Je možné podnikat v rozvojové zemi a od počátku získat dostatek informací o trhu?

Je možné podnikat v rozvojové zemi a od počátku získat dostatek informací 
o trhu? 
 
Konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR věnovaná rozvoji podnikání v 
rozvojových zemích na tuto otázku odpověděla. Téma mělo nečekaný úspěch. 
Přestože vystoupení vysokého představitele OECD pana Sergio Mosi o ekonomických 
vazbách mezi členskými zeměmi OECD a rozvojovými zeměmi bylo oznámeno až v poslední 
chvíli, konference zaujala mnoho firem. 
 
Staronová myšlenka využití expertů vysílaných na pomoc malým a středním podnikům 
fungujícím v rozvojové zemi zde byla představena v nové formě. Kromě toho, že česká firma 
podpoří místní podnik vysláním experta - dobrovolníka k řešení aktuálního problému, získává 
jeho prostřednictvím zároveň potřebné informace o místním trhu, podnikatelském prostředí a 
mnoho užitečných kontaktů k dalšímu obchodnímu využití. 
Praxe, o které hovořil belgický řečník Roland Waeyaert, ředitel organizace Ex-Change, velmi 
často přináší již z jedné takové návštěvy velmi pevná podnikatelská partnerství užitečná 
oběma stranám. "Náš model je podřízen rozvojovým principům a proto může být částečně 
financován ministerstvem zahraničních věcí" uvedl pan Waeyaert. 
"V podstatě to znamená, že vycházíme z požadavků a potřeb podniků z rozvojových zemí." 
vysvětlil princip výběru zemí a projektů. 
Vysílání dobrovolníků do rozvojových zemí však není v ČR zcela neznámé. Prezentace 
neziskových organizací Hestia a INEX-SDA ukázaly, že přístup k dobrovolnictví se v ČR 
každým rokem zlepšuje. Jakkoliv se Hestia věnuje spíše českým sociálním potřebám české 
občanské společnosti a INEX-SDA vysílá mladé dobrovolníky na rozvojové a humanitární 
projekty spíše proto, aby sami získali zkušenosti, obě organizace nabízejí podnikatelům velmi 
užitečné know-how pro vysílání expertů. Pořádají přípravná školení pro dobrovolníky 
směřující do třetího světa. I jinak velmi schopný expert ve svém oboru nemusí být zcela znalý 
všech rizik číhajících v neznámém prostředí. INEX-SDA dokáže připravit i kurz pro 
zaměstnance jedné firmy dle jejích potřeb. Může jít například o zlepšení pohledu na kulturní 
rozdíly jak v jednání místních obyvatel konkrétní země, tak v chápání bezpečnostních a 
zdravotních rizik plynoucích z odlišného prostředí a stylu života v něm. V neposlední řadě 
jsou užitečná také školení o předcházení stresu, který je velkým nepřítelem osamoceného 
cestovatele do neznámého prostředí. 
Praktické informace konferenčního bloku pak za Evropský hospodářský a sociální výbor 
doplnil jeho delegát za Českou republiku, Ivan Voleš. Představil průzkumné stanovisko 
EHSV, které se vyjadřuje k úloze soukromého sektoru v rozvojovém rámci po r. 2015. 
Zajímavý pohled EHSV zdůrazňuje především potřebu oboustranných kompetencí a vůle 
zlepšovat podnikatelské prostředí. Na tuto tématiku pak navázal představitel MZV z odboru 
mimoevropských ekonomických vztahů, Michal Minčev, příspěvkem o současné politice 
MZV k podpoře ekonomických vztahů ČR se zeměmi třetího světa. Na příkladu vazeb 
hodnotového řetězce ukázal, jak lze z těchto vztahů co nejlépe vyhodnotit tržní příležitosti, 
které lze prakticky využít i pro český zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi. 
Předsedkyně výkonného výboru PPZRS, Dagmar Kuchtová, která účastníky celou konferencí 
provázela, zdůraznila, že myšlenka expertního dobrovolnictví není v ČR využívána v 
zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS). 
 
"Doufáme, že konference přitáhla pozornost českých firem a jejich asociací k politice 
rozvojové spolupráce a budou mít chuť pustit se s námi do zlepšování podmínek pro české 
podnikatelské aktivity v rozvojových zemích" uvedla. 
Dostupné prezentace jednotlivých řečníků jsou uvedeny ZDE. Audiovizuální záznamy jednotlivých vystoupení na konferenci lze
 
Audiovizuální záznamy jednotlivých vystoupení na konferenci lze k prezentacím získat 
ZDE. 
Akci uspořádala Platforma podnikatelů pro ZRS v rámci svého letošního projektu budování 
kapacit členské základny. Na přípravě spolupracovalo sdružení neziskových organizací České 
fórum pro rozvojovou spolupráci - FORS, MZV ČR, MPO ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
Hospodářská komora ČR a další příznivci, včetně několika mediálních partnerů. Jejich 
celkový přehled spolu s detaily programu konference lze najít v původní pozvánce ZDE. 
Organizátoři konference děkují všem účastníkům za odevzdané dotazníky. Odpovědi budou 
důležitou součástí vyhodnocení celé akce. 
Další informace o projektu, jehož součástí se konference o expertním dobrovolnictví stala, 
jsou uvedeny ve Zpravodaji Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ZDE. 
 
Celý článek ke stažení zde: