TEAMBUILDING: Firmy volí výjímečné akce s velkou přidanou hodnotou!

Teambuilding je rozvojově-vzdělávací metoda, která oproti jiným vzdělávacím technikám pracuje se

zkušeností jednotlivců i sdílenými zkušenostmi celé skupiny. Na základě těchto uložených informací

a prostřednictvím zažívání nových neobvyklých situací přispívá k odhalení možných bariér a rezerv

výkonu týmu.

Teambuilding rozvíjí: týmovou komu-nikaci; vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vazeb; syn-chronizaci a kooperaci členů týmu; posí-lení týmové a organizační identity; efek-tivní rozdělování týmových rolí; posílení vzájemné důvěry; rozvoj schopnosti opti-mální práce s časem. V principu se jedná o zábavnou formu vzdělávání a rozvoje jeho hlavní složkou je však cílená práce na zvyšování úrovně týmových kompetencí.

Předpokladem je tedy motivace účastníků i vedoucích jednotlivých skupin. Jednou ze společností, která se teambuildingu syste-maticky věnuje, je Agentura Xact. Spoje-ním s Teambuilding CZ www.teamuilding-cz,cz v minulém roce tak doplnila a rozšířila svou nabídku služeb pro klienty. Paní ing. Hany Čepové, ředi-
telky Agentury Xact jsme zeptali:

 

Celý článek ke stažení zde:

Firmy volí výjimečné akce.pdf

Videoinspirace: