České a slovenské zbrojovky se dohodly na společném vojenském projektu

Prvním společným projektem česko-slovenské strategické obranné spolupráce se stane projekt 3D radaru ReUNION. Memorandum o spolupráci podepsalo 13. března v Pardubicích pět společností radarového a obranného průmyslu z ČR a SR. Podpisu memoranda byli přítomni významní hosté: slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss, velitel vzdušných sil Slovenské republiky brigádní generál Miroslav Korba a národní ředitel vyzbrojování Ministerstva obrany Slovenské republiky brigádní generál Juraj Krištofovič. Za českou stranu byl přítomen velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Vladimír Barca.|    

Česká armáda potřebuje alespoň pět nových radarů nejpozději do dvou až tří let, utratit za ně chce zhruba 1,3 miliardy korun. „Oproti tomu, co je v současnosti na trhu, je radar s typovým označením RL-3DM ReUNION generačně dál, je plně digitalizovaný a mobilní. Vychází z požadavků české armády definovaných na konci roku 2012. Samozřejmě jsme schopni jej integrovat do systému protivzdušné obrany,“ řekl šéf společnosti Retia Petr Novák.

Eldis, což je další nástupce zaniklé pardubické Tesly, dodá „srdce“ radaru, tedy anténu vyvinutou ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Tatra Kopřivnice pak vyrobí podvozky. Jejich partnerem je VOP Slovakia, což je holding sdružující vojenské opravárenské podniky.

„Pokud by obě armády zařízení ReUNION zařadily do výzbroje, velká část ceny se oběma státům vrátí ve formě daní a sociálních odvodů. Radary navíc přinesou zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti jak vojenského, tak civilního letového provozu. Čeští a slovenští politici zájem o spolupráci v oblasti obrany už přes deset let deklarují, zatím se ale žádný projekt nerealizoval. ReUNION nabízí možnost propojení nejen vzdušných sil obou zemí, ale i jejich průmyslu,“ dodal P. Novák.

Co to je ReUNION

ReUNION (celým typovým označením RL-3DM ReUNION) je název radaru středního dosahu vyvíjeného pro Armádu ČR a Ozbrojené sily SR jako náhrada za zastaralé radary ruské výroby (zejména P-37) projektovým týmem českých a slovenských firem. Slovo ReUNION symbolizuje spojení několika renomovaných podniků z ČR i SR pro dosažení společného cíle, kterým je dodat ve stanoveném termínu moderní radar splňující všechny náročné požadavky ozbrojených složek obou států.

Nový česko-slovenský přehledový 3D radar typu MADR má být schopen detekce cíle o radarové odrazné ploše 1 m2 na vzdálenost až 250 km. Kombinuje v sobě prvky primárního a sekundárního radaru – sekundární radiolokátory AČR ani OSSR ve výzbroji dosud neměly. Přinese tak významné zkvalitnění v oblasti zabezpečení vojenského i civilního letového provozu nad ČR i SR. Je vysoce mobilní, ve srovnání se svými současně nasazenými předchůdci je energeticky úspornější a pro svůj provoz vyžaduje poloviční počet obsluh.

Ozbrojené síly obou zemí tak dostanou špičkový výrobek, jenž snese to nejpřísnější srovnání s těmi nejlepšími radary z celého světa, vyvinutý renomovanými českými a slovenskými firmami. Přitom u strategického projektu, jako je radar protivzdušné obrany, je výhodné, pokud je kapacita k zajištění jeho životního cyklu přímo na území státu.

Pro nový radar středního dosahu jsou stanoveny náročné požadavky, které sice jsou reálně dosažitelné, ale neplní je zatím žádný komerčně vyráběný radar a český stát se již podílel na vývojových nákladech komponentů ReUNIONu. Ve všech vyspělých zemích světa přitom platí, že domácí obranný průmysl a ozbrojené síly fungují synergicky, jako dobře sehraní partneři.

 

Důležitý pro bezpečnost občanů ČR a SR

Dnešní letecká doprava je dynamicky se rozvíjejícím oborem a společně s počty letounů ve vzduchu roste i riziko incidentu v letovém provozu. Ačkoli pozemní zabezpečovací systémy

a palubní avionika jsou stále sofistikovanější, technické závady letounů, degradace systémů pozemních stanovišť řízení letového provozu nebo efekty působení nepříznivých meteorologických jevů nikdy nelze zcela vyloučit. Zcela reálné je též riziko únosu letounu, protiprávního činu na palubě, či například život ohrožujících zdravotních těžkostí osob na palubě.

To všechno jsou argumenty, proč i v dnešní době navzdory vysokým finančním nákladům na pořízení a provoz techniky i na výcvik personálu udržovat v provozu vlastní protivzdušnou obranu (PVO) včetně nadzvukových stíhacích letounů, které jsou schopny civilním letadlům v tísni pomoci. Česko a Slovensko dnes používají stejné zastaralé radary ruské výroby a mají proto stejnou potřebu obměny této technologie

Kolik to bude stát?

Projektový tým je připraven garantovat, že cena ReUNIONu nepřekročí již známou nabídku polského výrobce na přímé dodání radarů TRS-15. Oproti tomuto typu je ale ReUNION výrazně výkonnější a modernější technologií (polský radar nesplňuje požadavky Armády ČR).

Na projektu vydělají oba státy, protože místo čistého výdaje na obranu se jim velká část nákladů (minimálně 1/3) vrátí díky daňovým odvodům a zaměstnanosti, o exportním potenciálu nemluvě.

Je výhodný i pro obě armády, protože získají špičkovou technologii od renomovaných firem v oboru, pro které se bude jednat o referenční zakázku.

Získají na něm i zaměstnanci zúčastněných firem, kteří mají jistotu zaměstnání na několik let. Jedná se vesměs o špičkové specialisty a odborníky na moderní technologie.

Na projektu by samozřejmě měly vydělat i firmy v projektovém týmu, nicméně integrátor projektu (RETIA a.s.) kalkuluje, že zisk projektu bude vzhledem k nákladům na vývoj nepatrný a že větší marži lze očekávat až díky případným exportním zakázkám.

Kdo a kolik na projektu ušetří

Přehled o vzdušném prostoru je v dnešní době klíčový, a pokud máme mít informaci o vzdušném prostoru, potřebujeme kvalitní radary. V současnosti má AČR pro tyto potřeby zejména radary, které byly vyrobeny před mnoha lety v SSSR. Výměna těchto radarů sovětské výroby (P-37, PRV-17) je, vzhledem k jejich životnosti, nákladům na provoz a stavu, nezbytná. Z tohoto pohledu není jiná cesta, než ji provést. Otázka je, jak tuto výměnu uskutečnit tak, aby byly maximalizovány bezpečnostní a uživatelské efekty a zároveň minimalizovány celospolečenské náklady s výměnou spojené. Z tohoto hlediska je česko-slovenský projekt radaru RL-3DM ReUNION optimální. Přináší pro AČR ten nejmodernější, polovodičový, plně digitální, softwarový, multirole radar za cenu zahraničního elektronkového radaru s nedostatečným dosahem, jehož pořízení připravovalo MOČR v 3. a 4. čtvrtletí roku 2013 (pro cenu RL-3DM ReUNION se předpokládá, že platí TTP dle RFI z konce 2012). Navíc, z hlediska ČR, dojde k zpětnému transferu financí do státního rozpočtu ve výši cca 45 % z ceny, kterou zaplatí MOČR, pokud bude projekt radaru RL-3DM ReUNION ze strany MOČR akceptován.

Lze ověřit přiměřenost nákladů

Na přiměřenost nákladů na projekt existuje více úhlů pohledu. První pohled je ze strany porovnání parametrů a cen srovnatelných výrobků, druhý je ze strany nákladů dodavatele na výzkum, vývoj a výrobu produktu a třetí je z pohledu ČR a SR, respektive daňového poplatníka.

