akcií v jaderné elek -
trárně může být nabídnuto k prodeji zahraničním
společnostem).
Již zmíněný Peter Faross nevidí žádné
významnější překážky, které by této spolupráci
stály v cestě. V rozhovoru pro agenturu
BNS Faross uvedl: „Všichni víme, že
v Kaliningradu momentálně staví kapacity,
které nejsou určeny pro kaliningradský trh.
Takže budou muset najít trhy mimo Rusko.
Spolupracujeme na dovozu plynu a nafty;
proč bychom nespolupracovali na dovozech
energie?“
Rusko a Evropská unie nemají jen společné
hranice. Mají také mnoho společných
zájmů, jako je bezpečnost a spolehlivá
a výkonná jaderná energetika.