Energetický kongres EN.KO 2014 pojedenácté

Jedenáctý energetický kongres EN.KO 2014 se koná v roce, v němž si slovenská energetika připomíná řadu významných událostí z její více než 130leté historie. 

 

Za všechny uvádíme některé z nich

  •          2. února 1884 bylo poprvé zapojeno elektrické osvětlení v Bratislavě v mlýně S. Ludwiga v dnešní Krížnej ulici
  •          22. července 1919 byl přijat zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace
  •          19. prosince 1949 byl přijat zákon o soustavné elektrizaci venkova
  •          v červenci 1954 byla uvedena do provozu Teplárna Bratislava I
  •          30. března 1979 byl spuštěn do zkušebního provozu první blok JE Bohunice
  •          14. listopadu 1984 byl spuštěn do zkušebního provozu třetí blok JE Bohunice
  •          K 1. 1. 1994 byla založena akciová společnost Slovenské elektrárny Bratislava
  •          v prosinci 1999 byl uveden do zkušebního provozu druhý blok JE Mochovce

11. energetický kongres se uskuteční ve dnech 23. – 24. dubna v Bratislavě, v Pálffyho paláci, Zámecká ulice, pod záštitou Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. Hlavní motto této prestižní akce je: EVROPSKÁ ENERGETICKÁ VIZE – NÁVOD NEBO DIREKTIVA? Klíčovými tématy jsou: Jaká bude energetika ve střední Evropě? Připravenost energetiky na nové výzvy a krizové scénáře; Rozvoj nebo úpadek energetické infrastruktury. Řečníci i účastníci konference budou diskutovat o nových příležitostech a výzvách, které jsou před evropskou i světovou energetikou, o energetické bezpečnosti a dalších aktuálních otázkách.

První sekci nazvanou EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA A VLIV MEZINÁRODNÍCH KRIZÍ NA SR zahájí svým vystoupením Oľga Algayerová, stálá velvyslankyně při mezinárodních organizacích ve Vídni, předsedkyně Ekonomického a environmentálního výboru OBSE, které se bude věnovat ochraně kritické energetické infrastruktury v rámci aktivit OBSE a úloze SR, politickým aktivitám Slovenské republiky pro ochranu kritické energetické infrastruktury v rámci OBSE a úloze lidského faktoru a programu školení v rámci předcházení haváriím a škodám na infrastruktuře.

Na ní naváže Ján Petrovič, generální ředitel Sekce energetiky Ministerstva hospodářství Slovenské republiky s prezentací Nová energetická politika EU v roce 2014 a její dopad na SR. V této souvislosti bude hovořit i o nových směrech vývoje energetické politiky EU 2030 po březnovém summitu Unie.

Dalším klíčovým řečníkem první sekce bude Libor Briška, ředitel divize financí a zastupující generální ředitel SPP. Tématům, jimž je věnována první sekce, se budou věnovat i další řečníci.

Druhá sekce je nazvaná VELKÉ JADERNÉ PROJEKTY A JAK JE PROSADIT. V úvodu se touto problematikou bude zabývat Marie Dufková, PR specialista, Sekce komunikace, ČEZ, a.s., v prezentaci zaměřené na skutečnost, že úloha komunikace při realizaci jaderných projektů nestojí jen na standardních nástrojích PR, ale důležitá je i práce s mládeží a vlastními zaměstnanci.

Na ni naváží René Gillier, Director, Strategic Nuclear Business Unit, Technetics Group LLC, Saint-Étienne, Maroš Havran,  Director of Corporate Affairs, Ludovika Energy, s.r.o., Banská Bystrica, Hans Otto Rohwer, Expert in Nuclear Back-End and Decommissioning, AREVA Group, Erlangen a další osobnosti slovenské i evropské energetiky.

Juraj Rovný, manažér palivového cyklu a RA odpadů, SE - Enel, Bratislava bude hovořit na téma Komunikace jako základ úspěchu – bez celospolečenského konsensu se nedá realizovat sebelepší řešení konce jaderného palivového cyklu.

Petr Vymazal, ředitel, AMEC s.r.o., Brno představí záměr EIA nového jaderného zdroje Jaslovské Bohunice.

Třetí sekce je věnována VÝZVÁM PRO STŘEDOEVROPSKÉ OBCHODOVÁNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU. Prvním z řečníků bude Andrej Pukač, SEPS-SED, Žilina s prezentací e-GCC – výpomoc a spolupráce sousedů. Poté Tomáš Bednáš, specialista oddělení rozvoje energetických trhů ČEPS, a.s., bude hovořit o tom, jakým směrem se bude ubírat přeshraniční spolupráce provozovatelů přenosových soustav v oblasti podpůrných služeb a regulační energie. Obchodování s emisními povolenkami bude věnován příspěvek Jamese Atkinse - Chairman, Vertis Environmental Finance Ltd., Budapešť. Řešení v oblasti bezpečnosti pro energetickou infrastrukturu bude prezentovat představitel společnosti UNICORN Systems.

Čtvrtá sekce má hlavní téma NÁRODNÍ SOUSTAVY PROPOJENÉ DO JEDNÉ CELOEVROPSKÉ SOUSTAVY. Martin Jedinák a Jaroslav Martinček ze společnosti SEPS, a. s., se budou věnovat tématu Od blackoutu k blackoutu – pozitiva a ohrožení evropských soustav, jak se dá úspěšně před tmou bránit. Petr Skalický, Pavol Pekár a Norbert Hlinka, vedoucí dispečinků DS (ZSD, SSE-D a VSD) na ně naváží s úvahou Co se děje, když nastane tma v DS – problémy distribučních společností, kterým musí čelit, aby udržely v provozu svoje systémy. Další řečníci se budou věnovat problematice startu ze tmy, podpůrných služeb a dalším aktuálním otázkám majícím vztah k přenosu a distribuci elektřiny.

Cena ENKO za celoživotní přínos v energetice

Součástí společenského setkání, které proběhne první den kongresu po ukončení odborného programu, bude udělení ceny ENKO za celoživotní přínos energetice Jánu Ivaničovi, výkonnému řediteli PPA ENERGO, otci automatizace na Slovensku, jehož celoživotní kariéra je spojena s vývojem a realizací systémů kontroly a řízení slovenských jaderných elektráren.

Podrobný program a informace o akci včetně možnosti přihlášení k účasti jsou dostupné na:

www.enko2014.jmm.cz

 

 

*Zdroj: Vojtěch Sládek, Elektrárenství na Slovensku 1920-1994, Alfa-press 1986, 1. vydání, ISBN 80-88811-47-3