Z hlediska cen srovnatelných výrobků aktuálně neexistuje takový vysoce mobilní radar, který by naplňoval podobným způsobem požadavky AČR, jež uveřejnila v RFI koncem roku 2012. Na základě výzvy RFI MOČR disponuje řadou technických a cenových informací od různých výrobců. V druhé polovině roku 2013 MOČR, na základě rozboru těchto informací, vybralo jako nejvhodnější polský elektronkový radar TRS-15 od výrobce PDH - BUMAR. MOČR intenzivně připravovalo pořízení těchto radarů, přestože neplnily některé důležité požadavky AČR, a to za kusovou cenu 40 mil. polských zlotých pro deset kusů; při převedení kurzem deviza prodej a započítání DPH to činí 325 mil. CZK. RETIA, a.s., jako dodavatel radaru RL-3DM ReUNION, ve spolupráci s ostatními výrobci garantuje, že je schopen dodat tento o generaci modernější polovodičový, digitální radar s dosahem na cíl o velikosti 1m2 větším o 56 % za cenu, která bude maximálně stejně vysoká, nebo i nižší, v závislosti na celkovém počtu odebraných kusů (platí pro parametry dle RFI/2012).

Z pohledu České a Slovenské republiky neexistuje výhodnější možnost z hlediska přínosu pro státní rozpočet, zaměstnanost a následný export, než nákup radarů RL-3DM ReUNION. Pokud bude projekt RL-3DM ReUNION realizován, ušetří státní rozpočty ČR a SR cca 1300 mil. Kč v Česku a cca 28,8 mil. € na Slovensku, a to jednak na přímých příjmech do rozpočtu a dále na politice zaměstnanosti (při kusové ceně 325 mil. CZK vč. DPH a 10 odebraných kusech radarů společně v ČR a SR).

V jakém stádiu je projekt?

Hlavní účastníci se na tento projekt připravují již delší čas a realizovali řadu postupných technických a technologických kroků, z nichž některé byly podpořeny i v rámci dotačních programů MPO ČR nebo jiných. U všech společností probíhal i rozvoj potřebné infrastruktury pro projekt. Lze konstatovat, že z hlediska technologií je v zadaném pásmu (S band) již vše k dispozici – od polovodičového vysílače přes přijímač, přímou digitalizaci a filtraci signálu, zobrazení, po datové výstupy pro připojení do nadřízených systémů. Zbývá dokončit systémovou integraci a z těchto technologií integrovat radar MADR tak, aby co nejlépe splnil požadavky RTV a PVO vojsk AČR a OSSR. Dále bude nezbytné provést zkoušky systému a vojskové zkoušky. Poté bude možné vyrobit a dodat potřebný počet systémů.

 

Jak funguje spolupráce více firem z více zemí?

V oblasti rozsáhlých mezinárodních obranných projektů má největší zkušenosti iniciátor projektu, firma RETIA. V současnosti se podílí na mezinárodním projektu NATO AGS, který svým rozsahem překračuje projekt MADR a spolupráce probíhá mezi cca 15 zeměmi NATO. Koordinace je založena na jasné definici rozsahu prací jednotlivých firem, analýze rizik, proaktivnímu přístupu k jejich řešení a na důsledné kontrole technických kroků při dodržování časového harmonogramu. RETIA disponuje technologickými prostředky pro řízení a sledování takové spolupráce, zejména systémem DOORS.

Historicky RETIA realizovala úspěšnou spolupráci na zástavbách IFF s firmou BAe a LOT Trenčín na Slovensku či projekt na náhradu raket systému KUB s firmou MBDA. V současnosti probíhá společná modernizace desítek radiolokátorů včetně technologického ofsetu do vietnamského průmyslu nebo dodávky mobilních radarů krátkého dosahu pro AČR společně s dalšími podniky AOBP České republiky.

Spolupráce na projektu radaru MADR probíhá v souladu s normou ČSN ISO/IEC 15288 a v rámci certifikovaných systémů managementu konfigurace AQAP 2110, tyto normy upravují a definují postup při vývoji a realizaci rozsáhlých systémů.  

