V současnosti na náš trh vstupují nové technologie garantující úsporu energie

řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Petr Kučera, ředitel akciové společnosti Belizende

Vše pod jednou střechou je motto společnosti Belizende. Můžete to konkretizovat?

Naším záměrem je poskytnout klientům komplexní servis v rámci nemovitostního, stavebního, právního, ekonomického a obchodního charakteru. O zákazníka pečujeme prakticky od chvíle jeho první myšlenky na pronájem, koupi či prodej nemovitosti až po usednutí „ve vlastním“. Jsme zkrátka schopni ošetřit jeho přání a představy o vlastním životě pod jednou střechou, v jedné kanceláři a ušetřit ho tak notoricky známého běhání od jedné kanceláře ke druhé a přidat mu dobrou náladu z jeho vlastní budoucnosti jako bonus.

V čem je hlavní výhoda uspořádání, jak jste o něm hovořil v předcházející odpovědi?

Jak jsem už nastínil, naší nespornou výhodou je schopnost vyhovět potřebám klienta bez zbytečného běhání po kancelářích pojišťoven, realitek, dodavatelů energie, projektantů, stavebních firem, atd. Samozřejmostí je zastupování klienta v úřadech ve všech právních a úředních úkonech.

Zastavme se podrobněji u jednotlivých segmentů, kterými se zabýváte. Na prvém místě to jsou nemovitosti. Co vše nabízíte zákazníkům?

Disponujeme komplexním portfoliem služeb pro soukromé i podnikatelské subjekty. Pomáháme s pronájmem, nákupem nebo prodejem objektu, popřípadě zajišťujeme realizaci stavby, financování, doporučíme a zajistíme vhodného dodavatele energie. Zařídíme výhodné pojištění hmotného i nehmotného majetku, vše ošetřujeme právním servisem. U všech bodů můžeme samozřejmě zajít dále do hloubky, např. u realizace je to kontakt se stavební firmou, projektantem, architektem, designerem, příprava podkladů k rekonstrukci, změny územních plánů, atd. Nabídka našich služeb je opravdu velmi bohatá.

Na druhém místě jste uvedl komodity, konkrétně mezinárodní trh s nimi. Přitom, jak jsem si přečetl na vašich www stránkách, se věnujete obchodu s potravinami přes kovovýrobky až po stlačený či zkapalněný plyn. Není to příliš široký záběr, zaměřujete se na export nebo i na import?

Ano, máte pravdu, záběr je opravdu široký napříč mnoha segmenty. A právě toto je alfou i omegou našeho přežití v dobách krize. Naše schopnost orientace na nové trhy třetích zemí nám umožňuje zabývat se importem i exportem komodit (potravinové, technické). Zároveň máme dobrý pocit z toho, že pomáháme nastartovat ekonomiku těchto zemí.

Následuje je energetika. Nabídka zahrnuje poradenství, dodávky elektřiny a plynu a další aktivity. Můžete ji specifikovat?

I zde se soustředíme jak na privátní, tak na firemní klientelu, bytová družstva a domácnosti. Logicky klademe důraz na úsporu nákladů, nicméně i v tomto oboru platí, že nejlevnější nemusí být nejlepší a naopak, proto je jakákoli analýza vyhotovena každému klientovi přesně na míru. Klienta provádíme džunglí energetického průmyslu a záplavami různých profesionálních, ale bohužel i neprofesionálních nabídek a podomních prodejců, kteří tento trh ničí a ze slušných profesionálů dělají (promiňte mi ten výraz) blbce. Společnost Belizende zastává profesionální klientský přístup a než něco slíbí, prokonzultuje to se svým partnerem a teprve po jeho souhlasu předkládá klientovi nabídku. Spolupracujeme s předními společnostmi působícími v České republice, Polsku a na Slovensku a jsme schopni dle jednotlivých legislativních parametrů daných zemí obsloužit (dodávky plynu a elektřiny) celý segment trhu. V neposlední řadě bych rád zmínil i naše zprostředkovatelské aktivity v mezinárodních dodávkách ve výše zmíněných zemích.

Kdo šetří má za tři, říká známé přísloví. V případě úspory elektrické energie na osvětlení pro města a obce to platí bezezbytku…

Zajisté. V současnosti na náš trh vstupují nové technologie garantující úsporu energie, jako například LED osvětlení, využití odpadního tepla pro výrobu elektřiny, vodíkové technologie, atd. Například u LED osvětlení, které nahrazuje trubice a sodíkové výbojky, jsme schopni vyprodukovat jednoznačnou úsporu rozdělením poplatků za odběr energie do veřejného osvětlení. Dejme tomu, že platíte sto korun, které rozdělíme na dvě poloviny. Padesát korun budete platit ve službách za energii a druhou padesátikorunou budete splácet „úvěr“ na novou technologii, se kterou ušetříte. Je mi jasné, že slovo úvěr vás může vylekat a ptáte se, proč bych to dělal, co bych z toho měl a hlavně, jak dlouho by to trvalo. Myslím, že byste se bál úplně zbytečně. Doba, po kterou naši partneři poskytují záruky, může být až 8 let a váš úvěr máte splacen za pouhé dva roky a dalších šest let plynou peníze do obecního rozpočtu na další rozšíření místní infrastruktury, parků, hřišt atp. Vše se samozřejmě odvíjí od náročnosti projektu.

