Konference "Česká energetika v proměnách času" 25.listopadu 2014, Hotel Jalta Praha

Konference 

"Česká energetika v proměnách času"

25.listopadu 2014, Hotel Jalta Praha

od 9.00 do 16.30 hod

 
Partneři konference:
 
  

 

Při příležitosti 95 let přijetí zákona č. 438 Sb. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace připravujeme na 25.listopadu 2014 v Hotelu Jalta v Praze odbornou konferenci nazvanou Česká energetika v proměnách času. Jejím cílem je bilancovat uplynulé období, změny, kterými prošla a současně definovat její potřeby pro budoucí období v evropském kontextu. Jejím prostřednictvím a výstupy chceme zvýšit zájem mezi odbornou i laickou veřejností, zejména mládeže, o její historii a současně i obor s velkou perspektivou.  
 
Přijetí tohoto zákona se stalo základním kamenem československé energetiky a jádrem tvorby územních elektrizačních soustav. Byl tím vytvořen i základ našeho elektroenergetického průmyslu.
 
Jak již bylo výše uvedeno, přijetí zákona č. 438 Sb. se stalo základním kamenem československé energetiky a jádrem tvorby územních elektrizačních soustav. Byl tím vytvořen i základ našeho elektroenergetického průmyslu. 
Druhou událostí, při příležitosti které se konference koná, je 25 let od událostí v listopadu 1989, jež znamenaly zásadní změnu v naší společnosti, energetiku nevyjímaje. 
Cílem konference je bilancovat uplynulé období, změny, kterými česká energetika prošla a současně definovat její potřeby pro budoucí období v evropském kontextu. Akce se uskuteční v čase, kdy by měla být vládou schválena aktualizace Státní energetické koncepce ČR, která se bezpochyby stane předmětem diskusí odborné i laické veřejnosti. 
 

Logo konference:

 
 Více zde: https://www.konference-cepc.cz/