Kam se ReUNION může exportovat?

Radar je řešen tak, aby naplnil náročné a zároveň různé požadavky budoucích zákazníků v oblasti protivzdušné obrany. Na jeho realizaci se používají nejmodernější technologie a díky zvolené koncepci softwarového radaru je možné ho programově konfigurovat pro plnění různých úkolů, a tak splnit širokou škálu požadavků jednotek protivzdušné obrany jak radiotechnického vojska, tak i raketových sil v různých armádách. Obecně je tento radar ze strany uživatele definován jako náhrada P-37 a PRV-17 s výbornou využitelností i pro potřeby PVO, zejména raketového vojska, na taktické i operační úrovni.

Obecně je situace v oblasti vlivu bývalého SSSR obdobná, státy disponují dosluhujícími radary typu P-37, které provozují v kombinaci s dosluhujícími radarovými výškoměry PRV-17. Lze tedy hovořit o potřebě nahradit stovky kusů těchto radarů, a to bez území Ruské federace. RL-3DM ReUNION je koncipován jako multifunkční systém, který je mimo jiné AČR a OSSR definován jako taková náhrada, a to mu přináší významnou konkurenční výhodu.

Tržní uplatnění RL-3DM ReUNION se předpokládá  v nových zemích NATO, jako jsou Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a pobaltské státy, kde je nutnost obměny těchto starých radarů za nové velice naléhavá. V této oblasti můžeme mluvit o potřebě cca 20 kusů. Dalšími státy, kde je možné uplatnění radaru RL-3DM ReUNION, jsou Gruzie, Uzbekistán, Arménie a Ázerbájdžán, Indie a Vietnam a země severní Afriky, kde je, v případě obměny radarů P-37, celkový předpokládaný počet cca 70 radarů.

RL-3DM ReUNION bude dále prezentován v zemích jihovýchodní Asie (Indonésie, Malajsie, Filipíny apod.), kde je značná poptávka po nových radarech typu MADR, která je vyvolaná generační obměnou radarů pro protivzdušnou obranu vybavenou raketovými prostředky SHORAD a středního dosahu. Toto je trh s potenciální velikostí cca 15 radarů.

Šance na uplatnění má radar i v Jižní Americe, kde se v mnohých zemích budují armády na nových základech (Chile, Argentina a další) a je žádaná výzbroj i od jiných než tradičních dodavatelů, kteří v minulosti v těchto zemích působili. Celková potřeba je cca 15 radarů.

 

S přihlédntím k parametrům technickým, taktickým, operačním i ekonomickým je stanoven plán odbytu 60 kusů radarů RL-3DM ReUNION v horizontu 15 let.

Vzhledem ke striktnímu postupu starých zemí EU a NATO, které zakázky v dané oblasti zadávají napřímo (případně takovým způsobem, aby uspěl jen národní dodavatel) vždy svým národním dodavatelům, a to většinou i s přímou úhradou vývojových nákladů, nelze předpokládat masivní uplatnění v této oblasti.

Rizika projektu a obrana proti nim

Jednoznačně hlavním rizikem projektu je pomalý, případně nerozhodný postup MOČR, protože je předpoklad uzavření první etapy dodávek do roku 2018 a každé odsunutí kontraktu splnění tohoto termínu problematizuje. Obrana proti tomuto riziku je mimo možnosti firem.

Dalším rizikem je vliv lobbingu zahraničních firem, které, přestože v jejich sídelních zemích nepřichází do úvahy, že by takovou zakázku neobdržely napřímo, tak zde udělají vše pro to, aby byly domácí firmy odstaveny. To má přímou souvislost s rizikem předchozím. Obranou proti tomuto riziku je pravdivé informování státních představitelů o projektu a jeho skutečných dopadech a víra, že našim státním představitelům jde skutečně o to, co nám říkají.

Z technického hlediska je rizikový souběh požadavků RTV a požadavku na vysokou mobilitu vyplývající z požadavku PVO a ochota akceptovat ze strany zadavatele omezení plynoucí z fyzikálních principů, vzhledem ke znalostní bázi, kterou dnes AČR disponuje. Zde se jeví jako možná eliminace těchto rizik zapojení do posuzování požadavku nezávislé instituce, které disponují adekvátní znalostní bází.

V celém projektu není žádný prostor pro závažnější chyby a to klade extrémní požadavky na spolupráci firem. Sdružení českých a slovenských firem si je těchto rizik plně vědomo a připraveno je úspěšně zvládnout.

V souladu s právem EU

Projekt radaru RL-3DM ReUNION je dílo, které je z hlediska práva EU nejen v souladu, ale dokonce žádoucí a podpory zasluhující, protože se jedná o společný projekt spolupráce dvou států EU. Z hlediska práva EU je dokonce bezproblémově akceptovatelné, podle článku 3.4.6 smluv o ES, pro obranné účely přímé zadání zakázky domácímu výrobci, a tak to prakticky všichni dlouhodobí členové EU dělají. Zde je důležité, že existuje domácí výrobce. Projekt mezinárodní spolupráce je vyšší úroveň, je to mezinárodní kooperace, což je naprosto v souladu s politikou EU.

Náklady na projekt

Pro firmy zapojené do projektu platí, že náklady na projekt RL-3DM ReUNION nelze dnes přesně stanovit, protože AČR není ochotna poskytnout účastníkům projektu aktuální podobu svých požadavků, TTP. Pro TTP dle RFI z konce roku 2012 platí, že pro cenu srovnatelnou s cenou zahraničního elektronkového radaru s nedostatečným dosahem, jehož pořízení připravovalo MOČR ve 3. a 4. kvartálu roku 2013 a pro dodávku 10 kusů radaru dohromady pro CZ a SK, se bude hospodářský výsledek zakázky pohybovat kolem nuly, respektive bude to tzv. černá nula. Z ekonomického hlediska jsou k takové zakázce účastníci motivováni zejména následným exportem. Vzhledem k referenci, že je radar používán ve dvou zemích NATO a vzhledem k etablování hlavních radarových účastníků projektu firem RETIA a ELDIS na zahraničních trzích, lze, na základě marketingových studií, odhadnout následné dodávky na 50-70 kusů radarů, což je objem kolem 1 mld. USD.

Dalším pohledem jsou náklady na projekt z pohledu států, jak je uvedeno v pasáži věnované přiměřenosti nákladů.

S otázkou nákladů na projekt je spojen i fakt, že radar bude koncipován na míru požadavkům AČR a nelze přímo použit žádný existující 3D radar (a to platí i pro zahraniční výrobce). S přípravou prvního kusu MADRu tak budou spojené nemalé jednorázové náklady, které se musí rozložit do sériových dodávek. Firmy věří, že i tak je jejich cena více než konkurenceschopná ve srovnání se sériovými výrobky zahraničních firem. V případě, že i ony by se pokusily vyvinout radar na míru požadavků AČR, tak bude jejich nabídka významně cenově vyšší ve srovnání s nabídkou českých a slovenských firem.

Charakteristika účastníků projektu

Firma ELDIS Pardubice, s.r.o., poskytuje v radiolokačním oboru komplexní řešení potřeb a přání zákazníků. Zkušený tým specialistů provádí analýzy problémů, realizační studie, řízení projektů, vývoj obvodů a programového vybavení, elektrické a mechanické konstrukční řešení až po funkční zkoušky a instalaci zařízení.

Elektrotechnický výzkumný a projektový ústav, a.s., se zabývá výrobou magnetických obvodů, standardní a povrchovou montáží plošných spojů, konstrukčním provedením, konečnou montáží a zkouškami produktů. Je akreditován jako Slovenské zkušební centrum – SKTC 101 a provádí zkoušky: elektromagnetické kompatibility, vibrační, rázové, odolnosti vůči nárazům, klimatiční a izolační a funkčnosti, pevnosti a odolnosti elektroniky.