Konečně je to i výroba tepla a elektřiny. Co vše zájemcům o tuto službu můžete poskytnout?

Zájemcům poskytujeme nové technologie, na jejichž vývoji se sami podílíme. Jsou to například technologie zabývající se efektivní výrobou vodíku. Jedním z těchto principů je v energetice známý systém „Power to gas“ (ukládání energie do plynu). Partneři, se kterými spolupracujeme, jsou schopni zajistit ukládání přebytečné energie do vodíku, který je posléze reversním systémem opět přeměněn na elektrickou energii. Tento proces lze srovnat např. s přečerpávací elektrárnou, kde se nevyužitý noční proud ukládá do kinetické energie vody, která je v energetických špičkách zpětně přeměňována na elektrickou energii. Úplně stejně funguje ukládání energie do vodíku. Dále spolupracujeme na vývoji a prodeji licencí a patentů, které vedou ke zvýšení účinnosti tepelných elektráren. V tomto případě dochází k odbourání klasických chladících věží a pro výrobu elektřiny se využívá energie unikající do ovzduší. Moderní technologie dokáže přeměnit 20 procent energetické hodnoty tepla zpětně na elektrickou energii. Tento princip je využíván také v průmyslových objektech, kde do ovzduší uniká odpadní pára nebo je odpadní teplo odsáváno ven. V našem portfoliu produktů máme i stlačený zemní plyn (CNG), který se používá při pohonu automobilů. Využití takového zdroje energie považujeme za přínos pro naše  životní prostředí a přírodu, kterou chceme zanechat našim dětem v co nejlepším stavu. S významným partnerem v oblasti plynárenství připravujeme projekt rozšíření využívání CNG, který by měl v blízké budoucnosti přispět k rozvoji sítě plnících stanic tohoto plynu. Náš cíl je být významným a spolehlivým partnerem pro společnost, která na trhu něco znamená.

Peníze jsou až na prvním místě, toto rčení platilo za našich dědečků stejně, jako platí dnes. Věnujete se i finančnímu poradenství. V jakých oblastech?

Jsme schopni zajistit financování jak pro kupce domečku, tak i pro obce a to včetně pojištění technologií, nemovitostí, životních a osobních potřeb. Ve stručnosti řečeno, finanční poradenství jsme schopni zajistit na všech úrovních soukromého i podnikatelského sektoru a to na vysoké úrovni.

To nejlepší nakonec. Se Zlatou rezervou bychom neměli být za žádné situace takříkajíc na dně…

Zlato je komodita, která nikdy na ceně neztrácí. I když jsme zažili několik burzovních výkyvů, nikdy se z dlouhodobého hlediska nestalo, že by se zlato propadlo. Zdroje zlata nejsou nevyčerpatelné. Je velká pravděpodobnost, že jeho cena se bude postupně navyšovat. Sice existují technologie, které umí těžit zlato z mořského dna, ale náklady na ně jsou tak vysoké, že se to v blízké budoucnosti nikomu nevyplatí. Výhodou investice do zlata je bezesporu fakt, že máme něco hmatatelného doma, třeba malou cihličku nad televizí. Můžeme jej věnovat jako dárek nejbližším nebo obchodním partnerům. Vždy víte, že dáváte kvalitu. Ze stejného důvodu mám zlato jako investici rád já. Další nespornou výhodou je dosažitelnost této investice pro každého z nás. Slitky se prodávají od váhy půl gramu a tam je počáteční vklad opravdu sympatický. Navíc zlato pořád ještě není zatíženo DPH.

Přesto, není rizikové v současném turbulentním prostředí investovat do drahých kovů?

Cena drahých kovů přes všechny výkyvy zůstává neměnná, respektive neklesá. Investice do drahých kovů je bezesporu vhodná pro dlouhodobé spoření.

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku, napsal klasik ekonomie. Z předcházejících odpovědí vyplývá, že vám to nehrozí. Rád bych se proto na závěr zeptal, jaké máte plány do dalších let?

Snažíme se nebýt zkostnatělým dinosaurem. Od začátku mého podnikání jsem se snažil přinést do společnosti nový pilíř, divizi či subjekt, přes který bychom mohli obchodovat a růst a implementovat nové procesy tak, aby naše podnikání nezestárlo a byli jsme schopni přizpůsobit se trhu a podmínkám, které nám udává celosvětová ekonomika. Přiznám se, že momentálně máme už tak široký záběr, že si nedovedu představit v průběhu následujících dvou let, že bychom otevřeli nějakou další divizi. V současnosti se chystáme na otevření dalších poboček na území České republiky, Slovenska a Polska, kde chceme maximálně koncentrovat naše síly.

Odkaz na: Belizende

Článek ke stažení zde:

Vsoučasnosti na náš trh.pdf