RETIA je technologickou společností, která vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, raketové prostředky, systémy velení a řízení, záznamové systémy, UWB lokalizační zařízení a komunikační systémy. Tyto produkty dodala a dodává AČR, armádám zemí NATO a dalším vojenským i civilním zákazníkům v ČR i ve více jak 40 zemích světa.

TATRA TRUCKS a.s., vlastní světoznámou kopřivnickou automobilku od března 2013. Novým vlastníkům a jejich klíčovým manažerům se podařilo v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět elementární důvěru bank i subdodavatelů. V roce 2013 se TATRA TRUCKS podařilo vyrobit 763 kompletních vozidel (nejvíce od roku 2008) a prodala 722 vozidel. Pro rok 2014 plánuje společnost prodej 760 vozidel.

VOP Slovakia se orientuje na výrobu, služby a obchodní činnost v oblasti speciální výroby pro obranné účely. Součástí jejích aktivit jsou odborné činnosti v oblasti řídicích a navigačních systémů, radiolokační, radionavigační a radiokomunikační techniky. Dodává komplexní řešení v oblastech služeb letištního technického zabezpečení a systému protivzdušné obrany.

Vlastnosti RL-3DM ReUNION

 • Vysoká přesnost měření azimutu a výšky – monopulsní systém
 • Velká rozlišovací schopnost v dálce
 • Přepínání režimů optimalizovaných pro různé mise
 • SW konfigurace celého systému, včetně vysílacích a přijímacích svazků
 • Adaptivní zpracování RL signálů
 • Změna režimu agility dle situace REB
 • Vysoké potlačení odrazů od plošných (terénu) i objemových útvarů
 • Podpora algoritmů identifikace typu cíle z parametrů 3D tracku
 • Rychlý start polovodičového vysílače bez žhavení.

 

Prostředky elektronické ochrany – vlastnosti EMCON

 • Velká šířka pásma pracovních frekvencí (≈ 10 %)
 • Frekvenční a kódová agilita s průběžným monitorováním pásma pracovních frekvencí (včetně režimů puls-puls)
 • Velký dynamický rozsah, vysoká selektivita
 • Náhodnost volby parametrů vysílaného signálu (ochrana proti klamným rušičům)
 • Automatické určení směru na rušič
 • Nízká úroveň postranních laloků antény
 • Koherentní kompenzace rušení v postranních lalocích antény (SLC)
 • Detekce střel ARM
 • Podpora připojení návnad jako ochrana proti ARMs.

 

Nízké demaskující účinky

 • Malý špičkový výkon – velký činitel plnění
 • Omezené vyzařování v IR oblasti
 • Nízká hlučnost

 

Spolehlivost a životnost

 • BITE diagnostika včetně lokalizace vadného LRU/SRU
 • Modulární struktura (paralelní)
 • Distribuovaný polovodičový vysílač s GaN prvky
 • Intenzivní chlazení, fail-soft design
 • Možnost různých klimatických packů do různých klimatických podmínek - do různých misí v souladu se STANAG.

 

Vysoká mobilita

 • Standardní vozidlo 8x8 vybavené Multilift
 • Provoz na vozidle/mimo vozidlo
 • Zvednutí radarové hlavy až výše 8/10 m
 • Doba svinu/rozvinu cca 10 minut

 

Přepravitelnost

 • Silniční přeprava
 • Na vlastním podvozku (ISO-1C)
 • Zpevněné komunikace

Těžký terén

Standardní automobil pro ISO-1C kontejner

Letecká přeprava (kategorie C-130)

Námořní a železniční přeprava

 • Na půdorysu standardního kontejneru ISO-1C
 • Zpracováno z Infokitu k projektu ReUNION a prezentace při podpisu memoranda o spolupráci
Vizualizace 3D radaru typu MADR RL-3DM ReUNION

Celý článek ke stažení zde:

České a slovenské zbrojovky.pdf